Speed PA Spray

Registreringsnummer: 2020.4
Virksomt stoff
  • Pelargonsyre: 33 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Bruksferdig løsning
Behandlet
20. jan. 2020
Godkjent til
15. des. 2025
Merknad
Dette er et ekstra handelsnavn for Finalsan Spray mot Ugress
Hobbybruk
Registreringsinnehaver
NEUDORFF GMBH KG
POSTFACH 1209
DE-31857
EMMERTHA