Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

Godkjenningsperioden til et preparat tilsvarer som regel utløpsdatoen til preparatets aktive stoff + 1 år. Dersom et aktivt stoff får forlenget godkjenning i EU, får preparatet som regel også forlenget godkjenning i Norge. Når et preparat er under revurdering, forlenger vi godkjenningen fram til vi forventer å være ferdige med vurderingen. Utløpsdatoene til aktive stoffer finner du i EUs pesticiddatabase.

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Sortér på:
Virksomt stoff
 • 1,4-dimetylnaftalen: 1014 g/L
Godkjent til
30. juni 2025
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Til bruk i tette potetlager. Produkter med reg. nr. 2020.11 fases ut pga skjerpet faremerking, med siste dato tillatt solgt 17.12.22, og siste dato tillatt brukt 17.12.23.
Etikett
Virksomt stoff
 • Svovel: 995 g/kg
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Propakvizafop: 100 g/l
Godkjent til
30. nov. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Godkjent til
15. aug. 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Het tidligere Nufarm MCPA 750
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Daminozid: 850 g/kg
Godkjent til
15. sep. 2026
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett med reg.nr 2012.25.17 er tillatt solgt t.o.m. 01.03.2024 og tillatt brukt t.o.m 01.03.2025
Etikett
Virksomt stoff
 • Fosetyl aluminium: 800 g/kg
Godkjent til
15. mars 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Minor use
Virksomt stoff
 • Diflufenikan: 600 g/kg
 • Metsulfuron-metyl: 60 g/kg
Godkjent til
15. jan. 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • Azoksystrobin: 250 g/l
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Metalaksyl-M: 339 g/l
Godkjent til
30. juni 2025
Preparat-type
Beisemiddel sopp
Merknad
Direktesåing av frø beiset med Apron XL på friland er ikke tillatt fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021. Apron XL med reg. nr. 2021.18 kan selges, lagres og brukes så lenge reg.nr. 2022.2 er godkjent.
Etikett
Virksomt stoff
 • Appelsinolje: 843.2 g/L
Godkjent til
31. juli 2025
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluroksypyr-meptyl: 57.6 g/l
 • Klopyralid: 20 g/l
 • MCPA: 200 g/l
Godkjent til
31. des. 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite.
Etikett
Virksomt stoff
 • Difenokonazol: 78.8 g/l
 • Benzovindiflupyr: 23.6 g/l
Godkjent til
15. mars 2027
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Mattilsynet har ikke mottatt endelig etikett med reg.nr.
Etikett
Virksomt stoff
 • Protiokonazol: 130 g/l
 • Fluopyram: 65 g/l
 • Biksafen: 65 g/l
Godkjent til
31. jan. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 2 g/L
 • Mesosulfuron-metyl: 10 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Propoksykarbazon-natrium: 700 g/kg
Godkjent til
31. aug. 2033
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Reg.nr. 2016.1 er tillat solgt tom 15.04.2020, og tillat brukt tom 15.04.2021.
Etikett
Virksomt stoff
 • Protiokonazol: 154.6 g/l
 • Biksafen: 78.9 g/l
Godkjent til
31. mai 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Etikett med reg.nr 2015.47 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
Etikett
Virksomt stoff
 • Pinoksaden: 50 g/l
Godkjent til
30. juni 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Registreringsnummer 2010.29.14 er tillatt solgt til og med 31.07.2020 og brukt til og med 31.07.2021. Produkter med registeringsnummer 2010.29.14 kan ometiketteres med registeringsnummer 2010.29.20.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 100 g/l
 • Mefentriflukonazol: 100 g/l
Godkjent til
15. sep. 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • Etylen: 40 g/kg
Godkjent til
30. nov. 2027
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Mattilsynet har ikke mottatt endelig etikett med reg.nr.
Etikett
Virksomt stoff
 • Dikamba: 480 g/l
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Bentazon: 870 g/kg
Godkjent til
31. mai 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • fenmedifam: 163.22 g/l
Godkjent til
15. feb. 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Eddiksyre: 120 g/l
Godkjent til
30. nov. 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Het tidligere Ugressdreper
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Etoksylerte/propoksylerte C12-C16 alkoholer: 80 %
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Tilsetningsstoff
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Grønnmynteolje: 948 g/l
Godkjent til
31. jan. 2027
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Mattilsynet har ikke mottatt oppdatert etikett.
Etikett
Virksomt stoff
 • paklobutrazol: 4 g/l
Godkjent til
31. aug. 2027
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Beauveria bassiana-familien GHA TGAI: 220 g/kg
Godkjent til
31. okt. 2026
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Mattilsynet har ikke mottatt endelig etikett med reg.nr.
Biemerking
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Prosulfokarb: 800 g/l
Godkjent til
31. okt. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett med reg.nr 2013.29.17 er tillatt solgt t.o.m. 17.10.2023 og tillatt brukt t.o.m. 17.10.2024
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Florasulam: 14.2 g/kg
 • Pyrokssulam: 70.8 g/kg
Godkjent til
30. apr. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • klormekvatklorid: 750 g/l
Godkjent til
30. nov. 2024
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Produkter med reg.nr. 2017.35 kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.35.22 er godkjent.
Etikett
Virksomt stoff
 • Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
 • Tribenuron-metyl: 222 g/kg
Godkjent til
31. mars 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett med reg.nr 2017.17.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Etikett
Virksomt stoff
 • Difenokonazol: 25 g/l
 • Fludioksonil: 25 g/l
Godkjent til
31. okt. 2024
Preparat-type
Beisemiddel sopp
Merknad
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 25 g/l
Godkjent til
31. okt. 2024
Preparat-type
Beisemiddel sopp
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Klomazon: 360 g/l
Godkjent til
15. juni 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Endret bruk, produkter med reg.nr 2013.13.18 er tillatt solgt tom 11.09.2019 og tillatt brukt tom 11.09.2020
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Etefon: 480 g/l
Godkjent til
15. nov. 2026
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
 • Florasulam: 2.5 g/L
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent.
Etikett
Virksomt stoff
 • Trineksapak-etyl: 120 g/L
Godkjent til
15. des. 2025
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett med reg.nr 2017.15 er tillatt solgt t.o.m 05.01.2023 og tillatt brukt t.o.m 05.01.2024. Oppdatert etikett er ikke mottatt for tildeling av reg.nr ennå. Det er ikke tillatt å omsette produkt uten godkjent registreringsnummer.
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 200 g/l
Godkjent til
15. sep. 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert for avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • spinosad: 120 g/l
Godkjent til
15. mars 2026
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Som følge av nedsatte MRLer for spinosad trekkes bruksområdet salat i veksthus fra og med 25.09.2023. Produkter med reg.nr 2012.15.14 må ometiketteres med reg.nr 2023.19.
Biemerking
Økologisk landbruk
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • S-Abscisinsyre: 104 g/l
Godkjent til
30. sep. 2025
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 540 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • klormekvatklorid: 750 g/l
Godkjent til
30. nov. 2024
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Endret reg.nr den 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer (2016.14) kan selges ut og brukes, men ikke importeres.
Etikett
Virksomt stoff
 • klormekvatklorid: 460 g/l
Godkjent til
30. nov. 2024
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Endret reg.nr 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer (2016.15) kan selges ut og brukes, men ikke importeres.
Etikett
Virksomt stoff
 • Cymoksanil: 450 g/kg
Godkjent til
15. aug. 2027
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • Fenpyroksimat: 51.2 g/l
Godkjent til
15. juni 2027
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Fenpyroksimat: 53 g/l
Godkjent til
15. juni 2027
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Daminozid: 851.4 g/kg
Godkjent til
15. sep. 2026
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett med gammelt reg.nr 2019.23 er tillatt solgt t.o.m. 01.03.2024 og tillatt brukt t.o.m. 01.03.2025
Etikett
Virksomt stoff
 • Deltametrin: 50.8 g/l
Godkjent til
15. aug. 2027
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
). Oppdatert med avdriftsreduksjon
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Ditianon: 125 g/L
 • Kaliumfosfonat (blanding av mono- og dikalium): 561 g/L
Godkjent til
31. aug. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert for avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Ditianon: 700 g/kg
Godkjent til
31. mai 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert for avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Trifloksystrobin: 150 g/l
 • Protiokonazol: 175 g/l
Godkjent til
15. aug. 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Diflufenikan: 515 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • imazalilsulfat: 133 g/l
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Beisemiddel sopp
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Difenokonazol: 25 g/L
 • Fludioksonil: 25 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Beisemiddel sopp
Merknad
Preparat med reg.nr 2018.15 kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.15.20 er godkjent
Etikett
Virksomt stoff
 • 2,4-D: 600 g/L
Godkjent til
31. des. 2031
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Jern(III)fosfat: 10 g/kg
Godkjent til
30. des. 2031
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Jern(III)fosfat: 30 g/kg
Godkjent til
30. des. 2031
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Vi venter på å motta etikett fra godkjenningsinnehaver.
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Alkoholetoksylat: 900 g/l
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Tilsetningsstoff
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • 2,4-D: 600 g/L
Godkjent til
31. des. 2031
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Godkjent til
15. aug. 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Het tidligere MCPA 750 Nufarm.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • mekoprop-P: 600 g/l
Godkjent til
15. mai 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Diklorprop-P: 310 g/l
 • MCPA: 160 g/l
 • mekoprop-P: 130 g/l
Godkjent til
25. mars 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Verticillum albo-atrum: 10.7 g/L
Godkjent til
30. apr. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Mikroorganisme
Etikett
Virksomt stoff
 • Kopolymer av glyserol/kokosfettsyre/ftalsyreanhydrid: 799.68 g/L
Godkjent til
14. okt. 2024
Preparat-type
Tilsetningsstoff
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Protiokonazol: 150 g/l
 • Benzovindiflupyr: 75 g/l
Godkjent til
15. aug. 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Etikett
Alternative handelsnavn:
Virksomt stoff
 • Benzovindiflupyr: 100 g/L
Godkjent til
2. mars 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • Pelargonsyre: 33 g/l
Godkjent til
15. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Etylen: 1000 g/kg
Godkjent til
30. nov. 2027
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Mattilsynet har ikke mottatt endelig etikett med reg.nr.
Etikett
Virksomt stoff
 • tau-Fluvalinat: 240 g/l
Godkjent til
31. aug. 2025
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Parallell registrering for Mavrik (reg.nr. 2018.54). Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Tribenuron-metyl: 526 g/kg
Godkjent til
31. jan. 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett med reg.nr. 2010.30.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
 • Tribenuron-metyl: 222 g/kg
Godkjent til
31. mars 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett med reg.nr. 2017.22.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent til
31. okt. 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Alternative handelsnavn:
Virksomt stoff
 • Jern(III)fosfat: 9.9 g/kg
Godkjent til
31. des. 2031
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Jern(III)fosfat: 8.6 g/kg
Godkjent til
31. des. 2031
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Økologisk landbruk
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pelargonsyre: 186.7 g/l
Godkjent til
15. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Hobbybruk
Konsentrat
Etikett
Virksomt stoff
 • Pelargonsyre: 186.7 g/l
Godkjent til
15. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Hobbybruk
Konsentrat
Minor use
Etikett
Alternative handelsnavn:
Virksomt stoff
 • Pelargonsyre: 33 g/l
Godkjent til
15. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Rapsolje: 31.8 g/l
 • Bifenazat: 247.5 g/l
Godkjent til
15. des. 2025
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Godkjenningen gjelder bruk på prydplanter i veksthus. Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluroksypyr-meptyl: 288 g/L
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Sykloksydim: 100 g/l
Godkjent til
31. aug. 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • mepanipyrim: 440 g/kg
Godkjent til
20. nov. 2024
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Godkjenningen går ut i 2024, siden det aktive stoffet ikke lenger er godkjent. Siste dato for salg og import er 20. november 2024, siste dato for lagring og bruk er 20. mai 2025.
Etikett
Virksomt stoff
 • Imazalil: 100 g/l
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Imazalil: 25 g/l
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Beisemiddel sopp
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • COS-OGA: 12.5 g/l
Godkjent til
22. apr. 2031
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Etikett er ikke mottatt for tiildeling av reg.nr ennå. Omsetting av preparatet er ikke tillatt før reg.nr er tildelt.
Økologisk landbruk
Minor use
Virksomt stoff
 • COS-OGA: 12.5 g/L
Godkjent til
22. apr. 2031
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Preparatet er godkjent, men vi venter på å få tilsendt oppdatert etikett før vi kan tildele registreringsnummer slik at preparatet kan markedsføres.
Økologisk landbruk
Minor use
Virksomt stoff
 • Isoksaben: 500 g/l
Godkjent til
31. mai 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 360 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 500 g/kg
Godkjent til
15. juni 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Gibberellinsyre GA3: 107.5 g/kg
Godkjent til
15. juli 2026
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Gibberellin GA4: 7.2 g/L
 • Gibberellin GA7: 2.8 g/L
Godkjent til
15. juli 2026
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 360 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • metamitron: 710 g/kg
Godkjent til
30. nov. 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2016.21 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2016.21.17 er godkjent.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • metamitron: 700 g/L
Godkjent til
30. nov. 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • Amidosulfuron: 750 g/kg
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • tifensulfuron-metyl: 521 g/kg
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Regnr. 2008.42.14 kan selges og brukes så lenge 2008.42.18 er godkjent.
Etikett
Virksomt stoff
 • tifensulfuron-metyl: 333 g/kg
 • Tribenuron-metyl: 167 g/kg
Godkjent til
31. okt. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett med reg.nr 2014.11.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Etikett
Virksomt stoff
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 100 g/l
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 50 g/l
 • Mesosulfuron-metyl: 7.5 g/l
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Acetamiprid: 200 g/kg
Godkjent til
28. feb. 2034
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Godkjenningen gjelder også «etter utplanting» (utendørs bruk). Produkter med registreringsnummer 2019.21 kan importeres og selges fram til og med 29.07.2024 og videre lagres og brukes fram til og med 29.07.2025.
Biemerking
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyretriner: 4.59 g/l
 • Rapsolje: 825.3 g/l
Godkjent til
15. des. 2025
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Parallell registrering for Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus (reg.nr. 2009.71.14).
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Konsentrat
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyretriner: 0.045 g/l
 • Rapsolje: 8.25 g/l
Godkjent til
15. des. 2025
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyretriner: 0.045 g/l
 • Rapsolje: 8.25 g/l
Godkjent til
15. des. 2025
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Parallell registrering for Spray mot skadeinsekter og bladlus (reg. nr. 2009.69.14).
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 50 g/l
Godkjent til
31. aug. 2027
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Kaprinsyre: 12 g/l
 • Kaprylsyre: 17.7 g/l
Godkjent til
15. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent ( reg.num.2013.1.17)
Hobbybruk
Konsentrat
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluroksypyr-meptyl: 72 g/l
 • Klopyralid: 28 g/l
 • MCPA: 233 g/l
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Klormekvatklorid: 460 g/l
Godkjent til
30. nov. 2024
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyretriner: 4.59 g/l
 • Rapsolje: 825.3 g/l
Godkjent til
15. des. 2025
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Biemerking
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Konsentrat
Etikett
Virksomt stoff
 • Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l
Godkjent til
15. des. 2025
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Mattilsynet har ikke mottatt endelig etikett med reg.nr.
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Konsentrat
Etikett
Virksomt stoff
 • Coniothyrium minitans
Godkjent til
31. juli 2033
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Preparatet er godkjent, men vi venter på å få tilsendt oppdatert etikett før vi kan tildele registreringsnummer slikat preparatet kan markedsføres.
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Virksomt stoff
  Godkjent til
  31. mars 2035
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Mot soppsykdommer i diverse kulturer på friland, tunnel og i veksthus. Preparatet er godkjent, men vi venter på å få tilsendt oppdatert etikett før vi kan tildele registreringsnummer slikat preparatet kan markedsføres.
  Mikroorganisme
  Virksomt stoff
   Godkjent til
   31. mars 2035
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Preparatet er godkjent, men vi venter på å få tilsendt oppdatert etikett før vi kan tildele registreringsnummer slikat preparatet kan markedsføres.
   Mikroorganisme
   Virksomt stoff
   • Florasulam: 150 g/kg
   • Aminopyralid: 300 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Diflufenikan: 500 g/L
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Produkter merket med registreringsnummer 2019.31 er ikke tillatt å produsere, men kan selges fra distributør og brukes til lagerbeholdningen er tom, så lenge reg.nr 2019.31.24 er godkjent
   Vegetert buffersone
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pyridat: 450 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2031
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Avdriftsreduksjon
   Vegetert buffersone
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Fluopyram: 500 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2025
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Produkter med registreringsnummer 2015.51 er tillatt solgt til og med 03.03.2021 og brukt til og med 03.03.2022. Produkter med registreringsnummer 2015.51 kan ometikketeres med registreringsnummer 2015.51.20
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Cyantraniliprol: 400 g/kg
   Godkjent til
   14. sep. 2027
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l
   • Foramsulfuron: 300 g/l
   Godkjent til
   31. juli 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Off-label
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Klopyralid: 720 g/kg
   Godkjent til
   30. juni 2026
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Off-label
   Etikett
   Virksomt stoff
   • tau-Fluvalinat: 240 g/L
   Godkjent til
   31. aug. 2025
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Reg.nr 2017.5 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.54 er godkjent.
   Avdriftsreduksjon
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Fludioksonil: 100 g/l
   Godkjent til
   31. okt. 2024
   Preparat-type
   Beisemiddel sopp
   Merknad
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Fludioksonil: 125 g/l
   Godkjent til
   15. juni 2026
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Trineksapak-etyl: 75 g/kg
   • Proheksadion-kalsium: 50 g/kg
   Godkjent til
   15. des. 2024
   Preparat-type
   Vekstregulator
   Merknad
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • mekoprop-P: 600 g/l
   Godkjent til
   15. mai 2026
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Benzosyre: 90 g/L
   Godkjent til
   21. sep. 2026
   Preparat-type
   Andre
   Merknad
   Etikett er ikke mottatt for tiildeling av reg.nr ennå. Omsetting av preparatet er ikke tillatt før reg.nr er tildelt.
   Virksomt stoff
   • Rapsolje: 733 g/l
   Godkjent til
   31. mai 2026
   Preparat-type
   Tilsetningsstoff
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • MCPA: 750 g/l
   Godkjent til
   15. aug. 2026
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Het tidilgere MCPA 750 Flytende
   Off-label
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Milbemektin: 9.3 g/l
   Godkjent til
   15. feb. 2026
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020.
   Biemerking
   Avdriftsreduksjon
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Azoksystrobin
   Godkjent til
   31. des. 2025
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Parallell registrering for Amistar (reg.nr. 2008.57.14)
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
   • Florasulam: 2.5 g/L
   Godkjent til
   31. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Dette er en parallellgodkjening av Cleave reg.nr. 2017.3.18
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Trineksapak-etyl: 250 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Vekstregulator
   Merknad
   Etikett med reg.nr (2019.13) er tillatt solgt t.o.m 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 01.01.2024
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Trineksapak-etyl: 250 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Vekstregulator
   Merknad
   Etikett med reg.nr (2017.1.18) er tillatt solgt t.o.m. 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m 01.01.2024.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Trineksapak-etyl: 250 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Vekstregulator
   Merknad
   Etikett med reg.nr (2016.6) er tillatt solgt t.o.m. 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m 01.01.2024.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Acetamiprid: 200 g/kg
   Godkjent til
   28. feb. 2034
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Etikett med reg.nr 2021.11 er tillatt solgt t.o.m. 21.06.2024 og tillatt brukt t.o.m. 21.03.2025.
   Biemerking
   Vegetert buffersone
   Minor use
   Etikett
   Alternative handelsnavn:
   Virksomt stoff
   • Jern(III)fosfat: 8.6 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2031
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Jern(III)fosfat: 9.9 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2031
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16).
   Økologisk landbruk
   Hobbybruk
   Konsentrat
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Florasulam: 5 g/L
   • Aminopyralid: 10 g/L
   • 2,4-D: 180 g/L
   Godkjent til
   31. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Oppdatert med avdriftsreduksjon.
   Avdriftsreduksjon
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pyretriner: 4.59 g/l
   • Rapsolje: 825.3 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Regnr.2012.12.14 kan selges og brukes så lenge 2012.12.17 er godkjent.
   Biemerking
   Økologisk landbruk
   Hobbybruk
   Konsentrat
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pyretriner: 0.045 g/l
   • Rapsolje: 8.25 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Biemerking
   Økologisk landbruk
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Kaprinsyre: 12 g/l
   • Kaprylsyre: 17.7 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • azadiraktin: 10 g/l
   Godkjent til
   31. aug. 2025
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Kun kulturer i veksthus.
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Jern(III)fosfat: 29.7 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2031
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Økologisk landbruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Kopper(I)oksid: 862 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Preparater med tidl. reg.nr 2008.43.16 mangler setning med avstandskrav til vann på etiketten. Preparater på lager hos Nordox og distributører må ometiketteres til godkjent etikett med reg. nr. 2008.43.19 innen 1.3.20. Bruk av preparater med reg. nr. 2008.43.16 er tillatt så lenge preparater med reg. nr. 2008.43.19 er godkjent, så lenge sikkerhetssone til vann overholdes: Ikke nærmere enn 30 m i frukt og 10 m i bær.
   Økologisk landbruk
   Vegetert buffersone
   Off-label
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • mekoprop-P: 600 g/l
   Godkjent til
   15. mai 2026
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Trineksapak-etyl
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Vekstregulator
   Merknad
   Ekstra handelsnavn til Trimaxx (regnr 2016.11.22 og 2016.3.22). Etikett med reg.nr 2020.1 er tillatt solgt t.o.m 05.01.2023 og tilltatt brukt 05.01.2024.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • alkylfenolalkoxylat: 100 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Tilsetningsstoff
   Merknad
   Klebemiddel. Godkjenningen gis frem til godkjenningsreglene er ferdig utarbeidet.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pyraklostrobin: 250 g/L
   • Boskalid: 150 g/L
   Godkjent til
   31. jan. 2025
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Reg. nr 2018.12 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.12.20 er godkjent. Oppdatert med avdriftsreduksjon
   Avdriftsreduksjon
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • pirimikarb: 500 g/kg
   Godkjent til
   15. mars 2026
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Endret bruk, produkter med reg.nr 2011.19.14 og reg.nr. 2011.19.18 er tilatt solgt tom 26.09.2019 og tilatt brukt tom 26.09.2020.
   Biemerking
   Off-label
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Fluroksypyr-meptyl: 424.7 g/L
   • Halauksifen-metyl: 13.4 g/L
   Godkjent til
   31. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Oppdatert med avdrifstreduksjon.
   Avdriftsreduksjon
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Dikamba: 0.3 g/l
   • Diklorprop-P: 1.5 g/l
   • MCPA: 5.2 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent.
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Dikamba: 4.8 g/l
   • Diklorprop-P: 22.5 g/l
   • MCPA: 78 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.21 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.21.17 er godkjent.
   Hobbybruk
   Konsentrat
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pythium oligandrum M1: 5000 oosporer/mg
   Godkjent til
   30. apr. 2025
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Mikroorganisme
   Økologisk landbruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2031
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Reg.nr. 2010.6 er tillat solgt tom 21.09.18, og tillat brukt tom 21.09.19.
   Mikroorganisme
   Økologisk landbruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Fosetyl: 310 g/l
   • propamokarb uten HCl: 530 g/l
   Godkjent til
   15. mars 2026
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Tribenuron-metyl: 750 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Preparater med registreringsnummer 2019.12 er tillatt solgt tom 03.03.2022 og brukt tom 03.03.2023
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Trineksapak-etyl: 116.4 g/L
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Vekstregulator
   Merknad
   Etikett med reg.nr (2019.11) er tillatt solgt t.o.m 01.01.2023 og tilltatt brukt t.o.m. 01.01.2024.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Florasulam: 50 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2031
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Florasulam: 250 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2031
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Florasulam: 5 g/l
   • Fluroksypyr: 100 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pyretriner: 4.59 g/l
   • Rapsolje: 825.3 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Ikke markedsført i Norge.
   Økologisk landbruk
   Etikett
   Alternative handelsnavn:
   Virksomt stoff
   • Protiokonazol: 259 g/l
   Godkjent til
   15. aug. 2026
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Etikett med reg.nr 2007.126.14 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
   Off-label
   Virksomt stoff
   • Protiokonazol: 125 g/L
   • Fluopyram: 125 g/L
   Godkjent til
   31. jan. 2025
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Etikett med reg.nr. 2018.31.19 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
   Avdriftsreduksjon
   Vegetert buffersone
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Flupyradifuron: 0.08 g/l
   Godkjent til
   9. des. 2026
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Flupyradifuron: 18.8 g/kg
   Godkjent til
   19. des. 2026
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Flupyradifuron: 0.08 g/l
   Godkjent til
   9. des. 2026
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   20.09.2019: Sanium AL endret navn til Provanto Spray, etiketter med Sanium AL er godkjent solgt og brukt så lenge reg.nr. 2018.18 er godkjent
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Propamokarb: 400 g/L
   • Cymoksanil: 50 g/L
   Godkjent til
   15. juni 2026
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Vegetert buffersone
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • fenoksaprop-P-etyl: 69 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Off-label
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pyretriner: 1 g/L
   Godkjent til
   15. juni 2027
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Biemerking
   Hobbybruk
   Etikett
   Alternative handelsnavn:
   Virksomt stoff
   • Cyazofamid: 160 g/l
   Godkjent til
   31. juli 2025
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Cyazofamid: 160 g/l
   Godkjent til
   31. juli 2025
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Parallellregistrering av Ranman Top (2015.14). Parallellregistreringen utløper 31.07.2025.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Rapsolje: 825.3 g/L
   • Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9.17 g/L
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Godkjent i økologisk landbruk. Oppdatert med avdriftsreduksjon.
   Biemerking
   Avdriftsreduksjon
   Økologisk landbruk
   Midlertidig tilatelse
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • tifensulfuron-metyl: 250 g/kg
   • Tribenuron-metyl: 250 g/kg
   Godkjent til
   31. okt. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett med reg.nr. 2015.4.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Protiokonazol: 100 g/l
   Godkjent til
   15. aug. 2026
   Preparat-type
   Beisemiddel sopp
   Merknad
   Etikett med reg.nr 2009.79.14 er tillatt solgt t.o.m. 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m. 31.07.2024
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Proheksadion-kalsium: 100 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Vekstregulator
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Penetreringsolje: 925 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Tilsetningsstoff
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Terpenoid blend QRD460: 135.5 g/L
   Godkjent til
   10. aug. 2026
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Mandipropamid: 250 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2026
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Off-label
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Difenokonazol: 250 g/L
   • Mandipropamid: 250 g/L
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Oppdatert med avdriftsreduksjon
   Avdriftsreduksjon
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Mefentriflukonazol: 75 g/L
   Godkjent til
   20. mars 2030
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Tolklofosmetyl: 500 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2025
   Preparat-type
   Beisemiddel sopp
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg
   Godkjent til
   30. apr. 2025
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Mattilsynet har ikke mottatt endelig etikett med reg.nr.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Glyfosat: 360 g/L
   Godkjent til
   31. juli 2024
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Trukket av søker. Utfasing starter 31.07.2024. Produktet har endret navn fra Roundup Eco til Roundup. Produkter med navnet Roundup Eco som allerede er produsert er tillatt importert, distribuert, solgt og brukt, så lenge reg.nr. 2004.70.14 er godkjent.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Glyfosat: 480 g/l
   Godkjent til
   31. juli 2024
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Trukket av søker. Utfasing starter 31.07.2024. Etikett med reg.nr 2015.2 er ikke tilatt å importere, men kan selges ut fra lager og brukes så lenge reg.nr. 2015.2.18 er godkjent
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Glyfosat: 360 g/L
   Godkjent til
   31. juli 2024
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Trukket av søker. Utfasing starter 31.07.2024.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Glyfosat: 120 g/l
   Godkjent til
   31. juli 2024
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Trukket av søker. Utfasing starter 31.07.2024.Nytt. Reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.61.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.61.18 er godkjent.
   Hobbybruk
   Konsentrat
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Glyfosat: 720 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2027
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Mattilsynet har ikke mottatt etikett for tildeling av registreringsnummer. Roundup PowerMax med registreringsnummer 2017.27 er tillatt brukt tom 02.01.2025 og tillatt solgt til 02.01.2026. Når ny etikett med nytt registreringsnummer er klart kan beholdning av Roundup PowerMax med registreringsnummer 2017.27 ometiketteres.
   Virksomt stoff
   • Diflufenikan: 500 g/l
   • Florasulam: 50 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Avdriftsreduksjon
   Vegetert buffersone
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pyrimetanil: 400 g/l
   Godkjent til
   15. mars 2026
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Off-label
   Virksomt stoff
   • Fludioksonil: 50 g/L
   • Tebukonazol: 10 g/L
   Godkjent til
   15. juni 2026
   Preparat-type
   Beisemiddel sopp
   Merknad
   Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 2018.17 er tillatt solgt tom 25.11.2019, og tilatt brukt tom 24.11.2020
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Amidosulfuron: 100 g/l
   • Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/L
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Kletodim: 240 g/l
   Godkjent til
   31. aug. 2027
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Off-label
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Kletodim: 240 g/l
   Godkjent til
   31. aug. 2027
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Kletodim: 120 g/l
   Godkjent til
   31. aug. 2027
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Metribuzin: 705 g/kg
   Godkjent til
   15. feb. 2026
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Off-label
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713: 1017.8 g/l
   Godkjent til
   30. apr. 2025
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Produkter med registreringsnummer 2017.14.20 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.14.22 er godkjent.
   Mikroorganisme
   Økologisk landbruk
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pyraklostrobin: 67 g/kg
   • Boskalid: 267 g/kg
   Godkjent til
   31. jan. 2025
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Oppdatert for avdriftsreduksjon
   Avdriftsreduksjon
   Off-label
   Minor use
   Virksomt stoff
   • Protiokonazol: 206.2 g/l
   • Biksafen: 63.2 g/l
   Godkjent til
   31. mai 2026
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Etikett med reg.nr 2017.23 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Jern(III)fosfat: 30 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2031
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Sluxx HP med etiketten med det gamle reg.num. 2009.33 fases ut. Sluxx HP med etiketten med reg.num.2009.33 var tillatt solgt fram til 30.06.2017 og brukt fram til 30.06.2018.
   Økologisk landbruk
   Midlertidig tilatelse
   Etikett
   Virksomt stoff
   • 1-metylcyklopropen (1-MCP): 20 g/kg
   Godkjent til
   31. juli 2035
   Preparat-type
   Vekstregulator
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Jern(III)fosfat: 10 g/kg
   Godkjent til
   30. des. 2031
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pelargonsyre: 43.1 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Eddiksyre: 60 g/L
   Godkjent til
   30. nov. 2027
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pelargonsyre: 565 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Hobbybruk
   Konsentrat
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pelargonsyre: 186.7 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Ekstra handelsnavn til Finalsan Konsentrat mot Ugress
   Hobbybruk
   Konsentrat
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pelargonsyre: 33 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Dette er et ekstra handelsnavn for Finalsan Spray mot Ugress
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Karfentrazon-etyl: 60 g/L
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Avdriftsreduksjon
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pyretriner: 0.045 g/l
   • Rapsolje: 8.25 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 0.36 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Produktet er ikke på markedet i Norge.
   Biemerking
   Hobbybruk
   Etikett
   Alternative handelsnavn:
   Virksomt stoff
   • Pyretriner: 0.045 g/l
   • Rapsolje: 8.25 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Biemerking
   Økologisk landbruk
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • klormekvatklorid: 750 g/l
   Godkjent til
   30. nov. 2024
   Preparat-type
   Vekstregulator
   Merknad
   Produkter med reg.nr. 2017.32 kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.32.22 er godkjent.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Florasulam: 2.5 g/L
   • Fluroksypyr: 100 g/L
   Godkjent til
   31. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Fludioksonil: 250 g/kg
   • Cyprodinil: 375 g/kg
   Godkjent til
   15. mars 2026
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Oppdatert med avdriftsreduksjon
   Avdriftsreduksjon
   Off-label
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Dodin: 544 g/l
   Godkjent til
   31. aug. 2025
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Oppdatert med avdriftsreduksjon
   Avdriftsreduksjon
   Etikett
   Virksomt stoff
   • prokvinazid: 200 g/l
   Godkjent til
   15. mai 2027
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 201392.29.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.29.19 er godkjent. Oppdatert med avdriftsreduksjon.
   Avdriftsreduksjon
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Fenheksamid: 512.8 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Off-label
   Virksomt stoff
   • Flonikamid: 500 g/kg
   Godkjent til
   30. nov. 2027
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Nytt reg. nr. 2014.3.24 pga bruksendringer i potet. Produkter med reg.nr. 2014. 3, 2014.3.18, 2014.10. og 2014.13 fases ut og kan ikke selges, lagres eller brukes etter 16. mai 2024. Ubrukt beholdning med gammelt reg.nr. kan få påført eller vedlagt ny etikett som festes til beholderen, med reg nr 2014.3.24 (ometikettering).
   Biemerking
   Off-label
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Svovel: 800 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Sopp- /Skadedyrmiddel
   Merknad
   Økologisk landbruk
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Rimsulfuron: 250 g/kg
   Godkjent til
   15. aug. 2026
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett med reg.nr 2012.30.19 er tillatt solgt t.o.m. 03.07.2024 og tillatt brukt t.o.m. 03.07.2025. Mattilsynet har ikke mottatt ny etikett med reg.nr.
   Off-label
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Fluroksypyr: 200 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Regnr. 2016.4 kan selges og brukes så lenge 2016.4.17 er godkjent.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Fluroksypyr-meptyl: 200 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Florasulam: 25 g/kg
   • Aminopyralid: 50 g/kg
   • Pyrokssulam: 50 g/kg
   Godkjent til
   30. apr. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Vegetert buffersone
   Etikett
   Virksomt stoff
   • penkonazol: 100 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Soppmiddel
   Merknad
   Oppdatert med avdriftsreduksjon
   Avdriftsreduksjon
   Off-label
   Midlertidig tilatelse
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Jern(II)sulfat: 109 g/kg
   Godkjent til
   30. nov. 2027
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Jern(II)sulfat: 180 g/kg
   • MCPA: 5 g/kg
   • mekoprop-P: 3 g/kg
   Godkjent til
   31. jan. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Reg.nr. 2006.17 har gammel faremerking og er ikke tillatt solgt eller brukt
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Trineksapak-etyl: 175 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Vekstregulator
   Merknad
   Etikett med reg.nr 2016.3.19 er tillatt solgt t.o.m. 05.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 05.01.2024. Mattilsynet har ikke mottatt ny etikett med reg.nr.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Trineksapak-etyl
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Vekstregulator
   Merknad
   Etikett med reg.nr 2016.11.19 er tillatt solgt t.o.m. 05.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 05.01.2024.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Tribenuron-metyl: 526 g/kg
   Godkjent til
   31. jan. 2026
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett med reg.nr 2016.34.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023.
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Jern(III)fosfat: 10 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2031
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16)
   Økologisk landbruk
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Metsulfuron-metyl: 83.6 g/kg
   • Tribenuron-metyl: 83.6 g/kg
   • Florasulam: 104 g/kg
   Godkjent til
   31. aug. 2027
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Bacillus thuringiensis ssp. aizawai, stamme GC-91: 500 g/kg
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Skadedyrmiddel
   Merknad
   Biemerking
   Mikroorganisme
   Økologisk landbruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Dikamba: 4.8 g/l
   • Diklorprop-P: 22.5 g/l
   • MCPA: 78 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Hobbybruk
   Konsentrat
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Dikamba: 0.3 g/l
   • Diklorprop-P: 1.5 g/l
   • MCPA: 5.2 g/l
   Godkjent til
   31. des. 2024
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Eddiksyre: 60 g/L
   Godkjent til
   30. nov. 2027
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Eddiksyre: 120 g/l
   Godkjent til
   30. nov. 2027
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Kloneregistrering/ekstra handelsnavn av Biltema Ugressdreper (reg.nr 2016.41). Het tidligere Kraft Ugressdreper. Prepater med navnet Kraft ugressdreper og reg.nr. 2019.14 kan ikke lenger produseres, men kanlagres, selges og brukes så lenge UgressNIX Effekt med reg.nr. 2019.14 er godkjent.
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Eddiksyre: 60 g/l
   Godkjent til
   30. nov. 2027
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Kaprinsyre: 12 g/l
   • Kaprylsyre: 17.7 g/l
   Godkjent til
   15. des. 2025
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent (reg.nr. 2013.1.17)
   Hobbybruk
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Mild Pepino Mosaic Virus isolat VC1
   • Mild Pepino Mosaic Virus isolat VX1
   Godkjent til
   29. mars 2033
   Preparat-type
   Andre
   Merknad
   Preparatet er godkjent, men vi venter på å få tilsendt oppdatert etikett før vi kan tildele registreringsnummer slikat preparatet kan markedsføres.
   Mikroorganisme
   Virksomt stoff
   • Propakvizafop: 100 g/l
   Godkjent til
   30. nov. 2024
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Parallell registrering for Agil 100 EC (reg.nr. 2016.5).
   Minor use
   Etikett
   Virksomt stoff
   • Florasulam: 5.15 g/L
   • Halauksifen-metyl: 6.72 g/L
   Godkjent til
   5. aug. 2026
   Preparat-type
   Ugrasmiddel
   Merknad
   Oppdatert med avdriftsreduksjon.
   Avdriftsreduksjon
   Minor use
   Etikett

   Antall: 241