Polygandron WP

Registreringsnummer: 2021.4
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Propagule konsentrat
Behandlet
19. okt. 2020
Godkjent til
30. apr. 2024
Tillatt brukt til
30. apr. 2024
Tillatt solgt til
30. apr. 2024
Merknad
Ikke søkt om fornyet godkjenning. Godkjenningen går dermed ut 30. april 2024, og preparatet kan verken selges, lagres eller brukes etter den datoen.
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2021.4
Godkjent til
30. apr. 2024
Tillatt solgt til
30. apr. 2024
Tillatt brukt til
30. apr. 2024
Merknad
Ikke søkt om fornyet godkjenning. Godkjenningen går dermed ut 30. april 2024, og preparatet kan verken selges, lagres eller brukes etter den datoen.
Registreringsinnehaver
BIOPREPARÁTY SPOL SRO
TYLISOVSKA 772/1
160 00 PRAHA 6 CZECH REPUBLIC
160 00