Nemasys L

Registreringsnummer: 2008.18.09
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Steinernema kraussei: 100 %
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Nematode
Behandlet
15. des. 2009
Godkjent til
31. des. 2017
Merknad
Nytt reg.nr 2018.62. Produkter med reg.nr 2008.18.09 kan selges så lenge 2018.62 er godkjent
Økologisk landbruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2008.18.09
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Nytt reg.nr 2018.62. Produkter med reg.nr 2008.18.09 kan selges så lenge 2018.62 er godkjent
Importør
BASF AS
LILLEAKERVEIEN 2C
POSTBOKS 563
1327
LYSAKER