Speed PA

Registreringsnummer: 2020.3
Virksomt stoff
  • Pelargonsyre: 186.7 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
20. jan. 2020
Godkjent til
15. des. 2025
Merknad
Ekstra handelsnavn til Finalsan Konsentrat mot Ugress
Hobbybruk
Konsentrat
Registreringsinnehaver
NEUDORFF GMBH KG
POSTFACH 1209
DE-31857
EMMERTHA