Sluxx HP

Registreringsnummer: 2017.11
Virksomt stoff
  • Jern(III)fosfat: 30 g/kg
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Granulat
Behandlet
13. jan. 2017
Godkjent til
31. des. 2031
Merknad
Sluxx HP med etiketten med det gamle reg.num. 2009.33 fases ut. Sluxx HP med etiketten med reg.num.2009.33 var tillatt solgt fram til 30.06.2017 og brukt fram til 30.06.2018.
Økologisk landbruk
Midlertidig tilatelse
Midlertidige tillatelser
Om godkjenningen
Mot brunskogsnegle på kulturlandskap, gras og veikanter på Utsira. Tillatelsen gjelder i periodene oktober 2023, og mai, juni og juli 2024
Godkjent dato
4. okt. 2023
Godkjent til
31. juli 2024
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2009.33
Godkjent til
31. des. 2016
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Tillat solgt tom 13.07.17, tillat brukt tom 13.07.18.
Registreringsinnehaver
NEUDORFF GMBH KG
POSTFACH 1209
DE-31857
EMMERTHA