Cedomon

Registreringsnummer: 98.48
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Pseudomonas chlororaphis MA 342: 150 g/l
Preparat type
Beisemiddel sopp
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
13. juli 1998
Godkjent til
25. aug. 2003
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2008.87
Godkjent til
31. mars 2015
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
98.48
Godkjent til
25. aug. 2003
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
98.48
Godkjent til
25. aug. 2003
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
2002.131
Godkjent til
31. mars 2008
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Skjerpet merking på helse.
Importør
FELLESKJØPET AGRI SA AVD HOLSTAD
POSTBOKS 344
1402
SKI