Atlantis WG

Registreringsnummer: 2006.20.14
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Jodsulfuron-metyl natrium: 6 g/kg
  • Mesosulfuron-metyl: 30 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Granulat
Behandlet
1. nov. 2006
Godkjent til
31. des. 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2021
Tillatt solgt til
30. juni 2020
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2006.20.14
Godkjent til
31. des. 2019
Tillatt solgt til
30. juni 2020
Tillatt brukt til
30. juni 2021
Merknad
Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.
Registreringsnummer
2006.20.14
Godkjent til
31. des. 2019
Tillatt solgt til
30. juni 2020
Tillatt brukt til
30. juni 2021
Merknad
Norsk Frøavlerlag, mot grasugras i gjenlegg av timoteifrøeng.Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME
Registreringsinnehaver
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME