Finalsan Konsentrat Mot Mose i plen

Registreringsnummer: 2013.7.14
Virksomt stoff
  • Pelargonsyre: 186.7 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
10. juli 2012
Godkjent til
15. des. 2025
Hobbybruk
Konsentrat
Registreringsinnehaver
NEUDORFF GMBH KG
POSTFACH 1209
DE-31857
EMMERTHA