Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

Sortert på:     Preparatnavn     Virksomt stoff/organisme
Velg preparat type:
Velg filter:

Godkjenningsperioden til et preparat tilsvarer som regel utløpsdatoen til preparatets aktive stoff + 1 år. Dersom et aktivt stoff får forlenget godkjenning i EU, får preparatet som regel også forlenget godkjenning i Norge. Når et preparat er under revurdering, forlenger vi godkjenningen fram til vi forventer å være ferdige med vurderingen. Utløpsdatoene til aktive stoffer finner du i EUs pesticiddatabase.

    

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virk.stoff Prep.
type
Godkj.til Reg. nr. Imp. Hobby Avg.
kl.
Form Merknad
1,4SIGHT   1,4-dimetylnaftalen: 1014 g/L   V   30.06.2025   2020.11.22       1   Hot fogging concentrate (varmdamp konsentrat)   Til bruk i tette potetlager. Produkter med reg. nr. 2020.11 fases ut pga skjerpet faremerking, med siste dato tillatt solgt 17.12.22, og siste dato tillatt brukt 17.12.23.
Afepasa greenhouse sulphur tablets   Svovel: 995 g/kg   S   31.12.2024   2023.5       1   Fumigant (Røykmiddel)  
Agil 100 EC   Propakvizafop: 100 g/l   U   30.11.2024   2016.5   FKRA, NF, ma, SY     2   Emulsjonskonsentrat  
Agroxone   MCPA: 750 g/l   U   15.08.2027   2016.31.21   FKRA, NF     3   Løselig konsentrat   Het tidligere Nufarm MCPA 750
Alar 85 SG   Daminozid: 850 g/kg   V   15.09.2026   2012.25.23   NF     2   Granulat   Etikett med reg.nr 2012.25.17 er tillatt solgt t.o.m. 01.03.2024 og tillatt brukt t.o.m 01.03.2025
Aliette WG 80   Fosetyl aluminium: 800 g/kg   S   30.04.2024   2007.125.14   BCA     1   Vanndispergerbart granulat  
ALLIANCE   Diflufenikan: 600 g/kg
Metsulfuron-metyl: 60 g/kg  
U   15.01.2027   2019.10   ND, NF     2   Vanndispergerbart granulat  
Amistar   Azoksystrobin: 250 g/l   S   31.12.2025   2008.57.14   SY     2   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Apron XL   Metalaksyl-M: 339 g/l   BS   30.06.2025   2022.2   SY     2   Emulsjon til beising   Direktesåing av frø beiset med Apron XL på friland er ikke tillatt fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021. Apron XL med reg. nr. 2021.18 kan selges, lagres og brukes så lenge reg.nr. 2022.2 er godkjent.
Argos   Appelsinolje: 843,2 g/L   V   31.07.2025   2023.26       1   Hot fogging concentrate (varmdamp konsentrat)  
Ariane S   Fluroksypyr-meptyl: 57,6 g/l
Klopyralid: 20 g/l
MCPA: 200 g/l  
U   31.12.2026   2006.37.17   DOW, NF     2   Emulsjonskonsentrat   Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite.
Ascernity   Difenokonazol: 78,8 g/l
Benzovindiflupyr: 23,6 g/l  
S   15.03.2027   2023.2   SY     4   Løselig konsentrat  
Ascra Xpro 260 EC   Protiokonazol: 130 g/l
Fluopyram: 65 g/l
Biksafen: 65 g/l  
S   31.01.2025   2022.27   BCA     4   Emulsjonskonsentrat  
Atlantis OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 2 g/L
Mesosulfuron-metyl: 10 g/L  
U   31.12.2024   2019.16   BCA     2   Oljebasert dispersjon  
Attribut SG 70   Propoksykarbazon-natrium: 700 g/kg   U   31.08.2033   2020.6   BCA     2   Vannløslig granulat   Reg.nr. 2016.1 er tillat solgt tom 15.04.2020, og tillat brukt tom 15.04.2021.
Aviator Xpro EC 225   Protiokonazol: 154,6 g/l
Biksafen: 78,9 g/l  
S   31.05.2026   2015.47.22   BCA     3   Emulsjonskonsentrat   Etikett med reg.nr 2015.47 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
Axial   Pinoksaden: 50 g/l   U   30.06.2027   2010.29.20   SY     2   Emulsjonskonsentrat   Registreringsnummer 2010.29.14 er tillatt solgt til og med 31.07.2020 og brukt til og med 31.07.2021. Produkter med registeringsnummer 2010.29.14 kan ometiketteres med registeringsnummer 2010.29.20.
Azuleo   Cyazofamid: 160 g/l   S   31.07.2025   2023.12   NF     1   Suspensjonkonsentrat   Azuleo - ekstra handelsnavn av Ranman Top.
Balaya   Pyraklostrobin: 100 g/l
Mefentriflukonazol: 100 g/l  
S   15.09.2026   2022.1   BA     3   Emulsjonskonsentrat  
Banarg   Etylen: 40 g/kg   V   31.08.2024   2022.6       1   Gass  
Banvel   Dikamba: 480 g/l   U   31.12.2024   2006.24.16   SY     2   Løselig konsentrat  
Basagran SG   Bentazon: 870 g/kg   U   31.05.2026   2006.23.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat  
Betanal SE   fenmedifam: 163,22 g/l   U   15.02.2026   2014.1   BCA     2   Suspo-emulsjon  
Biltema Ugressdreper   Eddiksyre: 120 g/l   U   31.08.2024   2016.41     Ja   7   Oppløsning   Het tidligere Ugressdreper
Biowet   Etoksylerte/propoksylerte C12-C16 alkoholer: 80 %   T   31.12.2024   2016.33   NG     0   Ukjent  
Bonzi   paklobutrazol: 4 g/l   V   31.08.2027   2013.18.17   SY     1   Løselig konsentrat  
BotaniGard   Beauveria bassiana-familien GHA TGAI: 220 g/kg   SK   31.10.2026   2022.7       2   Vannløselig pulver  
Boxer   Prosulfokarb: 800 g/l   U   31.10.2024   2013.29.23   SY     3   Emulsjonskonsentrat   Etikett med reg.nr 2013.29.17 er tillatt solgt t.o.m. 17.10.2023 og tillatt brukt t.o.m. 17.10.2024
Broadway Star   Florasulam: 14,2 g/kg
Pyrokssulam: 70,8 g/kg  
U   30.04.2025   2018.82   NF     1   Vanndispergerbart granulat  
Cabrio Duo   Dimetomorf: 72 g/L
Pyraklostrobin: 40 g/L  
S   31.01.2025   2018.88.22   BA     3   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert for avdriftsreduksjon
CCC Nufarm 750   klormekvatklorid: 750 g/l   V   30.11.2024   2017.35.22   FKRA     3   Løselig konsentrat   Produkter med reg.nr. 2017.35 kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.35.22 er godkjent.
CDQ SX   Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
Tribenuron-metyl: 222 g/kg  
U   31.03.2025   2017.17.21   NF     1   Vannløslig granulat   Etikett med reg.nr 2017.17.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Celest Extra Formula M   Difenokonazol: 25 g/l
Fludioksonil: 25 g/l  
BS   31.10.2024   2016.7   SY     1   Flytende konsentrat til beising  
Celest Formula M   Fludioksonil: 25 g/l   BS   31.10.2024   2009.32.14   SY     1   Flytende konsentrat til beising  
Centium 36 CS   Klomazon: 360 g/l   U   15.06.2026   2013.13.19   NF     2   Kapsel emulsjon   Endret bruk, produkter med reg.nr 2013.13.18 er tillatt solgt tom 11.09.2019 og tillatt brukt tom 11.09.2020
Cerone   Etefon: 480 g/l   V   15.11.2026   2012.16.14   BCA     1   Løselig konsentrat  
Cleave   Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
Florasulam: 2,5 g/L  
U   31.12.2025   2017.3.18   FKRA, NF, ma     1   Suspo-emulsjon   Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent.
Clipless NT   Trineksapak-etyl: 120 g/L   V   15.12.2025     UKJ     3   Emulsjonskonsentrat   Etikett med reg.nr 2017.15 er tillatt solgt t.o.m 05.01.2023 og tillatt brukt t.o.m 05.01.2024. Oppdatert etikett er ikke mottatt for tildeling av reg.nr ennå. Det er ikke tillatt å omsette produkt uten godkjent registreringsnummer.
Comet Pro   Pyraklostrobin: 200 g/l   S   15.09.2026   2011.27.14   BA     2   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert for avdriftsreduksjon
Conserve   spinosad: 120 g/l   SK   30.04.2024   2023.19   DOW, NF     1   Suspensjonkonsentrat   Som følge av nedsatte MRLer for spinosad trekkes bruksområdet salat i veksthus fra og med 25.09.2023. Produkter med reg.nr 2012.15.14 må ometiketteres med reg.nr 2023.19.
ConShape   S-Abscisinsyre: 104 g/l   V   30.09.2025   2021.21       1   Løselig konsentrat  
Credit Xtreme   Glyfosat: 540 g/L   U   31.07.2024   2022.3   FKRA     1   Løselig konsentrat  
Cycocel 750   klormekvatklorid: 750 g/l   V   30.11.2024   2016.14.18   BA     3   Løselig konsentrat   Endret reg.nr den 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer (2016.14) kan selges ut og brukes, men ikke importeres.
Cycocel Extra   klormekvatklorid: 460 g/l   V   30.11.2024   2016.15.18   BA     3   Løselig konsentrat   Endret reg.nr 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer (2016.15) kan selges ut og brukes, men ikke importeres.
Cymbal 45   Cymoksanil: 450 g/kg   S   31.08.2024   2020.2   NF     2   Vanndispergerbart granulat  
Danitron 5 SC   Fenpyroksimat: 53 g/l   SK   30.04.2024   2016.18       3   Suspensjonkonsentrat  
Danitron 5 SC   Fenpyroksimat: 51,2 g/l   SK   30.04.2024   2016.9.20   NF     3   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Dazide Enhance   Daminozid: 851,4 g/kg   V   15.09.2026   2019.23.23   NF     2   Vannløslig granulat   Etikett med gammelt reg.nr 2019.23 er tillatt solgt t.o.m. 01.03.2024 og tillatt brukt t.o.m. 01.03.2025
Decis Mega EW 50   Deltametrin: 50,8 g/l   SK   15.08.2027   2012.1.14   BCA     3   Olje i vann emulsjon   ). Oppdatert med avdriftsreduksjon
Delan Pro   Ditianon: 125 g/L
Kaliumfosfonat (blanding av mono- og dikalium): 561 g/L  
S   31.08.2025   2018.2   BA     5   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert for avdriftsreduksjon
Delan WG   Ditianon: 700 g/kg   S   31.05.2025   2008.11.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Oppdatert for avdriftsreduksjon
Delaro SC 325   Trifloksystrobin: 150 g/l
Protiokonazol: 175 g/l  
S   15.08.2026   2009.3.22   BCA     3   Suspensjonkonsentrat  
DFF SC 500   Diflufenikan: 515 g/L   U   31.12.2024   2019.15   BCA     3   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Diabolo   imazalilsulfat: 133 g/l   BS   31.12.2025   2008.74.17   NF     2   Løselig konsentrat  
Difend Extra   Difenokonazol: 25 g/L
Fludioksonil: 25 g/L  
BS   31.12.2024   2018.15.20   NF     1   Flytende konsentrat til beising   Preparat med reg.nr 2018.15 kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.15.20 er godkjent
DMA 600   2,4-D: 600 g/L   U   31.12.2031   2019.20   NF     2   Løselig konsentrat  
Doff Snegler Stop   Jern(III)fosfat: 10 g/kg   SK   30.12.2031   2023.15     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)  
Doff Snegler Stop Plus   Jern(III)fosfat: 30 g/kg   SK   30.12.2031   2023.16     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)   Vi venter på å motta etikett fra godkjenningsinnehaver.
DP-Klebemiddel   Alkoholetoksylat: 900 g/l   T   31.12.2024   2014.7.18   NF     0   Emulsjonskonsentrat  
Duplosan D   2,4-D: 600 g/L   U   31.12.2031   2023.22       2   Løselig konsentrat   Etikett er ikke mottatt for tiildeling av reg.nr ennå. Omsetting av preparatet er ikke tillatt før reg.nr er tildelt.
Duplosan Max   MCPA: 750 g/l   U   15.08.2027   2016.32.21   NF     3   Løselig konsentrat   Het tidligere MCPA 750 Nufarm.
Duplosan Meko   mekoprop-P: 600 g/l   U   15.05.2026   2016.13.21   NF     2   Løselig konsentrat  
Duplosan Super   Diklorprop-P: 310 g/l
MCPA: 160 g/l
mekoprop-P: 130 g/l  
U   25.03.2026   2016.38.21   NF, FKRA     2   Løselig konsentrat  
Dutch Trig   Verticillum albo-atrum: 10,7 g/L   S   30.04.2024   2017.34   IT     1   Ukjent  
Elasto G5   Kopolymer av glyserol/kokosfettsyre/ftalsyreanhydrid: 799,68 g/L   T   14.10.2024   2023.11   SY     0   Løselig konsentrat  
Elatus Era   Protiokonazol: 150 g/l
Benzovindiflupyr: 75 g/l  
S   31.07.2024   2019.4   SY     4   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Elatus Plus   Benzovindiflupyr: 100 g/L   S   02.03.2025   2018.9   SY, NF, SY     3   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Endital AF   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2024   2019.28   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning  
Endital spray mot ugress   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2024   2023.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ekstra handelsnavn/klone til Finalsan spray mot ugress
Etylen 100%   Etylen: 1000 g/kg   V   31.08.2024   2022.8       1   Gass  
Evure Neo   tau-Fluvalinat: 240 g/l   SK   31.08.2025   2017.37   SY     2   Olje i vann emulsjon   Parallell registrering for Mavrik (reg.nr. 2018.54). Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Express 50 SX   Tribenuron-metyl: 526 g/kg   U   31.01.2026   2010.30.21   DP     1   Vannløslig granulat   Etikett med reg.nr. 2010.30.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Express Gold SX   Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
Tribenuron-metyl: 222 g/kg  
U   31.03.2025   2017.22.21   DP     1   Vannløslig granulat   Etikett med reg.nr. 2017.22.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Fenix   Aklonifen: 600 g/l   U   31.10.2027   2013.19   BCA     3   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Ferramol mot snegler   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg   SK   31.12.2031   2017.16   NM   Ja   6   Granulat  
Ferrimax   Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg   SK   31.12.2031   2019.29     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)  
Fibro   Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L   SK   31.12.2024   2017.21   NF     3   Emulsjonskonsentrat  
Finalsan Konsentrat Mot Mose i plen   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2024   2013.7.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat  
Finalsan Konsentrat mot Ugress   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2024   2013.8.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat  
Finalsan Spray mot ugress   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2024   2013.9.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning  
Floramite 240 SC   Rapsolje: 31,8 g/l
Bifenazat: 247,5 g/l  
SK   31.08.2024   2022.24   NF     3   Suspensjonkonsentrat   Godkjenningen gjelder bruk på prydplanter i veksthus. Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.
Flurostar 200   Fluroksypyr-meptyl: 288 g/L   U   31.12.2025   2017.28       1   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Focus Ultra   Sykloksydim: 100 g/l   U   31.05.2024   2007.19.19   BA     1   Emulsjonskonsentrat  
Frupica SC   mepanipyrim: 440 g/kg   S   30.04.2024   2015.13.17   NF     5   Suspensjonkonsentrat  
Frupica SC   mepanipyrim: 440 g/kg   S   30.04.2024   2015.21       5   Suspensjonkonsentrat  
Fungaflash   Imazalil: 100 g/l   S   31.12.2025   2009.1.17   NF, FKA     3   Emulsjonskonsentrat  
Fungazil A   Imazalil: 25 g/l   BS   31.12.2025   2009.86.16       1   Liquid seed treatment (Væske for beising)  
FytoSave   COS-OGA: 12,5 g/l   S   22.04.2031         1   Løselig konsentrat   Etikett er ikke mottatt for tiildeling av reg.nr ennå. Omsetting av preparatet er ikke tillatt før reg.nr er tildelt.
Gallery   Isoksaben: 500 g/l   U   31.05.2025   2006.42.14   DOW, NF     3   Suspensjonkonsentrat  
Gallup Super 360   Glyfosat: 360 g/L   U   31.07.2024   2017.33       1   Løselig konsentrat  
Geoxe 50 WG   Fludioksonil: 500 g/kg   S   15.06.2026   2018.4   SY     3   Vanndispergerbart granulat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
GIBB 3   Gibberellinsyre GA3: 107,5 g/kg   V   31.08.2024   2016.23       1   Vannløselig tablett  
Gibb Plus Forest   Gibberellin GA4: 7,2 g/L
Gibberellin GA7: 2,8 g/L  
V   31.08.2024   2016.19       1   Løselig konsentrat  
Glacis   Protiokonazol: 259 g/l   S   15.08.2026   2022.4   BCA, BCA     2   Emulsjonskonsentrat   Glacis er ekstra handelsnavn av Proline EC 250.
Glypper   Glyfosat: 360 g/L   U   31.07.2024   2017.6.17   FKRA, NF, ma     1   Løselig konsentrat  
Goltix   metamitron: 710 g/kg   U   31.08.2024   2016.21.17   NF, ma     2   Vanndispergerbart granulat   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2016.21 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2016.21.17 er godkjent.
Goltix Gold   metamitron: 700 g/L   U   31.08.2024   2023.17   ma     2   Suspensjonkonsentrat  
Gratil 75 WG   Amidosulfuron: 750 g/kg   U   31.12.2024   2014.2   BCA     2   Vanndispergerbart granulat  
Harmony 50 SX   tifensulfuron-metyl: 521 g/kg   U   31.12.2025   2008.42.18   NF     1   Vannløselig pose   Regnr. 2008.42.14 kan selges og brukes så lenge 2008.42.18 er godkjent.
Harmony Plus 50 SX   tifensulfuron-metyl: 333 g/kg
Tribenuron-metyl: 167 g/kg  
U   31.10.2025   2014.11.21   DP, NF     1   Vannløslig granulat   Etikett med reg.nr 2014.11.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Hussar OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 100 g/l   U   31.12.2024   2006.51.14   BCA     1   Oljebasert dispersjon  
Hussar Plus OD   Jodsulfuron-metyl natrium: 50 g/l
Mesosulfuron-metyl: 7,5 g/l  
U   31.12.2024   2016.2   BCA     2   Oljebasert dispersjon  
Imprid Skog   Acetamiprid: 200 g/kg   SK   28.02.2034   2019.21.24       3   Vannløslig granulat   Godkjenningen gjelder også «etter utplanting» (utendørs bruk). Produkter med registreringsnummer 2019.21 kan importeres og selges fram til og med 29.07.2024 og videre lagres og brukes fram til og med 29.07.2025.
Insektkonsentrat P   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2024   2018.10   NM, ND   Ja     Emulsjonskonsentrat   Parallell registrering for Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus (reg.nr. 2009.71.14).
Insektmiddel Skadedyr - Nei takk   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2024   2019.25   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning  
Insektspray P   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2024   2018.11   NM   Ja     Bruksferdig løsning   Parallell registrering for Spray mot skadeinsekter og bladlus (reg. nr. 2009.69.14).
Karate 5 CS   Lambda-cyhalotrin: 50 g/l   SK   31.08.2027   2011.20.14   SY     3   Kapsel emulsjon   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Keeper Swift Ugressrent   Kaprinsyre: 12 g/l
Kaprylsyre: 17,7 g/l  
U   31.08.2024   2019.26     Ja   7   Bruksferdig løsning   Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent ( reg.num.2013.1.17)
Kinvara   Fluroksypyr-meptyl: 72 g/l
Klopyralid: 28 g/l
MCPA: 233 g/l  
U   31.12.2025   2023.10       2   Mikroemulsjon  
Kompakt 5 C   Klormekvatklorid: 460 g/l   V   30.11.2024   2019.17       2   Løselig konsentrat  
Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2024   2009.71.14   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat  
Konsentrat mot spinnmidd og lus   Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l   SK   31.08.2024   2004.12.14   ND   Ja   6   Løselig konsentrat  
Lancelot   Florasulam: 150 g/kg
Aminopyralid: 300 g/kg  
U   31.12.2025   2019.19   DOW, NF     2   Vanndispergerbart granulat  
Legacy 500 SC   Diflufenikan: 500 g/L   U   31.12.2024   2019.31   FKRA, NF, ma     3   Suspensjonkonsentrat  
Lentagran WP   Pyridat: 450 g/kg   U   31.12.2031   2017.9   NF     1   Vannløselig pulver  
Luna Privilege   Fluopyram: 500 g/l   S   31.12.2025   2015.51.20   BCA     4   Suspensjonkonsentrat   Produkter med registreringsnummer 2015.51 er tillatt solgt til og med 03.03.2021 og brukt til og med 03.03.2022. Produkter med registreringsnummer 2015.51 kan ometikketeres med registreringsnummer 2015.51.20
Mainspring   Cyantraniliprol: 400 g/kg   SK   14.09.2027   2020.12   SY     1   Vanndispergerbart granulat  
MaisTer   Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l
Foramsulfuron: 300 g/l  
U   31.07.2025   2013.27   BCA     1   Vanndispergerbart granulat  
Matrigon 72 SG   Klopyralid: 720 g/kg   U   30.06.2024   2014.46.17   DOW, NF     2   Vannløslig granulat  
Mavrik   tau-Fluvalinat: 240 g/L   SK   31.08.2025   2018.54   NF, ma     2   Olje i vann emulsjon   Reg.nr 2017.5 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.54 er godkjent.
Maxim 100 FS   Fludioksonil: 100 g/l   BS   31.10.2024   2012.17.14   SY     1   Flytende konsentrat til beising  
Medallion TL   Fludioksonil: 125 g/l   S   15.06.2026   2014.43.17   SY     3   Emulsjonskonsentrat  
Medax Max   Trineksapak-etyl: 75 g/kg
Proheksadion-kalsium: 50 g/kg  
V   15.12.2024   2016.20   BA     1   Vanndispergerbart granulat  
Mekoprop Nufarm   mekoprop-P: 600 g/l   U   15.05.2026   2016.37.21   FKRA     2   Løselig konsentrat  
MENNO Florades   Benzosyre: 90 g/L   A   21.09.2026         2   Løselig konsentrat   Etikett er ikke mottatt for tiildeling av reg.nr ennå. Omsetting av preparatet er ikke tillatt før reg.nr er tildelt.
Mero   Rapsolje: 733 g/l   T   31.05.2026   2014.6   BCA, NG     0   Emulsjonskonsentrat  
Metaxon   MCPA: 750 g/l   U   15.08.2026   2016.29.21   FKRA, NF     3   Løselig konsentrat   Het tidilgere MCPA 750 Flytende
Milbeknock   Milbemektin: 9,3 g/l   SK   15.02.2026   2012.7.18   NF     3   Emulsjonskonsentrat   Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020.
Mirador   Azoksystrobin   S   31.12.2025   2017.39   SY     2   Suspensjonkonsentrat   Parallell registrering for Amistar (reg.nr. 2008.57.14)
Mixin   Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
Florasulam: 2,5 g/L  
U   31.12.2025   2019.1   FKRA, NF, ma     1   Suspo-emulsjon   Dette er en parallellgodkjening av Cleave reg.nr. 2017.3.18
Moddevo   Trineksapak-etyl: 250 g/l   V   15.12.2025   2019.13.22   SY       Dispergeringskonsentrat   Etikett med reg.nr (2019.13) er tillatt solgt t.o.m 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 01.01.2024
Moddus M   Trineksapak-etyl: 250 g/l   V   15.12.2025   2017.1.22   SY     2   Emulsjonskonsentrat   Etikett med reg.nr (2017.1.18) er tillatt solgt t.o.m. 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m 01.01.2024.
Moddus Start   Trineksapak-etyl: 250 g/l   V   15.12.2025   2016.6.22   SY     2   Dispergeringskonsentrat   Etikett med reg.nr (2016.6) er tillatt solgt t.o.m. 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m 01.01.2024.
Mospilan SG   Acetamiprid: 200 g/kg   SK   28.02.2034   2021.11.24   NF     2   Vannløslig granulat   Etikett med reg.nr 2021.11 er tillatt solgt t.o.m. 21.06.2024 og tillatt brukt t.o.m. 21.03.2025.
Mot snegler   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg   SK   31.12.2031   2022.9   NM   Ja   6   Granulat   Ekstra handelsnavn til Ferramol mot snegler
Mot Snegler Extra   Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg   SK   31.12.2031   2018.13     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)  
Mot Snegler F   Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg   SK   31.12.2031   2018.1     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)   Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16).
Movento 100 SC   Spirotetramat: 100 g/l   SK   30.04.2024   2013.25.23   BCA     4   Suspensjonkonsentrat   Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025. Produkter merket med registreringsnummer 2013.25 er ikke tillatt å produsere etter at nytt registreringsnummer er tildelt, men kan selges fra distributør og brukes så lenge nytt registreringsnummer er godkjent.
Mustang Forte   Florasulam: 5 g/L
Aminopyralid: 10 g/L
2,4-D: 180 g/L  
U   31.12.2025   2019.24   NF     2   Suspo-emulsjon   Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Natria insektkonsentrat   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2024   2012.12.17     Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Regnr.2012.12.14 kan selges og brukes så lenge 2012.12.17 er godkjent.
Natria insektspray   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2024   2012.13.17     Ja   7   Bruksferdig løsning  
Natria Ugressrent   Kaprinsyre: 12 g/l
Kaprylsyre: 17,7 g/l  
U   31.08.2024   2013.1.17   BCA   Ja   7   Bruksferdig løsning  
NeemAzal-T/S   azadiraktin: 10 g/l   SK   31.08.2025   2022.26   NF     2   Emulsjonskonsentrat   Kun kulturer i veksthus.
NEU 1181 M   Jern(III)fosfat: 29,7 g/kg   SK   31.12.2031   2017.12   ND     1   Klart-til-bruk agn (granulat)  
Nordox 75 WG   Kopper(I)oksid: 862 g/kg   S   31.07.2024   2008.43.19   NX     3   Vanndispergerbart granulat   Preparater med tidl. reg.nr 2008.43.16 mangler setning med avstandskrav til vann på etiketten. Preparater på lager hos Nordox og distributører må ometiketteres til godkjent etikett med reg. nr. 2008.43.19 innen 1.3.20. Bruk av preparater med reg. nr. 2008.43.16 er tillatt så lenge preparater med reg. nr. 2008.43.19 er godkjent, så lenge sikkerhetssone til vann overholdes: Ikke nærmere enn 30 m i frukt og 10 m i bær.
Nufarm Mekoprop-P   mekoprop-P: 600 g/l   U   15.05.2026   2016.36.21   FKRA     2   Løselig konsentrat  
Optimus   Trineksapak-etyl   V   15.12.2025   2020.1.22       2   Emulsjonskonsentrat   Ekstra handelsnavn til Trimaxx (regnr 2016.11.22 og 2016.3.22). Etikett med reg.nr 2020.1 er tillatt solgt t.o.m 05.01.2023 og tilltatt brukt 05.01.2024.
PG26N   alkylfenolalkoxylat: 100 g/l   T   31.12.2024   2018.80         Løselig konsentrat   Klebemiddel. Godkjenningen gis frem til godkjenningsreglene er ferdig utarbeidet.
Pictor Active   Pyraklostrobin: 250 g/L
Boskalid: 150 g/L  
S   31.01.2025   2018.12.20   BA     3   Suspensjonkonsentrat   Reg. nr 2018.12 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.12.20 er godkjent. Oppdatert med avdriftsreduksjon
Pirimor   pirimikarb: 500 g/kg   SK   30.04.2024   2011.19.19   FKRA, NF, ma     2   Vanndispergerbart granulat   Endret bruk, produkter med reg.nr 2011.19.14 og reg.nr. 2011.19.18 er tilatt solgt tom 26.09.2019 og tilatt brukt tom 26.09.2020.
Pixxaro EC   Fluroksypyr-meptyl: 424,7 g/L
Halauksifen-metyl: 13,4 g/L  
U   31.12.2025   2016.24   NF     2   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert med avdrifstreduksjon.
Plenrens (hobby klar til bruk)   Dikamba: 0,3 g/l
Diklorprop-P: 1,5 g/l
MCPA: 5,2 g/l  
U   31.12.2024   2013.20.17   BCA   Ja   7   Bruksferdig løsning   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent.
Plenrens (hobby konsentrat)   Dikamba: 4,8 g/l
Diklorprop-P: 22,5 g/l
MCPA: 78 g/l  
U   31.12.2024   2013.21.17     Ja   6   Løselig konsentrat   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.21 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.21.17 er godkjent.
Polyversum   Pythium oligandrum M1: 5000 oosporer/mg   S   30.04.2024   2021.3       1   Propagule konsentrat  
PreFeRal WG   Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg   SK   31.12.2031   2018.5   NG     1   Vanndispergerbart granulat   Reg.nr. 2010.6 er tillat solgt tom 21.09.18, og tillat brukt tom 21.09.19.
Previcur Energy   Fosetyl: 310 g/l
propamokarb uten HCl: 530 g/l  
S   30.04.2024   2010.26.14   BCA     2   Løselig konsentrat  
Primma Star   Tribenuron-metyl: 750 g/kg   U   31.12.2025   2019.12.21       1   Vanndispergerbart granulat   Preparater med registreringsnummer 2019.12 er tillatt solgt tom 03.03.2022 og brukt tom 03.03.2023
Primo Maxx II   Trineksapak-etyl: 116,4 g/L   V   15.12.2025   2019.11.22   SY     3   Løselig konsentrat   Etikett med reg.nr (2019.11) er tillatt solgt t.o.m 01.01.2023 og tilltatt brukt t.o.m. 01.01.2024.
Primus   Florasulam: 50 g/l   U   31.12.2031   2017.8   DOW     1   Suspensjonkonsentrat  
Primus 250 WG   Florasulam: 250 g/kg   U   31.12.2031   2017.18   NF     1   Vanndispergerbart granulat  
Primus XL   Florasulam: 5 g/l
Fluroksypyr: 100 g/l  
U   31.12.2025   2017.26       2   Suspo-emulsjon  
Proff Skadeinsekter   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2024   2012.21   ND     2   Emulsjonskonsentrat   Ikke markedsført i Norge.
Profound   Protiokonazol: 259 g/l   S   15.08.2026   2022.5   BCA, BCA     2   Emulsjonskonsentrat   Profound er ekstra handelsnavn av Proline EC 250.
Proline EC 250   Protiokonazol: 259 g/l   S   15.08.2026   2007.126.22   BCA, BCA     2   Emulsjonskonsentrat   Etikett med reg.nr 2007.126.14 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
Propulse SE 250   Protiokonazol: 125 g/L
Fluopyram: 125 g/L  
S   31.01.2025   2018.31.22   BCA     3   Suspo-emulsjon   Etikett med reg.nr. 2018.31.19 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
Provanto AL   Flupyradifuron: 0,08 g/l   SK   09.12.2026   2018.19     Ja   7   Bruksferdig løsning  
Provanto insektpin   Flupyradifuron: 18,8 g/kg   SK   19.12.2026   2018.87     Ja   7   Vannløselig tablett  
Provanto Spray   Flupyradifuron: 0,08 g/l   SK   09.12.2026   2018.18     Ja   7   Bruksferdig løsning   20.09.2019: Sanium AL endret navn til Provanto Spray, etiketter med Sanium AL er godkjent solgt og brukt så lenge reg.nr. 2018.18 er godkjent
Proxanil   Propamokarb: 400 g/L
Cymoksanil: 50 g/L  
S   31.08.2024   2020.5   NF     4   Suspensjonkonsentrat  
Puma Extra   fenoksaprop-P-etyl: 69 g/l   U   31.12.2024   2014.8   BCA     1   Olje i vann emulsjon  
Pyretal Spray   Pyretriner: 1 g/L   SK   31.08.2024   2022.28     Ja   7   Andre væsker til ufortynnet bruk  
Ranman Top   Cyazofamid: 160 g/l   S   31.07.2025   2015.14   NF     1   Suspensjonkonsentrat  
Ranman Top   Cyazofamid: 160 g/l   S   31.07.2025   2015.17       1   Suspensjonkonsentrat   Parallellregistrering av Ranman Top (2015.14). Parallellregistreringen utløper 31.07.2025.
Raptol   Rapsolje: 825,3 g/L
Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9,17 g/L  
SK   31.08.2024   2017.20   NF     3   Emulsjonskonsentrat   Godkjent i økologisk landbruk. Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Ratio Super SX   tifensulfuron-metyl: 250 g/kg
Tribenuron-metyl: 250 g/kg  
U   31.10.2025   2015.4.21   NF     1   Vannløslig granulat   Etikett med reg.nr. 2015.4.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023.
Redigo FS 100   Protiokonazol: 100 g/l   BS   15.08.2026   2009.79.22   BCA     2   Flytende konsentrat til beising   Etikett med reg.nr 2009.79.14 er tillatt solgt t.o.m. 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m. 31.07.2024
Regalis Plus   Proheksadion-kalsium: 100 g/kg   V   31.12.2024   2016.22   BA     1   Vanndispergerbart granulat  
Renol   Penetreringsolje: 925 g/l   T   31.12.2024   2007.13.17   NF     0   Emulsjonskonsentrat  
Requiem Prime   Terpenoid blend QRD460: 135,5 g/L   SK   10.08.2026   2019.22   BCA     2   Emulsjonskonsentrat  
Revus   Mandipropamid: 250 g/l   S   31.07.2024   2009.75.14   SY     1   Suspensjonkonsentrat  
Revus Top   Difenokonazol: 250 g/L
Mandipropamid: 250 g/L  
S   31.12.2024   2017.13   SY     3   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Revyona   Mefentriflukonazol: 75 g/L   S   20.03.2030   2023.6   BA     3   Suspensjonkonsentrat  
Rizolex 50 FW   Tolklofosmetyl: 500 g/l   BS   30.06.2024   2010.20.17   NF     1   Suspensjonkonsentrat  
Rotstop SC   Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg   S   30.04.2025   2014.41   GP     1   Suspensjonkonsentrat  
Roundup   Glyfosat: 360 g/L   U   31.07.2024   2004.70.14   BCH, BCA     1   Løselig konsentrat   Produktet har endret navn fra Roundup Eco til Roundup. Produkter med navnet Roundup Eco som allerede er produsert er tillatt importert, distribuert, solgt og brukt, så lenge reg.nr. 2004.70.14 er godkjent.
Roundup Flex   Glyfosat: 480 g/l   U   31.07.2024   2015.2.18   BCH, BCA     1   Løselig konsentrat   Etikett med reg.nr 2015.2 er ikke tilatt å importere, men kan selges ut fra lager og brukes så lenge reg.nr. 2015.2.18 er godkjent
Roundup Flick   Glyfosat: 360 g/L   U   31.07.2024   2016.26   BCH, BCA     1   Løselig konsentrat  
Roundup Garden   Glyfosat: 120 g/l   U   31.07.2024   2004.61.18     Ja   6   Løselig konsentrat   Nytt. Reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.61.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.61.18 er godkjent.
Roundup PowerMax   Glyfosat: 720 g/kg   U   31.07.2024   2017.27   BCH, BCA     1   Vannløslig granulat  
Saracen Delta   Diflufenikan: 500 g/l
Florasulam: 50 g/l  
U   31.12.2024   2021.1   NF     2   Suspensjonkonsentrat  
Scala   Pyrimetanil: 400 g/l   S   30.04.2024   2007.115.14   BA     3   Suspensjonkonsentrat  
Seedron   Fludioksonil: 50 g/L
Tebukonazol: 10 g/L  
BS   15.06.2026   2019.18   FKRA, NF     1   Flytende konsentrat til beising   Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 2018.17 er tillatt solgt tom 25.11.2019, og tilatt brukt tom 24.11.2020
Sekator OD   Amidosulfuron: 100 g/l
Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/L  
U   31.12.2024   2023.21   BCA     2   Oljebasert dispersjon  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.05.2024   2014.33.17   NF     1   Emulsjonskonsentrat  
Select   Kletodim: 240 g/l   U   31.05.2024   2014.36       1   Emulsjonskonsentrat  
Select Plus   Kletodim: 120 g/l   U   31.05.2024   2023.18       1   Emulsjonskonsentrat  
Sencor WG 70   Metribuzin: 705 g/kg   U   15.02.2026   2006.27.14   BCA     2   Vanndispergerbart granulat  
Serenade ASO   Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713: 1017,8 g/l   S   30.04.2024   2017.14.22   BCA     1   Suspensjonkonsentrat   Produkter med registreringsnummer 2017.14.20 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.14.22 er godkjent.
Signum   Pyraklostrobin: 67 g/kg
Boskalid: 267 g/kg  
S   31.01.2025   2007.133.14   BA     2   Vanndispergerbart granulat   Oppdatert for avdriftsreduksjon
Siltra Xpro EC 260   Protiokonazol: 206,2 g/l
Biksafen: 63,2 g/l  
S   31.05.2026   2017.23.22   BCA     3   Emulsjonskonsentrat   Etikett med reg.nr 2017.23 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
Sluggers Sneglemiddel   Jern(III)fosfat: 10 g/kg   SK   30.12.2031   2023.28     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)   Sluggers Sneglemiddel - Ekstra handelsnavn av Doff Snegler Stop.
Sluxx HP   Jern(III)fosfat: 30 g/kg   SK   31.12.2031   2017.11   NF, FKA     1   Granulat   Sluxx HP med etiketten med det gamle reg.num. 2009.33 fases ut. Sluxx HP med etiketten med reg.num.2009.33 var tillatt solgt fram til 30.06.2017 og brukt fram til 30.06.2018.
Sneglemiddel X Snegler - Nei takk   Jern(III)fosfat: 10 g/kg   SK   30.12.2031   2023.23     Ja   6   Granulat  
SneglNIX   Jern(III)fosfat: 8,6 g/kg   SK   31.12.2031   2023.9     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)  
Speed   Pelargonsyre: 43,1 g/l   U   31.08.2024   2021.19     Ja   7   Olje i vann emulsjon  
Speed AC   Eddiksyre: 60 g/L   U   31.08.2024   2022.12     Ja   7   Andre væsker til ufortynnet bruk  
Speed C   Pelargonsyre: 565 g/l   U   31.08.2024   2021.2     Ja   6   Emulsjonskonsentrat  
Speed PA   Pelargonsyre: 186,7 g/l   U   31.08.2024   2020.3   NM, ND   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ekstra handelsnavn til Finalsan Konsentrat mot Ugress
Speed PA Spray   Pelargonsyre: 33 g/l   U   31.08.2024   2020.4   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning   Dette er et ekstra handelsnavn for Finalsan Spray mot Ugress
Spitfire 333 HL   Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l   U   31.12.2025   2017.7       2   Emulsjonskonsentrat  
Spotlight Plus   Karfentrazon-etyl: 60 g/L   U   31.12.2024   2020.10   NF, PR     3   Mikroemulsjon  
Spraits AF   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2024   2019.30   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning  
Spraits konsentrat mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 4,59 g/l
Rapsolje: 825,3 g/l  
SK   31.08.2024   2022.11   NM   Ja   6   Emulsjonskonsentrat   Ekstra handelsnavn av Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus.
Spraits mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2024   2023.13   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning   Ekstra handelesnavn til Spray mot skadeinsekter og bladlus
Spray mot bladlus   Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 0,36 g/l   SK   31.08.2024   2009.70   ND   Ja   7   Aerosol   Produktet er ikke på markedet i Norge.
Spray mot skadeinsekter og bladlus   Pyretriner: 0,045 g/l
Rapsolje: 8,25 g/l  
SK   31.08.2024   2009.69.14   NM, ND   Ja   7   Bruksferdig løsning  
Stabilan 750 SL   klormekvatklorid: 750 g/l   V   30.11.2024   2017.32.22   NF     3   Løselig konsentrat   Produkter med reg.nr. 2017.32 kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.32.22 er godkjent.
Starane 333 HL   Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l   U   31.12.2025   2016.40   NF     2   Emulsjonskonsentrat  
Starane XL   Florasulam: 2,5 g/L
Fluroksypyr: 100 g/L  
U   31.12.2025   2017.4   NF     1   Suspo-emulsjon  
Switch 62,5 WG   Fludioksonil: 250 g/kg
Cyprodinil: 375 g/kg  
S   15.03.2026   2008.56.15   SY     3   Vanndispergerbart granulat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Syllit 544 SC   Dodin: 544 g/l   S   31.08.2025   2018.14   NF     3   Suspensjonkonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Talius   prokvinazid: 200 g/l   S   15.05.2027   2012.29.19   NF     3   Emulsjonskonsentrat   Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 201392.29.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.29.19 er godkjent. Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Teldor WG   Fenheksamid: 512,8 g/kg   S   31.12.2024   2007.130.14   BCA     1   Vanndispergerbart granulat  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg   SK   31.08.2024   2014.3.24   NF     1   Vanndispergerbart granulat   Nytt reg. nr. 2014.3.24 pga bruksendringer i potet. Produkter med reg.nr. 2014. 3, 2014.3.18, 2014.10. og 2014.13 fases ut og kan ikke selges, lagres eller brukes etter 16. mai 2024. Ubrukt beholdning med gammelt reg.nr. kan få påført eller vedlagt ny etikett som festes til beholderen, med reg nr 2014.3.24 (ometikettering).
Tesanto - STL 100 EC   Benzovindiflupyr: 100 g/L   S   02.03.2025   2023.20   SY, NF, SY     3   Emulsjonskonsentrat   Tesanto - STL 100 EC er godkjent som ekstra handelsnavn av Elatus Plus.
Thiovit Jet   Svovel: 800 g/kg   SSK   31.12.2024   2007.30.14   SY     2   Vanndispergerbart granulat  
Titus   Rimsulfuron: 250 g/kg   U   30.04.2024   2012.30.24   NF     1   Vannløslig granulat   Etikett med reg.nr 2012.30.19 er tillatt solgt t.o.m. 03.07.2024 og tillatt brukt t.o.m. 03.07.2025.
Tomahawk 200 EC   Fluroksypyr-meptyl: 200 g/l   U   31.12.2025   2016.10   NF, ma     2   Emulsjonskonsentrat  
Tomahawk 200 EC   Fluroksypyr: 200 g/l   U   31.12.2025   2016.4.17   FKRA     2   Emulsjonskonsentrat   Regnr. 2016.4 kan selges og brukes så lenge 2016.4.17 er godkjent.
Tombo   Florasulam: 25 g/kg
Aminopyralid: 50 g/kg
Pyrokssulam: 50 g/kg  
U   30.04.2025   2021.13       2   Vanndispergerbart granulat  
Topas 100 EC   penkonazol: 100 g/l   S   31.12.2024   2008.9.15   SY     4   Emulsjonskonsentrat   Oppdatert med avdriftsreduksjon
Trim Mosefjerner   Jern(II)sulfat: 109 g/kg   U   31.08.2024   2013.17.17     Ja   6   Granulat  
Trim Plenrens   Jern(II)sulfat: 180 g/kg
MCPA: 5 g/kg
mekoprop-P: 3 g/kg  
U   31.01.2025   2006.17.17     Ja   6   Granulat   Reg.nr. 2006.17 har gammel faremerking og er ikke tillatt solgt eller brukt
Trim Sneglemiddel   Jern(III)fosfat: 10 g/kg   SK   30.12.2031   2023.27     Ja   6   Klart-til-bruk agn (granulat)   Trim Sneglemiddel - Ekstra handelsnavn av Doff Snegler Stop.
Trimaxx   Trineksapak-etyl   V   15.12.2025   2016.11.22   NF, ma     2   Emulsjonskonsentrat   Etikett med reg.nr 2016.11.19 er tillatt solgt t.o.m. 05.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 05.01.2024.
Trimaxx   Trineksapak-etyl: 175 g/l   V   15.12.2025   2016.3.22   FKRA     2   Emulsjonskonsentrat   Etikett med reg.nr 2016.3.19 er tillatt solgt t.o.m. 05.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 05.01.2024
Trimmer 50 SG   Tribenuron-metyl: 526 g/kg   U   31.01.2026   2016.34.21   FKRA     1   Vannløslig granulat   Etikett med reg.nr 2016.34.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023.
Trinol Snegledreper   Jern(III)fosfat: 10 g/kg   SK   31.12.2031   2017.19   NM   Ja   6   Granulat   Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16)
Tripali WG   Metsulfuron-metyl: 83,6 g/kg
Tribenuron-metyl: 83,6 g/kg
Florasulam: 104 g/kg  
U   31.08.2027   2019.5   NF, ma     1   Vanndispergerbart granulat  
Turex 50 WG   Bacillus thuringiensis ssp. aizawai, stamme GC-91: 500 g/kg   SK   31.12.2024   2023.24   NF     1   Vanndispergerbart granulat  
Ugresskverk Hobby   Dikamba: 4,8 g/l
Diklorprop-P: 22,5 g/l
MCPA: 78 g/l  
U   31.12.2024   2014.5.14   NM   Ja   6   Løselig konsentrat  
Ugresskverk Spray   Dikamba: 0,3 g/l
Diklorprop-P: 1,5 g/l
MCPA: 5,2 g/l  
U   31.12.2024   2014.4.14   NM   Ja   7   Bruksferdig løsning  
UgressNIX DV   Eddiksyre: 60 g/L   U   31.08.2024   2016.12     Ja   7   Bruksferdig løsning  
UgressNIX Effekt   Eddiksyre: 120 g/l   U   31.08.2024   2019.14     Ja   7   Oppløsning   Kloneregistrering/ekstra handelsnavn av Biltema Ugressdreper (reg.nr 2016.41). Het tidligere Kraft Ugressdreper. Prepater med navnet Kraft ugressdreper og reg.nr. 2019.14 kan ikke lenger produseres, men kanlagres, selges og brukes så lenge UgressNIX Effekt med reg.nr. 2019.14 er godkjent.
UgressNIX Trippel Effekt   Eddiksyre: 60 g/l   U   31.08.2024   2017.40     Ja   7   Bruksferdig løsning  
Ugressrent   Kaprinsyre: 12 g/l
Kaprylsyre: 17,7 g/l  
U   31.08.2024   2018.42     Ja   7   Bruksferdig løsning   Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent (reg.nr. 2013.1.17)
Zetrola   Propakvizafop: 100 g/l   U   30.11.2024   2017.36   SY     2   Emulsjonskonsentrat   Parallell registrering for Agil 100 EC (reg.nr. 2016.5).
Zorvec Endavia   Bentiavalikarb-isopropyl: 70 g/l
Oksatiapiprolin: 30 g/l  
S   13.06.2024   2021.7   NF     3   Oljebasert dispersjon   Godkjenningen går ut i 2024, siden det aktive stoffet ikke lenger er godkjent. Siste dato for salg og import 13.6.2024, siste dato for lagring og bruk 13.12.2024.
Zypar   Florasulam: 5,15 g/L
Halauksifen-metyl: 6,72 g/L  
U   05.08.2026   2016.25       1   Oljebasert dispersjon   Oppdatert med avdriftsreduksjon.

Antall: 249