Matrigon

Registreringsnummer: 2009.28
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Klopyralid: 100 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
27. jan. 2009
Godkjent til
31. mars 2013
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2009.28
Godkjent til
31. mars 2013
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
NORGESFOR AS
POSTBOKS 8728 YOUNGSTORGET
0028
OSLO