Finalsan Konsentrat mot Ugress

Registreringsnummer: 2013.8.14
Virksomt stoff
  • Pelargonsyre: 186.7 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
10. juli 2012
Godkjent til
15. des. 2025
Hobbybruk
Konsentrat
Minor use
Minor use-utvidelser
Om godkjenningen
NLR. Mot diverse ugress i grønnsaker på friland. Påføres med sprøyterobot.
Godkjent dato
23. apr. 2021
Godkjent til
15. des. 2025
Tilleggsetikett
3182_17373
Registreringsinnehaver
NEUDORFF GMBH KG
POSTFACH 1209
DE-31857
EMMERTHA