Preparater og etiketter som ikke lengre er godkjent

Tabellen viser alle preparater eller etiketter som tidligere har vært godkjent. Preparatet kan ha mistet godkjenningen sin, eller godkjenningen kan ha blitt endret. Endringene kan være skjerpet helse- og/eller miljøfaremerking, redusert bruksområde, dosereduksjon eller forlenget behandlingsfrist. Endringene har ført til ny etikett og nytt registreringsnummer, og den gamle etiketten og registreringsnummeret er ikke lengre godkjent.

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virksomt stoff/organisme Preparat type Importør Reg. Nr. Merknad/årsak Tillatt brukt til
1,4SIGHT   1,4-dimetylnaftalen: 1014 g/L       2020.11   Til bruk i tette potetlager. Produkter med reg. nr. 2020.11 fases ut pga skjerpet faremerking, med siste dato tillatt solgt 17.12.22, og siste dato tillatt brukt 17.12.23.   17.12.2023  
Acanto Prima   Cyprodinil: 300 g/kg
pikoksystrobin: 80 g/kg  
  DP   2008.3   Norsk Frøavlerlag. Mot timoteibrunflekk i frøeng av timotei og engsvingelbrunflekk i frøeng av engsvingel.   31.05.2018  
Acanto Prima   Cyprodinil: 300 g/kg
pikoksystrobin: 80 g/kg  
  DP   2008.3.14   Siste dag for salg 30.05.18, siste dag for besittelse og bruk 30.11.2018   30.11.2018  
Acanto Prima   Cyprodinil: 300 g/kg
pikoksystrobin: 80 g/kg  
  DP   2008.3   Norsk Frøavlerlag. Mot brunflekk, mjøldogg, rust og andre soppsykdommer i grasfrøeng.   31.05.2018  
Acanto Prima   Cyprodinil: 300 g/kg
pikoksystrobin: 80 g/kg  
  DP   2008.3   Norges Golfforbund. Mot overvintringssopper og bladflekksopper på golfbaner.   31.05.2018  
Acrobat WG   Dimetomorf: 90 g/kg
Mankozeb: 600 g/kg  
  BA   2010.14.14   Off label. Lier og omegn Forsøksring. Mot kålbladskimmel i ruccola. Godkjenning utløper 15. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.   04.01.2022  
Acrobat WG   Dimetomorf: 90 g/kg
Mankozeb: 600 g/kg  
  BA   2010.14.14   Godkjenning utløper 15. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.   04.01.2022  
Acrobat WG   Dimetomorf: 90 g/kg
Mankozeb: 600 g/kg  
  BA   2000.158     31.12.2005  
Acrobat WG   Dimetomorf: 90 g/kg
Mankozeb: 600 g/kg  
  BA   2010.14.14   Off label - Hedmark Forsøksring. Mot papirflekk og løkbladskimmel i kepaløk og sjalottløk. Godkjenning utløper 15. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.   04.01.2022  
Acrobat WG   Dimetomorf: 90 g/kg
Mankozeb: 600 g/kg  
  BA   2010.14.14   Off label - Norsk landbruksrådgiving. Mot løkbladskimmel i vårløk. Godkjenning utløper 15. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.   04.01.2022  
Admiral 10 EC   pyriproksyfen: 100 g/l     DP   2012.6.17   Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2021  
Afalon F   linuron: 450 g/l     FKA   2000.86     31.12.2002  
Afalon F   linuron: 450 g/l     FKA   98.69     31.12.2002  
Agil 100 EC   Propakvizafop: 100 g/l     FKRA, NF, ma, SY   2004.7     31.12.2009  
Agil 100 EC   Propakvizafop: 100 g/l     FKRA, NF, ma, SY   2007.135     31.12.2009  
Agil 100 EC   Propakvizafop: 100 g/l       2001.14.03     31.12.2009  
Agil 100 EC   Propakvizafop: 100 g/l       2007.121     31.12.2009  
Agil 100 EC   Propakvizafop: 100 g/l     FKRA, NF, ma, SY   2007.135.09   Etter 31.12.2009 vil bruk i blomkål ikke være tillatt, og bruk i jordbær vil kun være tillatt etter høsting.   31.12.2016  
Agil 100 EC   Propakvizafop: 100 g/l       2001.14     31.12.2009  
Agroxone   MCPA: 750 g/l     FKRA, NF   2012.19.14   Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18.   12.06.2018  
Agroxone   MCPA: 750 g/l     FKRA, NF   2016.31   Het tidligere Nufarm MCPA 750, endret 31.08.2021. Denne etiketten utgår 14.09.2021. Siste dag for salg vil være 14.03.2022 og siste dag for bruk 14.03.2023.   14.03.2023  
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg       2002.11     31.12.2005  
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg     NF   2005.8     31.03.2014  
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg       2004.67     31.03.2014  
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg     NF   99.19.99     31.12.2005  
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg     NF   2004.66.08     31.03.2014  
Aliette WG 80   Fosetyl aluminium: 800 g/kg     BCA   2001.87     31.12.2005  
Ally 20 DF   Metsulfuron-metyl: 200 g/kg     DP   2000.113     31.12.2005  
Ally 50 ST   Metsulfuron-metyl: 520,83 g/kg     FKA, NF   2007.1   Hedmark Forsøksring. Mot ugras i grasmark.   30.06.2019  
Ally 50 ST   Metsulfuron-metyl: 520,83 g/kg     FKA, NF   2007.1   Tillat solgt tom 30.06.18, tillat brukt tom 30.06.19   30.06.2019  
Ally Class 50 WG   Metsulfuron-metyl: 100 g/kg
Karfentrazon-etyl: 400 g/kg  
  DP, NF   2007.9.18   Regnr: 2007.9 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2007.9.18 er godkjent.   20.06.2024  
Ally SX   Metsulfuron-metyl: 200 g/kg     FKA, DP   2014.12.14   Tillat solgt tom 30.06.18, tillat brukt tom 30.06.2019.   30.06.2019  
Amistar Pro   Azoksystrobin: 100 g/l
fenpropimorf: 280 g/l  
  SY   2000.145     31.12.2001  
Aphibank   Rhopalosiphum padi: 100 %     LOG   2007.90     30.12.2018  
Aphidius-System   Aphidius colemani: 100     NG   2008.93.09     28.12.2018  
Aphidoletes-System   Aphidoletes aphidimyza: 100 %     NG   2008.75     21.08.2018  
Aphiline   Aphidius colemani: 100 %     NG   2007.62.09     28.12.2018  
Aphiline Mix   Aphidius colemani: 50 %
Aphidius ervi: 50 %  
  NG   2007.63.09     20.02.2019  
Apollo 50 SC   klofentezin: 500 g/l     FKA   2000.78.02   Redusert bruksområde   31.12.2002  
Apollo 50 SC   klofentezin: 500 g/l     FKA   97.91   Redusert bruksområde   31.12.2002  
Apollo 50 SC   klofentezin: 500 g/l     FKA   2000.78     31.12.2002  
Apollo 50 SC   klofentezin: 500 g/l     FKA   2000.78.03     31.12.2004  
Apron XL   Metalaksyl-M: 339 g/l     SY   2021.18   Beisede frø med Apron XL vil bare være tillatt brukt i veksthus fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021.   30.06.2023  
Apron XL   Metalaksyl-M: 339 g/l     SY   2007.127.14   Beisede frø med Apron XL vil bare være tillatt brukt i veksthus fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021.   31.05.2021  
Arelon   isoproturon: 500 g/l     BCA   95.39     31.12.2000  
Argylene XM   natriumsølvtiosulfat: 80 g/kg     LOG   99.21     31.12.2005  
Ariane S   Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l
Klopyralid: 20 g/l
MCPA: 200 g/l  
  DOW, NF   98.2.99     31.12.2002  
Ariane S   Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l
Klopyralid: 20 g/l
MCPA: 200 g/l  
  AV   96.42.99   Helse/miljø   31.12.2002  
Ariane S   Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l
Klopyralid: 20 g/l
MCPA: 200 g/l  
  AV   96.42.98     31.12.2002  
Atlantis WG   Jodsulfuron-metyl natrium: 6 g/kg
Mesosulfuron-metyl: 30 g/kg  
  BCA   2006.20.14   Norsk Frøavlerlag, mot grasugras i gjenlegg av timoteifrøeng.Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2021  
Atlantis WG   Jodsulfuron-metyl natrium: 6 g/kg
Mesosulfuron-metyl: 30 g/kg  
  BCA   2006.20.14   Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2021  
Attribut SG 70   Propoksykarbazon-natrium: 700 g/kg     BCA   2016.1   Reg.nr. 20116.1 er tillat solgt tom 15.04.2020, og tillat brukt tom 15.04.2021.   15.04.2021  
Avaunt 150 EC   Indoksakarb: 150 g/l     DP   2017.24.18   Godkjenning er trukket 21.02.2022. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og import er tillatt t.o.m. 19.06.2022; lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.09.2022. Regnr 2017.24 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2017.24.18 er godkjent.   19.09.2022  
Bankerplanter-colemani   Rhopalosiphum padi: 100 %     VM   2007.113     14.09.2018  
Bankerplanter-ervi   Sitobion avenae: 100 %     VM   2007.114     14.09.2018  
Banvel   Dikamba: 480 g/l     SY   2006.24.10   Bruk i havre og høsthvete er trukket tilbake av importør pga fare for fytotoksiske skader.   31.12.2012  
Basagran M 75   Bentazon: 250 g/l
MCPA: 75 g/l  
  BA   2006.46.14   Godkjenning går ut 30.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.12.2020.   30.12.2020  
Basagran MCPA   Bentazon: 250 g/l
MCPA: 125 g/l  
  BCA   94.26.98     31.12.2001  
Basagran MCPA   Bentazon: 250 g/l
MCPA: 125 g/l  
  BCA   2000.151     31.12.2005  
Basagran MCPA   Bentazon: 250 g/l
MCPA: 125 g/l  
  BCA   94.26.99     31.12.2001  
Basagran SG   Bentazon: 870 g/kg     BA   2000.136.04     31.12.2007  
Basudin 600 EW   diazinon: 600 g/l     SY   97.6.00   Redusert bruksområde   31.12.2002  
Basudin 600 EW   diazinon: 600 g/l     AV   2000.14     31.12.2002  
Basudin 600 EW   diazinon: 600 g/l     SY   2000.156     31.12.2002  
Basudin 600 EW   diazinon: 600 g/l     SY   97.6   Redusert bruksområde   31.12.2000  
Basudin 600 EW   diazinon: 600 g/l     SY   97.6.98   Redusert bruksområde   31.12.2000  
Baycor 25 WP   bitertanol: 250 g/kg     BCA   98.75     31.12.2003  
Baycor 25 WP   bitertanol: 250 g/kg     BCA   2000.103     31.12.2003  
Baymat rosespray   bitertanol: 0,75 g/kg     BCH   2009.88   Trukket av Mattilsynet på grunn av effekter på helse. Tillatt solgt fra importør ut 2013 (vedtak 18.12.12)   13.07.2013  
Beiset såvare   Pseudomonas chlororaphis MA 342: 10
Rapsolje: 95 g/l  
  FKA   98.63     31.12.2001  
Beiset såvare   imazalilsulfat     ABC   99.45     31.12.2003  
Beiset såvare   tiram     LOG   2002.98     24.04.2003  
Beiset såvare   fipronil     LOG   2008.6     21.01.2013  
Beiset såvare   imazalilsulfat     ABC   99.47     31.12.2002  
Beiset såvare   iprodion: 10 g/kg
tiram: 4 g/kg
metalaksyl: 2 g/kg  
  NG   97.74     31.12.2002  
Beiset såvare   iprodion: 5 g/kg
tiram: 3 g/kg
tiofanatmetyl: 2 g/kg
metalaksyl: 4 g/kg  
  NG   2000.129     31.12.2001  
Beiset såvare   tiram: 3 g/kg
tiofanatmetyl: 2 g/kg  
  NG   97.75     31.12.2002  
Beloukha   Pelargonsyre: 680 g/l     NF     Godkjent dispensasjon for nedvisning av kløverfrøeng for produksjon av såfrø.   23.10.2021  
Biltema Ugressdreper   Eddiksyre: 120 g/l       2005.23     31.12.2015  
Birlane Granulat   klorfenvinfos: 100 g/kg     BA   97.45.00   Redusert bruksområde   31.12.2002  
Biscaya OD 240   tiakloprid: 240 g/l     BCA, NF   2008.101.14   Kan selges tom 03.11.20, brukes tom 03.02.21.   03.02.2021  
Bumper 25 EC   Propikonazol: 250 g/l     FKA   2009.85.17   Godkjenning går ut 19.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 19.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.03.2020.   19.03.2020  
Bumper 25 EC   Propikonazol: 250 g/l     NF, ma   2015.1   Godkjenning går ut 19.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 19.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.03.2020.   19.03.2020  
Calypso mot skadeinsekter   tiakloprid: 9,2 g/l     BCA   2007.32     31.12.2012  
Calypso Spray   tiakloprid: 0,15 g/l     BCA   2009.83     31.12.2012  
Candit   kresoksimmetyl: 500 g/kg     BA   98.38.99   Redusert bruksområde   31.12.2002  
Candit   kresoksimmetyl: 500 g/kg     BA   98.38   Redusert bruksområde   31.12.2002  
CCC Nufarm 750   klormekvatklorid: 750 g/l     FKRA   2013.26.14   Tillat solgt tom 01.06.17, tillat brukt tom 01.06.2018   01.06.2018  
CCC Stråforkorter   klormekvatklorid: 750 g/l     BCA   94.22     31.12.2000  
CCC Stråforkorter   klormekvatklorid: 750 g/l     BCA   94.22.95     31.12.2000  
CDQ SX   Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
Tribenuron-metyl: 222 g/kg  
  NF   2014.9.14   Tillat solgt tom 30.11.17, tillat brukt tom 30.11.18.   30.11.2018  
Cedomon   Pseudomonas chlororaphis MA 342: 150 g/l     FKA   98.48     31.12.2001  
Cedomon   Pseudomonas chlororaphis MA 342: 150 g/l     FKA   98.48     31.12.2001  
Cedomon   Pseudomonas chlororaphis MA 342: 150 g/l     FKA   2002.131   Skjerpet merking på helse.   31.12.2009  
Celest 025 FS   Fludioksonil: 25 g/l     SY   2008.100   Markedsføres ikke i Norge. Godkjenning trukket av registreringshaver.   10.10.2023  
Centium 36 CS   Klomazon: 360 g/l     FKA   2013.15.14   Tillat solgt tom 20.03.20, tillat brukt tom 20.03.2021.   20.03.2021  
Centium 36 CS   Klomazon: 360 g/l     NF   2013.14.14   Tillat solgt tom 20.03.20, tillat brukt tom 20.03.2021   20.03.2021  
Centium 36 CS   Klomazon: 360 g/l     NF   2013.13.18     11.09.2020  
Centium 36 CS   Klomazon: 360 g/l     NF     NLR. Mot svartsøtvier og begersøtvier i potet under dekke i perioden 01. mars - 29. juni 2022.   29.06.2022  
Ceridor MCPA 750   MCPA: 750 g/l     FKA   2013.4   Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18.   30.06.2018  
Cerone   Etefon: 480 g/l     BCA   2004.63.07   Tillatt som frukttynning i eple. Frukttynning i pære og plomme ikke lenger tillatt (siste bruksår var 2008) pga risiko for overskridelse av grenseverdi.   31.12.2014  
Cerone   Etefon: 480 g/l     BCA   2004.63   Etikett utgår pga endring i bruksområdet. Eple, pære og plomme utgår f.o.m. -08 pga nye grenseverdier som vil bli vedtatt i EU.   31.12.2008  
Chekker   Amidosulfuron: 125 g/kg
Jodsulfuron-metyl natrium: 12,5 g/kg  
  BCA   2006.45   Godkjent til 2013, kan brukes ut 2015.   31.12.2015  
Chipco Green 75 WG   iprodion: 750 g/kg     BCH   2008.61   Tillat solgt 30.06.18, tillat solgt 30.06.19.   05.06.2018  
Cleave   Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
Florasulam: 2,5 g/L  
  FKRA, NF, ma   2017.3   Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent.   30.04.2019  
Confidor WG 70   Imidakloprid: 700 g/kg     BCA   2018.64   Godkjenning går ut 01.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 1. juni. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 1. juni 2022. Spesialprodukt for veksthus. Tillatt i agurk, tomat og paprika i veksthus. Bruk i prydplanter trukket. Siste dag for import, salg, bruk og besittelse av Confidor med reg. nr. 2012.20.14 (hvor bruk i prydplanter er tillatt) var 19.12.2018.   01.06.2022  
Confidor WG 70   Imidakloprid: 700 g/kg     BCA   2018.64   Mot bladlus i salat som høstes i veksthus. Godkjenning går ut 01.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 1. juni. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 1. juni 2022.   01.06.2022  
Confidor WG 70   Imidakloprid: 700 g/kg     BCA   2003.37     31.12.2009  
Confidor WG 70   Imidakloprid: 700 g/kg     BCA   2012.20.14   Godkjent for bruk i tomat, agurk og paprika i veksthus. Ikke lenger godkjent for bruk i drivbenker eller pydplanter. Siste dag for import, salg, bruk og besittelse av Confidor WG 70 (med prydplanter på etiketten - reg. nr. 2012.20.14) er 19. desember 2018. Deretter vil Confidor WG 70 reg. nr. 2018.64. gjelde.   19.12.2017  
Confidor WG 70   Imidakloprid: 700 g/kg     BCA   99.24     31.12.2004  
Confidor WG 70   Imidakloprid: 700 g/kg     BCA   99.24.99     31.12.2004  
Confidor WG 70   Imidakloprid: 700 g/kg     BCA   2002.115     31.12.2004  
Confidor WG 70   Imidakloprid: 700 g/kg     BCA   2003.37.09   Bruk i salat, krydderurter og jordbær i veksthus er ikke lenger tillatt.   31.12.2013  
Conserve   spinosad: 120 g/l     DOW, NF   2004.68     31.12.2013  
Conserve   spinosad: 120 g/l     DOW, NF   2012.15.14   Som følge av nedsatte MRLer for spinosad trekkes bruksområdet salat i veksthus fra og med 25.09.2023.   25.09.2023  
Croneton   etiofenkarb: 515 g/l     BCA   92.26a-b     31.12.2000  
Cryptolaemus-System   Cryptolaemus montrouzieri: 100 %     NG   2007.48.09     29.11.2018  
CurEra Mose GTI   Jern(II)sulfat: 288 g/l     BR   2013.5.14   Produktet har utgått.   13.12.2023  
Cycocel 750   klormekvatklorid: 750 g/l     BA   94.24     31.12.2000  
Cycocel 750   klormekvatklorid: 750 g/l     BA   2001.31     31.12.2005  
Cycocel Extra   klormekvatklorid: 460 g/l     BA   2000.98     31.12.2005  
Cycocel Extra   klormekvatklorid: 460 g/l     BA   94.27.96   Helse   31.12.2000  
Cycocel Extra   klormekvatklorid: 460 g/l     BA   99.53   Importør har tatt ut pære av bruksområdet.   31.12.2001  
Dacnusa-System   Dacnusa sibirica: 100 %     NG   2007.49.09     29.08.2018  
Danitron 5 SC   Fenpyroksimat: 51,2 g/l     NF   2016.9.17   Oppdatert med avdriftsreduksjon   14.06.2022  
Danitron 5 SC   Fenpyroksimat: 51,2 g/l     NF   97.44   Redusert bruksområde. Ikke lenger tillatt i frukt.   31.12.2005  
Danitron 5 SC   Fenpyroksimat: 51,2 g/l     NF   97.44.99   Redusert bruksområde   31.12.2005  
Danitron 5 SC   Fenpyroksimat: 53 g/l     NF   2016.17     30.04.2020  
Decis Plantespray   Deltametrin: 0,031 g/l     BCA   2003.26   Redusert bruksområde.   31.12.2009  
Delaro SC 325   Trifloksystrobin: 150 g/l
Protiokonazol: 175 g/l  
  BCA   2009.3.22   Etikett med reg.nr. 2009.3.14 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2022 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024   23.09.2024  
Diabolo   imazalilsulfat: 133 g/l     NF   2003.6.08   Skjerpet helsefaremerking.   31.12.2009  
Digline   Diglyphus isaea: 100 %     NG   2007.68.09     30.08.2018  
Diglyphus-System   Diglyphus isaea: 100 %     NG   2007.51.09     12.12.2018  
Dimilin SC-48   diflubenzuron: 480 g/l     MP   2003.94   Trukket av Mattilsynet pga. uheldig virkning på helse. Tillatt brukt ut 2015.   31.12.2015  
Dithane Newtec   Mankozeb: 770 g/kg     FKA   2003.4.03   Bruk i potet er kun tillatt ut 2011.   31.12.2011  
Dithane Newtec   Mankozeb: 770 g/kg     FKA   2011.18   Godkjenning utløper 18. januar. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.   04.01.2022  
Dithane Newtec   Mankozeb: 770 g/kg     AV   90.48a-b   Helse. Preparat med reg.nr 99.63 er fortsatt gyldig.   31.12.2000  
Dithane Newtec   Mankozeb: 770 g/kg     NF   2003.15     31.12.2011  
DP-Klebemiddel   Alkoholetoksylat: 900 g/l     NF   99.93.03     31.12.2005  
Duplosan Max   MCPA: 750 g/l     NF   2012.10.14   Tillat solgt tom 13.06.17, tillat brukt tom 13.06.18.   30.06.2018  
Duplosan Max   MCPA: 750 g/l     NF   2016.32   Het tidligere MCPA 750 Nufarm. Denne etiketten utgår 14.09.2021. Siste dag for salg vil være 14.03.2022 og siste dag for bruk 14.03.2023.   14.03.2023  
Duplosan Meko   mekoprop-P: 600 g/l     NF   2007.18.14     30.06.2018  
Duplosan Meko   mekoprop-P: 600 g/l     NF   2016.35   Denne etiketten fases ut grunnet skjerpet miljømerking. Avviklingsperioden starter fra 04.10.2021. Siste dag for salg vil være 04.04.2022 og siste dag for bruk 04.04.2023.   04.04.2023  
Duplosan Super   Diklorprop-P: 310 g/l
MCPA: 160 g/l
mekoprop-P: 130 g/l  
  NF, FKRA   2008.44.14   Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18   12.06.2018  
Duplosan Super   Diklorprop-P: 310 g/l
MCPA: 160 g/l
mekoprop-P: 130 g/l  
  NF, FKRA   2016.38   Denne etiketten fases ut grunnet skjerpet miljømerking. Avviklingsperioden starter fra 04.10.2021. Siste dag for salg vil være 04.04.2022 og siste dag for bruk 04.04.2023   04.04.2023  
ECOguard granulat   hvitløkekstrakt: 450 g/kg     NG   2008.51   Ikke markedsført i Norge.   31.08.2022  
Ecoplug Max   Glyfosat: 680 g/kg     FKA   2009.80   Godkjennes ikke som hobbypreparat.   27.03.2018  
Ecoplug PowerMax   Glyfosat: 720 g/kg     NF   2017.31   Godkjenning går ut 31.12.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2021  
Electis   Mankozeb: 667 g/kg
zoksamid: 83 g/kg  
  FKA   2004.23     31.12.2006  
Encarline f   Encarsia formosa: 100 %     NG   2007.69.09     06.11.2018  
Encarline Mix   Encarsia formosa: 50 %
Eretmocerus eremicus: 50 %  
  NG   2008.77.09     04.12.2018  
Encarsia-System   Encarsia formosa: 100 %     NG   2018.68     06.11.2018  
Encarsia-System Mellussnylteveps   Encarsia formosa: 100 %     VM   2007.104     08.01.2019  
Envidor 240 SC   spirodiklofen: 240 g/l     BCA   2011.5.19   Registreringsnummer 2011.5.14 er tilltatt solgt til og med 03.12.2019 og brukt til og med 03.12.2020. Godkjenningen utløper 31.07.2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Envidor 240 SC (2011.5.19) kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. desember 2021.   31.12.2021  
Envidor 240 SC   spirodiklofen: 240 g/l     BCA   2011.5.19   Norsk Landbruksrådgiving, v/Sigrid Mogan. Mot midd i søktkirsebær i tunnel, friland og under plasttak. Godkjenningen utløper 31.07.2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Envidor 240 SC (2011.5.19) kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. desember 2021.   31.12.2021  
Envidor 240 SC   spirodiklofen: 240 g/l     BCA   2011.5.14   Registreringsnummer 2011.5.14 er tilltatt solgt til og med 03.12.2019 og brukt til og med 03.12.2020.   03.12.2020  
Envision   Glyfosat: 450 g/l     FKA   2004.47.14   Godkjennning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2020  
Envision 120 g/l   Glyfosat: 120 g/l     FKA   2004.46.13     30.06.2020  
Eretline e   Eretmocerus eremicus: 100 %     NG   2007.71.09     10.12.2018  
Eret-line mix   Encarsia formosa: 50 %
Eretmocerus eremicus: 50 %  
  NG   2007.70.09     20.02.2019  
Eretmocerus-System   Eretmocerus eremicus: 100 %     NG   2007.56.09     19.12.2018  
Erviline   Aphidius ervi: 100 %     NG   2007.64.09     12.01.2019  
Ervi-M-System Ervibladlussnylteveps   Aphidius ervi: 100 %     VM   2007.95     20.02.2019  
Ervi-System   Aphidius ervi: 100 %     NG   2008.76.09     28.12.2018  
Euparen M   tolylfluanid: 505 g/kg     BCA   2002.124.03   Import, salg og bruk av preparatet ble forbudt med øyeblikkelig virkning fra 26.3.2007. Årsaken er oppdagelsen av en hittil ukjent hovedmetabolitt hvor egenskapene ikke er dokumentert.   31.03.2007  
Euparen M Hobby   tolylfluanid: 505 g/kg     BCH   2003.3   Import, salg og bruk av preparatet ble forbudt med øyeblikkelig virkning fra 26.3.2007. Årsaken er oppdagelsen av en hittil ukjent hovedmetabolitt hvor egenskapene ikke er dokumentert.   31.03.2007  
Euparen M Hobby   tolylfluanid: 505 g/kg     BCH   98.15.01     31.12.2003  
Express   Tribenuron-metyl: 512 g/kg     FKA   2007.117.18   Norsk frøavlerlag. Mot tofrøbladet ugras i gjenlegg til rødkløverfrøeng. Må blandes med MCPA. Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021.   30.04.2021  
Express   Tribenuron-metyl: 512 g/kg     FKA   2007.117.18   Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021.   30.04.2021  
Express Gold SX   Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
Tribenuron-metyl: 222 g/kg  
  DP   2017.2     14.02.2019  
Fastac   Alfacypermetrin: 100 g/l     BA   2000.31   Erstattet av Fastac 50 med redusert bruksområde   31.12.2004  
Fastac 50   Alfacypermetrin: 54,9 g/l     BA   2009.72.14   Norsk Landbruksrådgiving. Mot jordloppe, sommerfugllarver, glansbille og bladlus i ruccola. Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.   31.01.2022  
Fastac 50   Alfacypermetrin: 54,9 g/l     BA   2003.18.06   Redusert bruksområde.   31.12.2010  
Fastac 50   Alfacypermetrin: 54,9 g/l     BA   2009.72.14   Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.   31.01.2022  
Fastac 50   Alfacypermetrin: 54,9 g/l     BA   2009.72.14   Ga-FA Vestfold/Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Mot gulrotflue, nattfly og lus i blad- og kruspersille og mot nattfly og lus i dill. Friland. Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.   31.01.2022  
Fastac 50   Alfacypermetrin: 54,9 g/l     BA   2003.18   Redusert bruksområde.   31.12.2010  
Fastac 50   Alfacypermetrin: 54,9 g/l     BA   2009.72.14   Norsk Landbruksrådgiving. Mot mot gulrotflue, minerflue, nattfly og bladlus i stangselleri. Fornyet.Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.   31.01.2022  
Fence   Deltametrin: 55 mg/m2     NG   2009.31   Godkjenningen utløper 31.10.2021. Tilltatt solgt til 30.04.2022. Tillatt brukt til 30.04.2023.   30.04.2023  
Fenix   Aklonifen: 600 g/l     BCA   2001.25     31.12.2003  
Fenix   Aklonifen: 600 g/l     BCA   97.37   Redusert bruksområde   31.12.2002  
Fenix   Aklonifen: 600 g/l     BCA   2013.19   GA-FA Vestfold og Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Mot frøugras i gulrot, endring i bruksbetingelsene.   30.09.2012  
Fenix   Aklonifen: 600 g/l     FKA   96.16   Redusert bruksområde   31.12.2002  
Ferra Proff   Jern(III)fosfat: 10 g/kg     ND   2008.65   Tillat solgt tom 30.06.17, tillat brukt tom 30.06.18.   30.06.2018  
Ferramol mot snegler   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg     NM   2003.123.14   Tillat solgt tom 07.09.2017, tillat brukt tom 07.09.18.   07.09.2018  
Finale   glufosinat-ammonium: 183 g/l     BCA   96.58     31.12.2001  
Floramite 240 SC   Rapsolje: 31,8 g/l
Bifenazat: 247,5 g/l  
  NF   2009.68.17   Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. Nytt registreringsnummer for Floramite 240 SC til bruk i prydplanter i veksthus: 2022.24   01.01.2024  
Floramite 240 SC   Rapsolje: 31,8 g/l
Bifenazat: 247,5 g/l  
  NF   2009.68.17   Norsk Landbruksrådgiving SørØst. Mot spinnmidd i agurk og tomat på friland. Floramite 240 SC på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.   01.01.2024  
Floramite 240 SC   Rapsolje: 31,8 g/l
Bifenazat: 247,5 g/l  
  NF   2009.68.17   Norsk Landbruksrådgiving. Mot veksthusspinnmidd i bringebær og bjørnebær i veksthus. Floramite 240 SC på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.   01.01.2024  
Floramite 240 SC   Rapsolje: 31,8 g/l
Bifenazat: 247,5 g/l  
  NF   2009.68.17   NLR v/ Sigrid Mogan mot veksthusspinnmidd og frukttremidd i søtkirsebær på friland, i plasttunnel og under plasttak samt surkirsebær og plomme på friland. Floramite 240 SC på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.   01.01.2024  
Floramite 240 SC   Rapsolje: 31,8 g/l
Bifenazat: 247,5 g/l  
  NF   2009.68.17   Mot veksthusspinnmidd i bringebær, bjørnebær, solbær, rips og stikkelsbær i tunnel og på friland. Bruk av Floramite 240 SC på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.   01.01.2024  
Floramite 240 SC   Bifenazat: 247,5 g/l     NF   2010.8.16   Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. Det kommer nytt registreringsnummer for Floramite 240 SC til bruk i prydplanter i veksthus.   01.01.2024  
Floramite 240 SC   Bifenazat: 247,5 g/l       2010.1.16   Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. Det kommer nytt registreringsnummer for Floramite 240 SC til bruk i prydplanter i veksthus.   01.01.2024  
Focus Ultra   Sykloksydim: 100 g/l     BA   2007.19.14   Etiketten utfases, tillatt salg og distribusjon tom 06.11.2019 og tillatt bruk tom 06.11.2020   06.11.2020  
Focus Ultra   Sykloksydim: 100 g/l     BA   92.14a-b     31.12.2000  
Focus Ultra   Sykloksydim: 100 g/l     BA   92.14a-b.94     31.12.2000  
Forbel 750   fenpropimorf: 750 g/l     BA, NF   91.24a     31.12.2000  
Forbel 750   fenpropimorf: 750 g/l     BA, NF   2000.144     31.12.2003  
Forbel 750   fenpropimorf: 750 g/l     BA, NF   2002.37     31.12.2003  
Forbel 750   fenpropimorf: 750 g/l     BA, NF   2011.6.14   Godkjenning går ut 30.04.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 30. oktober 2020, og videre lagres og brukes frem til og med 30. oktober 2021.   30.10.2021  
Forbel 750   fenpropimorf: 750 g/l     BA, NF   98.16.99     31.12.2002  
Fungaflash   Imazalil: 100 g/l     NF, FKA   2003.2     31.12.2009  
Fungaflash   Imazalil: 100 g/l     NF, FKA   2003.2.08   Redusert bruksområde.   31.12.2009  
Fungazil A   Imazalil: 25 g/l       2002.133.03   Skjerpet merking på helse.   31.12.2009  
Fungazil A   Imazalil: 25 g/l       99.44     31.12.2003  
Fungazil A   Imazalil: 25 g/l       2002.133   Skjerpet merking på helse.   31.12.2009  
Fungazil A   Imazalil: 25 g/l     NF   2006.18   Skjerpet merking på helse.   31.12.2009  
Fungazil A   Imazalil: 25 g/l       2002.133.02   Skjerpet merking på helse.   31.12.2009  
Gesagard 50   prometryn: 500 g/kg     SY   95.64   Miljø   31.12.2001  
Glyfonova pluss   Glyfosat: 360 g/l     FKA   2004.48.14   Norsk Landbruksrådgiving. Mot frøugras i kålrot, skjermet sprøyting.   30.06.2020  
Glyfonova pluss   Glyfosat: 360 g/l     FKA   2004.48.14   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2020  
Glyphogan Eco   Glyfosat: 360 g/l     ma   2011.7   Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2021  
Glyphogan Eco   Glyfosat: 360 g/l     FKRA, FKA   2009.92.17   Godkjenning går ut 31.12.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2021  
Glyphomax Plus   Glyfosat: 360 g/l     FKA   2000.135     31.12.2008  
Glyphomax Plus   Glyfosat: 360 g/l     FKA   2008.45   Godkjenning går ut 31.12.20 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.22.   30.06.2022  
Glyphomax Plus   Glyfosat: 360 g/l     NF   2009.64   Godkjenning går ut 31.12.20 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.22.   30.06.2022  
Glypper   Glyfosat: 360 g/L     FKRA, NF, ma   2017.6   Tillat solgt tom 15.02.18, tillat brukt tom 15.02.19.   15.02.2019  
Goltix   metamitron: 710 g/kg     NF, ma   95.19   Redusert bruksområde   31.12.2001  
Goltix   metamitron: 710 g/kg     NF, ma   2000.142   Redusert bruksområde   31.12.2005  
Gratil 75 WG   Amidosulfuron: 750 g/kg     BCA   2001.29     31.12.2005  
Gratil 75 WG   Amidosulfuron: 750 g/kg     BCA   2006.47   Produktet med etiketten med reg.num. 2006.47 kunne selges fram til 31.12.2013 og brukes t.o.m. 31.12.2014   31.12.2015  
Gro-Stop Electro   Klorprofam: 624 g/l       2017.25   Produktet kan importeres og selges frem til og med 8. april 2020, og videre lagres og brukes til og med 8. oktober 2020.   08.10.2020  
Gusathion   azinfosmetyl: 255 g/kg     NG   2003.101   Trukket av Landbrukstilsynet   31.12.2005  
Harmony 75 DF   tifensulfuron-metyl: 750 g/kg     DP   2000.111     31.12.2005  
Harmony Plus 50 T   tifensulfuron-metyl: 347 g/kg
Tribenuron-metyl: 176 g/kg  
  DP   2007.132.18   Godkjenning utløp 31.10.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.04.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.04.2021. Regnr.2007.132 kan selges og brukes så lenge 2007.132.18 er godkjent.   30.04.2021  
Harmony WSB   tifensulfuron-metyl: 781 g/kg     DP   2007.11     31.12.2014  
Hussar Tandem OD   Diflufenikan: 150 g/l
Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l  
  BCA   2013.28   Godkjenning utgår 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Salg og distribusjon tillatt t.o.m. 30.06.2019. Tillatt brukt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2020  
Hypoaspis System   Hypoaspis miles: 100 %     NG   2008.78.09     13.11.2018  
Hypoline   Hypoaspis miles: 100 %     NG   2008.28.09     13.11.2018  
Imprid Skog   Acetamiprid: 200 g/kg       2019.21     29.07.2025  
Judge   tiodikarb: 40 g/kg     NG   2000.37   Skjerpet merking på miljø.   31.12.2004  
Karate 2.5 WG   Lambda-cyhalotrin: 25 g/kg     SY   2003.5   Endring i dosering, behandlingsfrist og biemerking.   31.12.2010  
Karate 2.5 WG   Lambda-cyhalotrin: 25 g/kg     SY   2002.21   Helse og redusert bruksområde   31.12.2004  
Karate 2.5 WG   Lambda-cyhalotrin: 25 g/kg     SY   2003.5.05   Endring i dosering, behandlingfrist og biemerking.   31.12.2010  
Karate 2.5 WG   Lambda-cyhalotrin: 25 g/kg     SY   98.78   Helse og redusert bruksområde   31.12.2003  
Karate 2.5 WG   Lambda-cyhalotrin: 25 g/kg     SY   2009.77     31.12.2017  
Karate 2.5 WG   Lambda-cyhalotrin: 25 g/kg     SY   98.78.99   Helse og redusert bruksområde   31.12.2003  
Karate Zeon   Lambda-cyhalotrin: 100,49 g/l     SY   2009.78     31.12.2017  
Karate Zeon   Lambda-cyhalotrin: 100,49 g/l     SY   2008.10   Endring i dosering, behandlingsfrist og biemerking.   31.12.2010  
Keeper L   Diflufenikan: 40 g/l
Glyfosat: 250 g/l  
  BCA   2012.23.17   Preparatet går ut 31.12.2019. Imoprt, salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020. Tillatt brukt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2021  
Keeper Mot Ugress klar-til-bruk   Glyfosat: 7,2 g/l     BCH   2004.42.15   Het tidligere Bayer Garden mot ugress klar-til-bruk.   22.01.2018  
Keeper Mot Ugress konsentrat   Glyfosat: 120 g/l     BCH   2004.41   Trukket godkjenning fra og med 22.07.2016. Tilltatt solgt fram til og med 31.12.2016.   31.12.2017  
Keeper Mot Ugress skum spray   Glyfosat: 7,2 g/l     BCH   2004.43   Het tidligere Bayer Garden Mot Ugress skum spray   31.12.2017  
Keeper Total K   Glyfosat: 120 g/L       2016.27   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2020  
Keeper Total S   Glyfosat: 7,2 g/L       2016.28   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020   30.06.2020  
Killer Snegledreper'n   Jern(III)fosfat: 10 g/kg     KR   2008.60   Tillat solgt tom 07.09.17, tillat brukt tom 07.09.2018.   07.09.2018  
Kinto   Tritikonazol: 20,4 g/l
Prokloraz: 61,2 g/l  
  BA   2008.66.14   Godkjenningen til Kinto utløper 31. desember 2021. Produktet kan importeres og selges frem til og med 1.juli 2022, og videre lagres og brukes frem til og med 1. juli 2023.   01.07.2023  
Konsentrat mot spinnmidd og lus   Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l     ND   95.60     31.12.2005  
Konsentrat mot spinnmidd og lus   Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l     ND   2004.12     31.12.2016  
Kopperkalk Bayer   kobberoksyklorid: 840 g/kg     BCA   95.1   Redusert bruksområde, redusert dose og Helse/miljø   31.12.1999  
Kopperkalk Bayer   kobberoksyklorid: 840 g/kg     BCA   98.17   Redusert bruksområde, redusert dose og Helse/miljø   31.12.2002  
Kopperkalk Bayer   kobberoksyklorid: 840 g/kg     BCA   2000.101   Redusert bruksområde   31.12.2004  
Kopperkalk Bayer   kobberoksyklorid: 840 g/kg     BCA   87.45a-b.88   Redusert bruksområde, redusert dose og Helse/miljø   31.12.1999  
Kopperkalk Bayer (hobby)   kobberoksyklorid: 840 g/kg     BCH   98.14.01     31.12.2004  
Kverk   Eddiksyre: 62 g/l     MIP   2004.49.11     31.12.2014  
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg     NF   2007.5   Tillat solgt tom 24.08.17, tillat brukt tom 24.08.18.   24.08.2018  
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg     NF   2014.35   Tillat solgt tom 24.08.17, tillat brukt tom 24.08.18.   24.08.2018  
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg     NF   96.22.98     31.12.2001  
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg     NF   96.22     31.12.2001  
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg     NF   2000.44   Redusert bruksområde. Ikke tillatt i raps.   14.09.2005  
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg     NF   2008.47   Tillat solgt tom 24.08.17, tillat brukt tom 24.08.18.   24.08.2018  
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg     NF   2014.32   Tillat solgt tom 24.08.17, tillat brukt tom 24.08.18.   24.08.2018  
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg     NF   96.22.99     31.12.2001  
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg     FKA   2014.34   Tillat solgt tom 24.08.17, tillat brukt tom 24.08.18.   24.08.2018  
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg     NF       24.08.2018  
Luna Privilege   Fluopyram: 500 g/l     BCA   2015.51   Produkter med registreringsnummer 2015.51 er tillatt solgt til og med 03.03.2021 og brukt til og med 03.03.2022. Produkter med registreringsnummer 2015.51 kan ometikketeres med registreringsnummer 2015.51.20   03.03.2022  
Macrolophus-System   Macrolophus pygmaeus: 100 %     NG   2015.28     09.12.2020  
Matrigon   Klopyralid: 100 g/l     NF   2009.28     31.12.2015  
Matrigon   Klopyralid: 100 g/l     DOW, NF   2007.129     31.12.2015  
Matrigon 600 SL   Klopyralid: 600 g/l       2021.14   Preparatet avvikles siden vi ikke har mottatt søknad om fornyet godkjenning.   30.10.2024  
Mavrik   tau-Fluvalinat: 240 g/L     NF, ma   2017.5     31.12.2022  
MCPA 750   MCPA: 750 g/l     FKRA   2008.95     30.12.2013  
Mekoprop Nufarm   mekoprop-P: 600 g/l     FKRA   2016.37   Denne etiketten fases ut grunnet skjerpet miljømerking. Avviklingsperioden starter fra 04.10.2021. Siste dag for salg vil være 04.04.2022 og siste dag for bruk 04.04.2023.   04.04.2023  
Mekoprop Nufarm   mekoprop-P: 600 g/l     FKRA   2012.11.14   Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18.   30.06.2018  
Mentor   fenpropimorf: 300 g/l
kresoksimmetyl: 150 g/l  
  BA   2002.69     31.12.2005  
Mentor   fenpropimorf: 300 g/l
kresoksimmetyl: 150 g/l  
  BA   98.39.99     31.12.2003  
Merit Forest WG   Imidakloprid: 700 g/kg     BCH   2011.8   Siste dag for import, salg, bruk og besittelse: 19. desember 2018.   19.12.2018  
Metaxon   MCPA: 750 g/l     FKRA, NF   2016.29   Het tidligere MCPA 750 Flytende. Denne etiketten utgår 14.09.2021. Siste dag for salg vil være 14.03.2022 og siste dag for bruk 14.03.2023.   14.03.2023  
Metaxon   MCPA: 750 g/l     FKRA, NF   2007.7.14   Tillat solgt tom 30.05.17, tillat brukt tom 30.05.18.   30.05.2018  
Milbeknock   Milbemektin: 9,3 g/l       2013.2.14     30.03.2017  
Milbeknock   Milbemektin: 9,3 g/l     NF   2013.3.14     30.03.2017  
Milbeknock   Milbemektin: 9,3 g/l     NF   2012.7.14   Signifikant formuleringsendring. Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020.   01.05.2020  
Moddus M   Trineksapak-etyl: 250 g/l     SY   2005.9.14   Bruksutvidelse krypkvein.   17.06.2016  
Moddus M   Trineksapak-etyl: 250 g/l     SY   98.10   Redusert dose   31.12.2000  
Moddus M   Trineksapak-etyl: 250 g/l     SY   99.20   Redusert dose   31.12.2000  
Moddus M   Trineksapak-etyl: 250 g/l     SY   98.10.98   Redusert dose   31.12.2000  
Monceren DS 12,5   pencycuron: 12,5 g/kg     BCA   2008.69.14   Fare for overskridelse av MLR, så preparatet bør kun brukes til beising av settepotet. Godkjenning går ut 31. mai 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 30. november. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 30. november. 2022.   30.11.2022  
Monceren FS 250   pencycuron: 250 g/l     BCA   2008.70.14   Fare for overskridelse av MLR, så preparatet bør kun brukes til beising av settepotet. Godkjenning går ut 31. mai 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 30. november.2021 og videre lagres og brukes frem til og med 30. november 2022.   30.11.2022  
Moncut 40 SC   flutolanil: 400 g/l     AC   2000.63   Trukket med øyeblikkelig virkning. Inneholder formuleringsstoffer (APE) som er utfaset i Norge.Siste bruksår er 2002.   31.12.2002  
Mosefjerner   Jern(II)sulfat: 600 g/kg     NO   93.47.a-b     31.12.2001  
Mycostop   Streptomyces griseoviridis: 330 g/kg     GP   2008.103     31.12.2016  
Mycotal   lecitin: 100 g/kg
Verticillium lecanii: 160 g/kg  
  LOG   98.28.99     31.12.2004  
NemaFelt   Steinernema feltiae: 100 %     VM   2008.22     27.09.2018  
Nemalogic   Steinernema feltiae: 100 %     LOG   2008.35     31.12.2017  
Nemaslug   Phasmarhabditis hermaphrodita: 100 %     BA   2008.86.10   Nytt reg.nr 2018.63. Produkt med reg.nr 2008.86.10 kan selges så lenge 2018.63 er godkjent.   03.10.2018  
Nemasys   Steinernema feltiae: 100 %     NG   2008.15.09     31.12.2017  
Nemasys   Steinernema feltiae     BA   2010.11     09.11.2018  
Nemasys G   Heterorhabditis megidis: 100 %     BA   2008.16.09     01.01.2018  
Nemasys H   Heterorhabditis megidis: 100 %     BA   2008.17.09     01.01.2018  
Nemasys L   Steinernema kraussei: 100 %     BA, NG   2008.18.09   Nytt reg.nr 2018.62. Produkter med reg.nr 2008.18.09 kan selges så lenge 2018.62 er godkjent   03.10.2018  
Nemasys L   Steinernema kraussei: 100     BA   2010.12     31.12.2017  
NemaTop M   Heterorhabditis bacteriophora: 100 %     VM   2008.23     04.03.2019  
NEU 1181 M   Jern(III)fosfat: 29,7 g/kg     ND   2009.81   Tillat solgt tom 13.07.17, tillat brukt tom 13.07.18.   13.07.2018  
Nissorun   heksytiazoks: 108 g/kg     NG     Trukket av Mattilsynet pga. uheldig formuleringsstoff.   31.12.2014  
Nonaprol DC 190   triforin: 190 g/l     PR   2002.20     31.12.2003  
Nonaprol DC 190   triforin: 190 g/l     PR   2000.26     31.12.2001  
Nonaprol DC 190   triforin: 190 g/l     PR   2000.26.01     31.12.2001  
Nordox 75 WG   Kopper(I)oksid: 862 g/kg     NX   2008.43.16   reparater med tidl. reg.nr 2008.43.16 mangler setning med avstandskrav til vann på etiketten. Preparater på lager hos Nordox og distributører må ometiketteres til godkjent etikett med reg. nr. 2008.43.19 innen 1.3.20. Bruk av preparater med reg. nr. 2008.43.16 er tillatt så lenge preparater med reg. nr. 2008.43.19 er godkjent, så lenge sikkerhetssone til vann overholdes: Ikke nærmere enn 30 m i frukt og 10 m i bær.   01.03.2020  
Nufarm Mekoprop-P   mekoprop-P: 600 g/l     FKRA   2012.18.14   Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18.   12.06.2018  
Nufarm Mekoprop-P   mekoprop-P: 600 g/l     FKRA   2016.36   Denne etiketten fases ut grunnet skjerpet miljømerking. Avviklingsperioden starter fra 04.10.2021. Siste dag for salg vil være 04.04.2022 og siste dag for bruk 04.04.2023.   04.04.2023  
Panoctine 30   guazatinacetat: 300 g/l     FKA   2002.116     31.12.2005  
Panoctine Akva   guazatinacetat: 25 g/l
imazalilsulfat: 25 g/l  
  FKA   2002.117     31.12.2005  
Panoctine Plus   guazatinacetat: 300 g/l
imazalilsulfat: 20 g/l  
  FKA   2002.118     31.12.2005  
Penncozeb Granulat   Mankozeb: 750 g/kg     FKA   92.4a-b     31.12.2000  
Penncozeb Granulat   Mankozeb: 750 g/kg     FKA   92.4.97   Preparat med reg.nr 99.25 er fortsatt gyldig   31.12.2000  
Perfekthion 500 S   dimetoat: 500 g/l     BA   2003.100   Skulle bli erstattet med Perfekthion 400, men som er blitt avslått med bakgrunn i dokumentasjonsmangler.   08.06.2014  
Perfekthion 500 S   dimetoat: 500 g/l     BA   2001.4     31.12.2004  
Pirimor   pirimikarb: 500 g/kg     FKRA, NF, ma   98.108.99     31.12.2004  
Pirimor   pirimikarb: 500 g/kg     FKA   97.90.99   Helse   31.12.2000  
Pirimor   pirimikarb: 500 g/kg     FKRA, NF, ma   2003.102   Preparatet har fått begrenset bruksområde (kun tillatt i veskthuskulturer).   31.12.2012  
Pirimor   pirimikarb: 500 g/kg     FKRA, NF, ma   2011.19.18   Preparat med reg.nr. 2011.19.14 og reg.nr. 2011.19.18 kan selges ut fra lager til det er tomt og brukes så lenge reg.nr. 2011.19.18 er godkjent.   26.09.2020  
Pirimor   pirimikarb: 500 g/kg     FKRA, NF, ma   92.25a   Helse   31.12.2000  
Pistol   Diflufenikan: 40 g/l
Glyfosat: 250 g/l  
  BA   2012.28.18   Nytt reg.nr i 2018. Reg.nr 2012.28.14 er ikke tillat å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.28.18 er godkjent. Godkjenningen (reg.nr. 2012.28.18) utløper etter 31.12.2022, med avviklingsperiode for salg til 30.06.2023, og bruk og lagring til 31.12.2023.   31.12.2023  
Plenrens (hobby klar til bruk)   Dikamba: 0,3 g/l
Diklorprop-P: 1,5 g/l
MCPA: 5,2 g/l  
  BCA   2013.20   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent.   30.03.2020  
Plenrens (hobby konsentrat)   Dikamba: 4,8 g/l
Diklorprop-P: 22,5 g/l
MCPA: 78 g/l  
    2006.29     31.12.2015  
Polygandron STP   Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg       2021.6   Ikke søkt om fornyet godkjenning. Godkjenningen går dermed ut 30. april 2024, og preparatet kan verken selges, lagres eller brukes etter den datoen.   30.04.2024  
Polygandron TTP   Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg       2021.5   Ikke søkt om fornyet godkjenning. Godkjenningen går dermed ut 30. april 2024, og preparatet kan verken selges, lagres eller brukes etter den datoen.   20.04.2024  
Polygandron WP   Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg       2021.4   Ikke søkt om fornyet godkjenning. Godkjenningen går dermed ut 30. april 2024, og preparatet kan verken selges, lagres eller brukes etter den datoen.   30.04.2024  
PreFeRal WG   Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg     NG   2010.6   Tillat solgt tom 21.09.18, tillat brukt tom 21.09.19.   21.09.2019  
Prestige FS 370   Imidakloprid: 120 g/l
pencycuron: 250 g/l  
  BCA   2008.71.14   Siste dag for import, salg, bruk og besittelse er 19. desember 2018.   19.12.2018  
Primus   Florasulam: 50 g/l     DOW   2006.50.14   Tillat solgt tom 30.06.17, tillat brukt tom 30.06.18.   30.06.2018  
Primus (Parallell)   Florasulam: 50 g/l     NF   2009.65   Tillat solgt tom 30.06.17, tillat brukt tom 30.06.18.   30.06.2018  
ProNatur   Rapsolje: 777 g/l     AK   98.9     31.12.2004  
ProNatur   Rapsolje: 777 g/l     AK   98.9.99     31.12.2004  
Provado insekt-pin   Imidakloprid: 0,05 g/stk     BCH   99.39     31.12.2002  
Provado insekt-pin   Imidakloprid: 0,05 g/stk     BCH   2011.15   Siste dag for import, salg, bruk og besittelse er 19. desember 2018.   19.12.2018  
Provado Plus   Imidakloprid: 0,25 g/kg
Rapsolje: 1 g/kg
metiokarb: 0,5 g/kg  
  BCH   2011.14     30.09.2017  
Provado Plus   Imidakloprid: 0,25 g/kg
Rapsolje: 1 g/kg
metiokarb: 0,5 g/kg  
  BCH   2007.118     31.12.2012  
Rambo   Glyfosat: 120 g/l     NM   2004.58.14   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2020  
Rambo Spray   Glyfosat: 7,2 g/l     NM   2004.59.14   Godkjenning går ut 30.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; distribusjon, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2020  
Ramrod FL   propaklor: 480 g/l     MO   92.13a   Redusert dose   31.12.2001  
Ranman   Cyazofamid: 400 g/l       2009.61     31.07.2023  
Ranman Top   Cyazofamid: 160 g/l     NF   2015.18   Utgått parallellgodkjenning. Kan selges, lagres og brukes så lenge reg. nr. 2015.14 er godkjent.   31.07.2023  
Reglone   Dikvat dibromid: 374 g/l     SY   93.25a-b     31.12.2001  
Reglone   Dikvat dibromid: 374 g/l     SY   2000.88.03   Utgår pga av feil behandlingfrist på etiketten.   31.12.2008  
Reglone   Dikvat dibromid: 374 g/l     SY   2006.41.14   Produktet mister godkjenningen fra og med 04. mai 2019. Produktet kan importeres og selges frem til og med 04. november 2019, og videre lagres og brukes til og med 04. februar 2020.   04.02.2020  
Reglone   Dikvat dibromid: 374 g/l     SY   93.25a-b.99     31.12.2001  
Remotio Klar til Bruk   Glyfosat: 7,2 g/l     FKA   2004.45.16   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2020  
Renol   Penetreringsolje: 925 g/l     FKA   2007.15     30.06.2014  
Renol   Penetreringsolje: 925 g/l     NF   99.22     31.12.2003  
Renol   Penetreringsolje: 925 g/l     NF   2007.8     30.06.2014  
Retro   Dikvat dibromid: 374 g/l     FKA   2014.44   Produktet kan importeres og selges frem til og med 04. november 2019, og videre lagres og brukes til og med 04. februar 2020.   04.02.2020  
Ridomil Gold Granulat   Metalaksyl-M: 24 g/kg     SY   2007.131.14     30.12.2017  
Ridomil Gold MZ Pepite   Mankozeb: 640 g/kg
Metalaksyl-M: 39 g/kg  
  SY   2010.3.14   Norsk Landbruksrådgiving Viken. Mot soppsjukdommer i vårløk Godkjenning utløper 31. januar 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.   04.01.2022  
Ridomil Gold MZ Pepite   Mankozeb: 640 g/kg
Metalaksyl-M: 39 g/kg  
  SY   2010.3.14   Oppdatert med avdriftsreduksjon. Godkjenning utløper 31. januar 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.   04.01.2022  
Ridomil granulat   metalaksyl: 50 g/kg     SY   95.23.00     31.12.2003  
Ridomil granulat   metalaksyl: 50 g/kg     SY   2001.59   Trukket av Landbrukstilsynet pga uheldige miljøegenskaper.   31.12.2005  
Rizolex 50 FW   Tolklofosmetyl: 500 g/l     NF   92.12a.98     31.12.2001  
Rizolex 50 FW   Tolklofosmetyl: 500 g/l     NF   2000.16   Skjerpet merking på miljø   31.12.2004  
Rizolex 50 FW   Tolklofosmetyl: 500 g/l     NF   92.12a     31.12.2000  
Ronstar Expert   Diflufenikan: 360 g/kg
Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/kg  
  BCH   2014.28   Tillatt solgt tom 27.01.19, tillatt brukt tom 27.01.2020.   27.01.2020  
Rotstop WP   Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg     GP   2008.54   Ikke søkt om regodkjenning i Norge.   30.04.2023  
Roundup Energy   Glyfosat: 450 g/l       2011.2   Godkjenning går ut 31.12.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2021  
Roundup Extra   Glyfosat: 7,2 g/l
Pelargonsyre: 20,4 g/l  
    2016.16.18   Produktet er trukket fra det norske markedet. Det er tillatt å selge preparatet t.o.m 17.2.2022, bruk av eksisterende lagre ert tillatt t.o.m. 17.02.2024. Nytt reg.nr i 2018. Reg. nr 2016.16 kan brukes og selges så lenge reg.nr.2016.16.18 er godkjent.   17.02.2024  
Roundup Extra   Glyfosat: 7,2 g/l
Pelargonsyre: 20,4 g/l  
    2016.16     31.12.2020  
Roundup Garden   Glyfosat: 120 g/l       93.10a.95     31.12.2001  
Roundup Garden   Glyfosat: 120 g/l       2004.61.14   Nytt. Reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.61.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.61.18 er godkjent.   31.12.2020  
Roundup Gel (klar-til-bruk)   Glyfosat: 7,2 g/L       2011.17.14   Nytt reg. nr. i 2018. Reg. nr 2011.17.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr.2011.17.18 er godkjent.   31.12.2020  
Roundup Gel (klar-til-bruk)   Glyfosat: 7,2 g/L       2011.17.18   Reg. nr 2011.17.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr.2011.17.18 er godkjent. Godkjenninga (reg. nr 2011.17.18) går ut 20.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2022.   30.06.2022  
Roundup Gel Max   Glyfosat: 72 g/L       2018.16   Nytt reg. nr i 2018. Reg.nr. 2018.16 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.16.18 er godkjent.   31.12.2020  
Roundup Gel Max   Glyfosat: 72 g/L       2018.16.18   Reg.nr. 2018.16 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.16.18 er godkjent. Godkjenninga (reg. nr 2018.16.18) går ut 20.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2021; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2022.   30.06.2022  
Roundup Max   Glyfosat: 785 g/kg       2005.28     27.03.2018  
Roundup Metro   Glyfosat: 360 g/l       2010.32     27.03.2018  
Roundup Optima   Glyfosat: 120 g/L       2016.39   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2020  
Roundup Spray   Glyfosat: 7,2 g/l
Pelargonsyre: 10 g/l  
  MO   93.9.97     31.12.2001  
Roundup Turbo   Glyfosat: 7,2 g/l
Pelargonsyre: 10,2 g/l  
  MO   2004.60.18   Nytt reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.60.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.60.18 er godkjent.   27.08.2025  
Roundup Turbo   Glyfosat: 7,2 g/l
Pelargonsyre: 10,2 g/l  
  MO   2004.60.14   Nytt reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.60.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.60.18 er godkjent.   31.12.2020  
Roundup Ultra   Glyfosat: 360 g/l       2010.34.14   Godkjenning går ut 31.12.2019. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2021.   30.06.2021  
Rovral 75 WG   iprodion: 750 g/kg     BA   2000.45   Begrenset bruksområde   31.12.2003  
Rovral 75 WG   iprodion: 750 g/kg     BA   2007.123.14   Tillat solgt tom 05.06.17, tillat brukt tom 05.06.18. Følgende bruksområder er gått ut: frukt, oljevekster, beising potet, rotpersille samt oppal av knutekål, stangselleri, knollselleri, purre og bete. Behandl.frist frilandsagurk er 4 dager (vil bli rettet opp ved neste opptrykk).   05.06.2018  
Rovral 75 WG   iprodion: 750 g/kg     BA   2003.1   Endringer i bruksområdet.   31.12.2008  
Rovral Akva   iprodion: 500 g/l     AC   97.32   Erstattet av Rovral 75 WG   31.12.2001  
Scala   Pyrimetanil: 400 g/l     BA   98.37     31.12.2003  
Scala   Pyrimetanil: 400 g/l     BA   2000.68   Skjerpet merking   31.12.2002  
Scala   Pyrimetanil: 400 g/l     AV   99.17     31.12.2002  
Scala   Pyrimetanil: 400 g/l     BA   98.37.98     31.12.2003  
Seedron   Fludioksonil: 50 g/L
Tebukonazol: 10 g/L  
  FKRA, NF   2018.17     24.11.2020  
Sekator OD   Amidosulfuron: 100 g/l
Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/L  
  BCA   2014.30     27.12.2024  
Select   Kletodim: 240 g/l     NF   99.16     31.12.2002  
Select   Kletodim: 240 g/l     NF   99.16.00     31.12.2002  
Select   Kletodim: 240 g/l     NF   2001.3   Redusert bruksområde   31.12.2002  
Select   Kletodim: 240 g/l     NF   2014.37   Utgått parallellgodkjenning. Kan selges, lagres og brukes så lenge reg. nr. 2014.33.17 er godkjent.   28.11.2023  
Sencor SC 600   Metribuzin: 600 g/L     BCA     NLR. Dispensasjon til bruk mot frøugras i potet med og uten dekke i perioden 01. mars - 29. juni 2022.   29.06.2022  
Sencor WG 70   Metribuzin: 705 g/kg     BCA   98.70     31.12.1999  
Sereno WG   Mankozeb: 500 g/kg
Fenamidon: 100 g/kg  
  BCA   2004.24   Skjerpet emrking på helse.   31.12.2011  
Shirlan   fluazinam: 500 g/l     FKA   96.17     31.12.2001  
Shirlan   fluazinam: 500 g/l     FKA   96.17.97     31.12.2001  
Shirlan   fluazinam: 500 g/l     SY   95.29.99     31.12.2002  
Shirlan   fluazinam: 500 g/l     SY   95.29     31.12.2001  
Sitobion- System   Sitobion avenae: 100 %     NG   2008.84.09     04.03.2019  
Sluxx HP   Jern(III)fosfat: 30 g/kg       2010.18.14     30.06.2017  
Sluxx HP   Jern(III)fosfat: 30 g/kg     FKA   2010.25.14     30.06.2017  
Sluxx HP   Jern(III)fosfat: 30 g/kg     ND   2010.27.14     30.06.2017  
Sluxx HP   Jern(III)fosfat: 30 g/kg     NF, FKA   2009.33   Tillat solgt tom 13.07.17, tillat brukt tom 13.07.18.   13.07.2018  
SmartBayt   Jern(III)fosfat: 16,3 g/kg     BCH   2008.53   Tillat solgt tom 30.06.17, tillat brukt tom 30.06.18.   30.06.2018  
SmartBayt Profesjonell   Jern(III)fosfat: 16,3 g/kg     BCA   2008.73.14   Tillat solgt tom 30.06.17, tillat brukt tom 30.06.18.   30.06.2018  
Snegledreper   Jern(III)fosfat: 10 g/kg     NM   2008.64   Tillat solgt tom 07.09.17, tillat brukt tom 07.09.18.   07.09.2018  
Spray mot bladlus   Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 0,36 g/l     ND   2003.25   Redusert bruksområde.   31.12.2010  
Spray mot spinnmidd og lus   Fettsyrer kaliumsalter: 20 g/l     ND   95.61.00   Skjerpet merking på miljø   31.12.2004  
Spud Nic   Klorprofam: 495 g/l     AK       31.12.2007  
Spud Nic   Klorprofam: 495 g/l     AK   95.38     31.12.2002  
Stabilan 750 SL   klormekvatklorid: 750 g/l     NF   2006.25.14   Tillat solgt tom 07.12.17, tillat brukt tom 07.12.18.   07.12.2018  
Starane XL   Florasulam: 2,5 g/L
Fluroksypyr: 100 g/L  
  NF   2009.90.14   Tillat solgt tom 25.07.17, tillat brukt tom 25.07.18.   25.07.2018  
Stereo 312,5 EC   Propikonazol: 62,5 g/l
Cyprodinil: 250 g/l  
  SY   99.26     31.12.2003  
Stereo 312,5 EC   Propikonazol: 62,5 g/l
Cyprodinil: 250 g/l  
  SY   2008.1   Norsk Frøavlerlag. Mot timoteibrunflekk i frøeng av timotei og engsvingelbrunflekk i frøeng av engsvingel.   30.06.2017  
Steriliserte sommerfuglegg av melmøll   Ephestia sp.: 100 %     VM   2007.105     27.10.2018  
Steward   Indoksakarb: 300 g/kg     NF   2010.7.18   Godkjenning er trukket 21.02.2022. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og import er tillatt t.o.m. 19.06.2022; lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.09.2022. Regnr. 2010.7 kan selges og brukes så lenge 2010.7.18 er godkjent.   19.09.2022  
Steward   Indoksakarb: 300 g/kg     NF   2010.7.18   NLR. Mot skadedyr på kirsebær, plomme, ripsbær, solbær, stikkelsbær og blåbær på friland, bjørnebær og bringebær på friland og tunnel, og prydplanter i veksthus.   19.09.2022  
Steward   Indoksakarb: 300 g/kg     NF   2010.7.18   Det norske skogselskap. Mot gransnutebiller på gran. Kun tillatt brukt for påføring på småplanter i sprøytetunnel.   19.09.2022  
Steward   Indoksakarb: 300 g/kg     NF   2010.7.18   NLR, mot sommerfugllarver i kålrot   19.09.2022  
Steward   Indoksakarb: 300 g/kg     NF   2010.7.18   Norsk Landbruksrådgivng, v/Sigrid Mogan. Mot sommerfugllarver i søtkirsebær i tunnel, friland og plasttak.   19.09.2022  
Stratego 250 EC   Propikonazol: 134,4 g/l
Trifloksystrobin: 130,2 g/l  
  BCA   2008.59   Ikke markedsført i Norge. Godkjenning går ut 19.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 19.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.03.2020.   19.03.2020  
Stratego 250 EC   Propikonazol: 134,4 g/l
Trifloksystrobin: 130,2 g/l  
  BCA   2008.59   Det Norske skogselskap. Mot Gremmeniella abietis og furuskyttesopper i 2.års plantesenger av gran og 1. års plantesenger av furu. Godkjenning går ut 19.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 19.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.03.2020.   19.03.2020  
Stratego 312.5 EC   Propikonazol: 125 g/l
Trifloksystrobin: 187,5 g/l  
  BCA   2002.125     31.12.2005  
Strø-lett mosefjerner   Jern(II)sulfat: 820 g/kg     BCH   2006.12     30.06.2015  
Strø-lett mosefjerner   Jern(II)sulfat: 820 g/kg     BCH   97.5     31.12.2001  
substral plenrens   Fluroksypyr-meptyl: 259 g/l     FKA   98.1.98     31.12.2002  
substral plenrens   Fluroksypyr-meptyl: 259 g/l     FKA   98.1.00     31.12.2002  
substral plenrens   Fluroksypyr-meptyl: 259 g/l     FKA   98.1     31.12.2002  
Sumi-Alpha   Esfenvalerat: 50 g/l     FKA   2010.28   Fases ut, tillatt å omsette ut 2017, bruke ut 2018   31.12.2018  
Sumi-Alpha   Esfenvalerat: 50 g/l     FKA   2010.24   Fases ut, tillatt å omsette ut 2017, bruke ut 2018   31.12.2018  
SUMI-ALPHA 5 EW   Esfenvalerat: 50 g/l     FKA   2010.9.10   Fases ut, tillatt å omsette ut 2017, bruke ut 2018   31.12.2018  
SUMI-ALPHA 5 EW   Esfenvalerat: 50 g/l     FKA   99.83     31.12.2002  
SUMI-ALPHA 5 EW   Esfenvalerat: 50 g/l     FKA   2004.6   Redusert bruksområde med mer.   24.02.2010  
SUMI-ALPHA 5 EW   Esfenvalerat: 50 g/l     FKA       31.12.2005  
SUMI-ALPHA 5 EW   Esfenvalerat: 50 g/l     FKA   2002.13   Endring i behandlingsfrister samt sjkerpet merking på helse og miljø.   31.12.2005  
Sumirody 10 FW   fenpropatrin: 100 g/l     DP   96.32.00   Bruk i jordbær på friland og i solbær ikke lenger tillatt. Bruk i tomat og veksthusagurk kun tillatt under oppal.   31.12.2003  
Swirski Mite Plus, Swirski Mite   Amblyseius swirskii: 100 %     VM   2006.26     27.10.2018  
Swirskii-Breeding-System   Amblyseius swirskii: 100 %     NG   2008.92.09     01.01.2018  
Swirskiiline   Amblyseius swirskii: 100 %     NG   2006.43.09     14.11.2018  
Switch 62,5 WG   Fludioksonil: 250 g/kg
Cyprodinil: 375 g/kg  
  SY   99.15     31.12.2004  
Talius   prokvinazid: 200 g/l     NF   2012.29.14   Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 201392.29.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.29.19 er godkjent.   30.04.2021  
Tattoo   Propamokarb: 248 g/l
Mankozeb: 302 g/l  
  BCA   98.61     31.12.2002  
Tecto 45   tiabendazol: 480 g/l     SY   96.43     31.12.2000  
Tecto 45   tiabendazol: 480 g/l     SY   96.43.97     31.12.2000  
Teldor Hobby   Fenheksamid: 520 g/kg     BCH   2001.93     31.12.2008  
Teldor Hobby   Fenheksamid: 520 g/kg     BCH   2001.93.03     31.12.2008  
Teldor Hobby   Fenheksamid: 520 g/kg     BCH   2007.136   Tillat solgt tom 30.06.18, tillat brukt tom 30.06.19.   30.06.2019  
Teldor WG   Fenheksamid: 512,8 g/kg     BCA   2001.51.02     31.12.2003  
Teldor WG   Fenheksamid: 512,8 g/kg     BCA   2001.51.03   Eple og pære trekkes fra bruksområde pga ny grenseverdi i EU   31.12.2008  
Teldor WG   Fenheksamid: 512,8 g/kg     BCA   2001.51     31.12.2005  
Tell 75 WG   primisulfuron-metyl: 750 g/kg     SY   97.88     31.12.2001  
Tell 75 WG   primisulfuron-metyl: 750 g/kg     SY   97.88.99     31.12.2002  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg     NF   2014.13   Utgått parallellgodkjenning. Kan selges, lagres og brukes så lenge reg. nr. 2014.3.18 er godkjent.   28.11.2023  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg     NF   2014.3.18   Nytt reg. nr. 2014.3.24 pga bruksendringer i potet. Produkter med reg.nr. 2014. 3, 2014.3.18, 2014.10. og 2014.13 fases ut og kan ikke selges, lagres eller brukes etter 16. mai 2024. Ubrukt beholdning med gammelt reg.nr. kan få påført eller vedlagt ny etikett som festes til beholderen, med reg nr 2014.3.24 (ometikettering).   16.05.2024  
Thiovit Jet   Svovel: 800 g/kg     SY   2000.134     31.12.2002  
Thiovit Jet   Svovel: 800 g/kg     SY   2007.30     31.12.2017  
Thiovit Jet   Svovel: 800 g/kg     SY   98.45.99     31.12.2002  
Thripex, Thripex-V, Thripex-Plus   Amblyseius cucumeris: 100 %     LOG   2008.37     17.04.2021  
Titus   Rimsulfuron: 250 g/kg     NF   2006.3   Norsk Pyntegrønt Forsøksring. Mot ugras i juletre- og pyntegrøntproduksjon.   31.12.2015  
Titus   Rimsulfuron: 250 g/kg     NF   2012.30.14   Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 2012.30.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.30.19 er godkjent.30   30.04.2021  
Titus 25 DF   Rimsulfuron: 250 g/kg     DP   2000.87     31.12.2005  
Tomahawk 180 EC   Fluroksypyr-meptyl: 259 g/l     FKRA   2014.42   Tillatt solgt 2016, tillatt brukt til og med 2017   31.12.2017  
Tomahawk 180 EC   Fluroksypyr-meptyl: 259 g/l     ma   2014.40   Tillatt solgt 2016, tillatt brukt til og med 2017   30.06.2017  
Tomahawk 180 EC   Fluroksypyr-meptyl: 259 g/l     FKA, NF   2006.31   Tillatt solgt 2016, tillatt brukt til og med 2017   31.12.2017  
Topas 100 EC   penkonazol: 100 g/l     SY   98.40.99     31.12.2002  
Topas 100 EC   penkonazol: 100 g/l     SY   98.40     31.12.2002  
Topas 100 EC   penkonazol: 100 g/l     SY   92.15.96     31.12.2002  
Topsin WG   tiofanatmetyl: 714 g/kg     NG   2008.49   Godkjenning går ut 6. januar 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 19. april. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 19. oktober 2021.   19.10.2021  
Trimmer 500 WG   Tribenuron-metyl: 526,3 g/kg     FKRA, FKA   2016.8.17   Utgått fra dato 12.02.2021- ingen utfasingsperiode da preparatet ikke lenger er solgt på det norske markedet.   12.02.2021  
Trinol Snegledreper   Jern(III)fosfat: 10 g/kg     NM   2008.102.16     07.09.2017  
UgressNIX DV   Eddiksyre: 60 g/L       2011.13     31.12.2014  
Vertalec   Verticillium lecanii: 400 g/kg     LOG   98.29.99     31.12.2004  
Vertimec   Abamektin: 18 g/l     SY   2010.21.14   Vertimec er tillatt solgt, lagret og brukt frem til og med 30.09.2023. Dette påvirker også minor use bruksområder, noen utløper allerede 31.07.2023: I veksthus: tomat, paprika, agurk, squash, salatplanter. Friland: Kjørvel, bladselleri, persille i vekshus og på friland.   30.09.2023  
Vertimec   Abamektin: 18 g/l     SY   2007.6     31.12.2010  
Vertimec   Abamektin: 18 g/l     SY   2010.21.14   Vertimec er tillatt solgt, lagret og brukt frem til og med 30.09.2023. For noen mindre bruksområder utløper bruksperioden allerede 31.07.2023.   30.09.2023  
X-it Ugressmiddel total spray   Glyfosat: 7 g/l     KR   2015.15   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2020  
X-it Ugressmiddell total konsentrat   Glyfosat: 120 g/l     KR   2015.16   Godkjenning går ut 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 30.06.2020.   30.06.2020  
Zenit 575 EC   Fenpropidin: 450 g/l
Propikonazol: 125 g/l  
  SY   2000.159     31.12.2003  
Zenit 575 EC   Fenpropidin: 450 g/l
Propikonazol: 125 g/l  
  SY   2008.2     30.06.2017  
Zenit 575 EC   Fenpropidin: 450 g/l
Propikonazol: 125 g/l  
  SY   2008.2.14   Ikke markedsført i Norge. Godkjenning går ut 19.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 19.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.03.2020.   19.03.2020  

Antall: 480