Finalsan Spray mot ugress

Registreringsnummer: 2013.9.14
Alternative handelsnavn:
Virksomt stoff
  • Pelargonsyre: 33 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Bruksferdig løsning
Behandlet
10. juli 2012
Godkjent til
15. des. 2025
Hobbybruk
Registreringsinnehaver
NEUDORFF GMBH KG
POSTFACH 1209
DE-31857
EMMERTHA

Endital spray mot ugress

Registreringsnummer: 2023.14
Virksomt stoff
  • Pelargonsyre: 33 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Bruksferdig løsning
Behandlet
12. juli 2023
Godkjent til
15. des. 2025
Hobbybruk
Importør
VILOMIX NORWAY AS
HENSMOVEIEN 30
3516
HØNEFOSS
Registreringsinnehaver
NEUDORFF GMBH KG
POSTFACH 1209
DE-31857
EMMERTHA