Mycostop

Registreringsnummer: 2008.103
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Streptomyces griseoviridis: 330 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Vannløselig pulver
Behandlet
-
Godkjent til
31. mars 2014
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2008.103
Godkjent til
31. mars 2014
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
GRANLI PLANTESKOLE
SJØLIVEIEN 29
2210
GRANLI