Natria Ugressrent

Registreringsnummer: 2013.1.17
Virksomt stoff
  • Kaprinsyre: 12 g/l
  • Kaprylsyre: 17.7 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Bruksferdig løsning
Behandlet
15. okt. 2012
Godkjent til
15. des. 2025
Hobbybruk
Importør
SBM LIFE SCIENCE AB
POSTBOX 13,
245 21 STAFFANSTORP
9999
Registreringsinnehaver
SBM DEVELOPPEMENT SAS
LES 4 M 111, CHEMIN DU PETIT BOIS,
69130 ECULLY, FRANCE
9999