Lentagran WP

Registreringsnummer: 2007.5
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Pyridat: 450 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Vannløselig pose
Behandlet
21. des. 2006
Godkjent til
31. mars 2013
Tillatt brukt til
24. aug. 2018
Tillatt solgt til
24. aug. 2017
Merknad
Tillat solgt tom 24.08.17, tillat brukt tom 24.08.18.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2007.5
Godkjent til
31. mars 2013
Tillatt solgt til
24. aug. 2017
Tillatt brukt til
24. aug. 2018
Merknad
Tillat solgt tom 24.08.17, tillat brukt tom 24.08.18.
Registreringsnummer
2014.35
Godkjent til
31. des. 2016
Tillatt solgt til
24. aug. 2017
Tillatt brukt til
24. aug. 2018
Merknad
Tillat solgt tom 24.08.17, tillat brukt tom 24.08.18.
Importør
NORGESFOR AS
POSTBOKS 8728 YOUNGSTORGET
0028
OSLO