Mavrik

Registreringsnummer: 2018.54
Virksomt stoff
  • tau-Fluvalinat: 240 g/L
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Olje i vann emulsjon
Behandlet
7. sep. 2018
Godkjent til
31. aug. 2025
Merknad
Reg.nr 2017.5 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.54 er godkjent.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Minor use-utvidelser
Om godkjenningen
Det norske skogselskap. Mot håret engtege og andre skadeinsekter på småplanter av gran og furu i skogplanteskoler.
Godkjent dato
10. jan. 2024
Godkjent til
31. aug. 2025
Tilleggsetikett
726_27759
Om godkjenningen
NLR. Mot bitende og sugende insekter på jordbær (friland).
Godkjent dato
19. apr. 2021
Godkjent til
31. des. 2025
Tilleggsetikett
726_17364_1
Om godkjenningen
NLR. Mot kløvergnager, kløversnutebiller og andre skadeinsekter i kløver- og blomsterfrøeng.
Godkjent dato
3. jan. 2023
Godkjent til
31. aug. 2025
Tilleggsetikett
726_27684
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2017.5
Godkjent til
31. des. 2022
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsinnehaver
ADAMA REGISTRATIONS B V
PO BOX 355
NL-3830 AK
LEUSDEN