Gesagard 50

Registreringsnummer: 95.64
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • prometryn: 500 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Vannløselig pulver
Behandlet
-
Godkjent til
15. apr. 1999
Merknad
Miljø
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
95.64
Godkjent til
15. apr. 1999
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Miljø
Importør
SYNGENTA NORDICS AS NUF
LINNES GÅRD
TUVERUDVEIEN 29
3426
GULLAUG