Dimilin SC-48

Registreringsnummer: 2003.94
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • diflubenzuron: 480 g/l
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Suspensjonkonsentrat
Behandlet
24. jan. 2013
Godkjent til
31. des. 2012
Merknad
Trukket av Mattilsynet pga. uheldig virkning på helse. Tillatt brukt ut 2015.
Biemerking
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2003.94
Godkjent til
31. des. 2012
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Trukket av Mattilsynet pga. uheldig virkning på helse. Tillatt brukt ut 2015.
Importør
MINDREBØE PLANTEVERN
GYDASVEI 6
1413
TÅRNÅSEN