Fungaflash

Registreringsnummer: 2009.1.17
Virksomt stoff
  • Imazalil: 100 g/l
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
19. des. 2008
Godkjent til
31. des. 2025
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2003.2
Godkjent til
31. des. 2008
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
2003.2.08
Godkjent til
31. des. 2008
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Redusert bruksområde.
Registreringsinnehaver
CERTIS BELCHIM BV
STADSPLATEU 16
3521 AZ UTRECHT
9999