Ugressrent

Registreringsnummer: 2018.42
Virksomt stoff
  • Kaprinsyre: 12 g/l
  • Kaprylsyre: 17.7 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Bruksferdig løsning
Behandlet
30. aug. 2018
Godkjent til
15. des. 2025
Merknad
Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent (reg.nr. 2013.1.17)
Hobbybruk
Registreringsinnehaver
SBM DEVELOPPEMENT SAS
LES 4 M 111, CHEMIN DU PETIT BOIS,
69130 ECULLY, FRANCE
9999