Trim Plenrens

Registreringsnummer: 2006.17.17
Virksomt stoff
  • Jern(II)sulfat: 180 g/kg
  • MCPA: 5 g/kg
  • mekoprop-P: 3 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Granulat
Behandlet
11. aug. 2006
Godkjent til
31. jan. 2025
Merknad
Reg.nr. 2006.17 har gammel faremerking og er ikke tillatt solgt eller brukt
Hobbybruk
Importør
SBM LIFE SCIENCE AB
POSTBOX 13,
245 21 STAFFANSTORP
9999
Registreringsinnehaver
KLARSØ CO APS
POSTBOX 2529
DK-2100
KØBENHAVN Ø