Ugresskverk Hobby

Registreringsnummer: 2014.5.14
Virksomt stoff
  • Dikamba: 4.8 g/l
  • Diklorprop-P: 22.5 g/l
  • MCPA: 78 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
30. sep. 2013
Godkjent til
31. des. 2024
Hobbybruk
Konsentrat
Importør
VILOMIX NORWAY AS
HENSMOVEIEN 30
3516
HØNEFOSS
Registreringsinnehaver
KLARSØ CO APS
POSTBOX 2529
DK-2100
KØBENHAVN Ø