Renol

Registreringsnummer: 2007.13.17
Virksomt stoff
  • Penetreringsolje: 925 g/l
Preparat type
Tilsetningsstoff
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
2. jan. 2010
Godkjent til
31. des. 2024
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
99.22
Godkjent til
27. des. 2001
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsinnehaver
NORDISK ALKALI AB
ADRESSE IKKE ANGITT
9999