Trim Mosefjerner

Registreringsnummer: 2013.17.17
Virksomt stoff
  • Jern(II)sulfat: 109 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Granulat
Behandlet
28. aug. 2013
Godkjent til
30. nov. 2027
Hobbybruk
Importør
SBM LIFE SCIENCE AB
POSTBOX 13,
245 21 STAFFANSTORP
9999
Registreringsinnehaver
KLARSØ CO APS
POSTBOX 2529
DK-2100
KØBENHAVN Ø