Ronstar Expert

Registreringsnummer: 2014.28
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Diflufenikan: 360 g/kg
  • Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
12. feb. 2014
Godkjent til
27. juli 2018
Tillatt brukt til
27. jan. 2020
Tillatt solgt til
27. jan. 2019
Merknad
Tillatt solgt tom 27.01.19, tillatt brukt tom 27.01.2020.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2014.28
Godkjent til
27. juli 2018
Tillatt solgt til
27. jan. 2019
Tillatt brukt til
27. jan. 2020
Merknad
Tillatt solgt tom 27.01.19, tillatt brukt tom 27.01.2020.
Importør
BAYER AS - BAYER ENVIRONMENTALSCIENCE
POSTBOKS 14
0212
OSLO