Euparen M Hobby

Registreringsnummer: 98.15.01
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • tolylfluanid: 505 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
13. mars 1998
Godkjent til
1. nov. 1998
Hobbybruk
Konsentrat
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2003.3
Godkjent til
31. mars 2007
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Import, salg og bruk av preparatet ble forbudt med øyeblikkelig virkning fra 26.3.2007. Årsaken er oppdagelsen av en hittil ukjent hovedmetabolitt hvor egenskapene ikke er dokumentert.
Registreringsnummer
98.15.01
Godkjent til
1. nov. 1998
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
BAYER AS - BAYER ENVIRONMENTALSCIENCE
POSTBOKS 14
0212
OSLO