Endital AF

Registreringsnummer: 2019.28
Virksomt stoff
  • Pelargonsyre: 33 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Bruksferdig løsning
Behandlet
4. des. 2019
Godkjent til
15. des. 2025
Hobbybruk
Registreringsinnehaver
NEUDORFF GMBH KG
POSTFACH 1209
DE-31857
EMMERTHA