Ceridor MCPA 750

Registreringsnummer: 2013.4
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • MCPA: 750 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
25. jan. 2013
Godkjent til
30. juni 2013
Tillatt brukt til
30. juni 2018
Tillatt solgt til
30. juni 2017
Merknad
Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2016.30
Godkjent til
30. juni 2018
Tillatt solgt til
29. juni 2018
Tillatt brukt til
1. jan. 2019
Merknad
Tilbaketrekking av registrering fra 01.02. 2018, samt utfasingsperiode for salg fram til 29.06.2018, og utfasingsperiode for bruk fram til 01.01.2019.
Registreringsnummer
2013.4
Godkjent til
30. juni 2013
Tillatt solgt til
30. juni 2017
Tillatt brukt til
30. juni 2018
Merknad
Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18.
Importør
FELLESKJØPET AGRI SA AVD HOLSTAD
POSTBOKS 344
1402
SKI