UgressNIX Trippel Effekt

Registreringsnummer: 2017.40
Virksomt stoff
  • Eddiksyre: 60 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Bruksferdig løsning
Behandlet
21. des. 2017
Godkjent til
30. nov. 2027
Hobbybruk
Registreringsinnehaver
TERGENT AB
MÖRSAREGATAN 11
SE-25466 HELSINGBORG SVERIGE
SE-25466