Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

Godkjenningsperioden til et preparat tilsvarer som regel utløpsdatoen til preparatets aktive stoff + 1 år. Dersom et aktivt stoff får forlenget godkjenning i EU, får preparatet som regel også forlenget godkjenning i Norge. Når et preparat er under revurdering, forlenger vi godkjenningen fram til vi forventer å være ferdige med vurderingen. Utløpsdatoene til aktive stoffer finner du i EUs pesticiddatabase.

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Sortér på:
Virksomt stoff
 • 1,4-dimetylnaftalen: 1014 g/L
Godkjent til
30. juni 2025
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Til bruk i tette potetlager. Produkter med reg. nr. 2020.11 fases ut pga skjerpet faremerking, med siste dato tillatt solgt 17.12.22, og siste dato tillatt brukt 17.12.23.
Etikett
Virksomt stoff
 • Svovel: 995 g/kg
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Propakvizafop: 100 g/l
Godkjent til
30. nov. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Godkjent til
15. aug. 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Het tidligere Nufarm MCPA 750
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Daminozid: 850 g/kg
Godkjent til
15. sep. 2026
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett med reg.nr 2012.25.17 er tillatt solgt t.o.m. 01.03.2024 og tillatt brukt t.o.m 01.03.2025
Etikett
Virksomt stoff
 • Fosetyl aluminium: 800 g/kg
Godkjent til
15. mars 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Minor use
Virksomt stoff
 • Diflufenikan: 600 g/kg
 • Metsulfuron-metyl: 60 g/kg
Godkjent til
15. jan. 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • Azoksystrobin: 250 g/l
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Metalaksyl-M: 339 g/l
Godkjent til
30. juni 2025
Preparat-type
Beisemiddel sopp
Merknad
Direktesåing av frø beiset med Apron XL på friland er ikke tillatt fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021. Apron XL med reg. nr. 2021.18 kan selges, lagres og brukes så lenge reg.nr. 2022.2 er godkjent.
Etikett
Virksomt stoff
 • Appelsinolje: 843.2 g/L
Godkjent til
31. juli 2025
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluroksypyr-meptyl: 57.6 g/l
 • Klopyralid: 20 g/l
 • MCPA: 200 g/l
Godkjent til
31. des. 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite.
Etikett
Virksomt stoff
 • Difenokonazol: 78.8 g/l
 • Benzovindiflupyr: 23.6 g/l
Godkjent til
15. mars 2027
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Mattilsynet har ikke mottatt endelig etikett med reg.nr.
Etikett
Virksomt stoff
 • Protiokonazol: 130 g/l
 • Fluopyram: 65 g/l
 • Biksafen: 65 g/l
Godkjent til
31. jan. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 2 g/L
 • Mesosulfuron-metyl: 10 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Propoksykarbazon-natrium: 700 g/kg
Godkjent til
31. aug. 2033
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Reg.nr. 2016.1 er tillat solgt tom 15.04.2020, og tillat brukt tom 15.04.2021.
Etikett
Virksomt stoff
 • Protiokonazol: 154.6 g/l
 • Biksafen: 78.9 g/l
Godkjent til
31. mai 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Etikett med reg.nr 2015.47 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
Etikett
Virksomt stoff
 • Pinoksaden: 50 g/l
Godkjent til
30. juni 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Registreringsnummer 2010.29.14 er tillatt solgt til og med 31.07.2020 og brukt til og med 31.07.2021. Produkter med registeringsnummer 2010.29.14 kan ometiketteres med registeringsnummer 2010.29.20.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 100 g/l
 • Mefentriflukonazol: 100 g/l
Godkjent til
15. sep. 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • Etylen: 40 g/kg
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Mattilsynet har ikke mottatt endelig etikett med reg.nr.
Etikett
Virksomt stoff
 • Dikamba: 480 g/l
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Bentazon: 870 g/kg
Godkjent til
31. mai 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • fenmedifam: 163.22 g/l
Godkjent til
15. feb. 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Eddiksyre: 120 g/l
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Het tidligere Ugressdreper
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Etoksylerte/propoksylerte C12-C16 alkoholer: 80 %
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Tilsetningsstoff
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Grønnmynteolje: 948 g/l
Godkjent til
31. jan. 2027
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Mattilsynet har ikke mottatt oppdatert etikett.
Etikett
Virksomt stoff
 • paklobutrazol: 4 g/l
Godkjent til
31. aug. 2027
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Beauveria bassiana-familien GHA TGAI: 220 g/kg
Godkjent til
31. okt. 2026
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Mattilsynet har ikke mottatt endelig etikett med reg.nr.
Biemerking
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Prosulfokarb: 800 g/l
Godkjent til
31. okt. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett med reg.nr 2013.29.17 er tillatt solgt t.o.m. 17.10.2023 og tillatt brukt t.o.m. 17.10.2024
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Florasulam: 14.2 g/kg
 • Pyrokssulam: 70.8 g/kg
Godkjent til
30. apr. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Dimetomorf: 72 g/L
 • Pyraklostrobin: 40 g/L
Godkjent til
20. nov. 2024
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Godkjenningen går ut i 2024, siden det aktive stoffet ikke lenger er godkjent. Siste dato for salg og import er 20. november 2024, siste dato for lagring og bruk er 20. mai 2025.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • klormekvatklorid: 750 g/l
Godkjent til
30. nov. 2024
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Produkter med reg.nr. 2017.35 kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.35.22 er godkjent.
Etikett
Virksomt stoff
 • Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
 • Tribenuron-metyl: 222 g/kg
Godkjent til
31. mars 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett med reg.nr 2017.17.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Etikett
Virksomt stoff
 • Difenokonazol: 25 g/l
 • Fludioksonil: 25 g/l
Godkjent til
31. okt. 2024
Preparat-type
Beisemiddel sopp
Merknad
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 25 g/l
Godkjent til
31. okt. 2024
Preparat-type
Beisemiddel sopp
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Klomazon: 360 g/l
Godkjent til
15. juni 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Endret bruk, produkter med reg.nr 2013.13.18 er tillatt solgt tom 11.09.2019 og tillatt brukt tom 11.09.2020
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Etefon: 480 g/l
Godkjent til
15. nov. 2026
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
 • Florasulam: 2.5 g/L
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Produkter med registreringsnummer 2017.3.17 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.3.18 er godkjent.
Etikett
Virksomt stoff
 • Trineksapak-etyl: 120 g/L
Godkjent til
15. des. 2025
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett med reg.nr 2017.15 er tillatt solgt t.o.m 05.01.2023 og tillatt brukt t.o.m 05.01.2024. Oppdatert etikett er ikke mottatt for tildeling av reg.nr ennå. Det er ikke tillatt å omsette produkt uten godkjent registreringsnummer.
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 200 g/l
Godkjent til
15. sep. 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert for avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • spinosad: 120 g/l
Godkjent til
15. mars 2026
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Som følge av nedsatte MRLer for spinosad trekkes bruksområdet salat i veksthus fra og med 25.09.2023. Produkter med reg.nr 2012.15.14 må ometiketteres med reg.nr 2023.19.
Biemerking
Økologisk landbruk
Off-label
Midlertidig tilatelse
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • S-Abscisinsyre: 104 g/l
Godkjent til
30. sep. 2025
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 540 g/L
Godkjent til
31. juli 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • klormekvatklorid: 750 g/l
Godkjent til
30. nov. 2024
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Endret reg.nr den 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer (2016.14) kan selges ut og brukes, men ikke importeres.
Etikett
Virksomt stoff
 • klormekvatklorid: 460 g/l
Godkjent til
30. nov. 2024
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Endret reg.nr 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer (2016.15) kan selges ut og brukes, men ikke importeres.
Etikett
Virksomt stoff
 • Cymoksanil: 450 g/kg
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • Fenpyroksimat: 51.2 g/l
Godkjent til
15. juni 2027
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Fenpyroksimat: 53 g/l
Godkjent til
15. juni 2027
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Daminozid: 851.4 g/kg
Godkjent til
15. sep. 2026
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett med gammelt reg.nr 2019.23 er tillatt solgt t.o.m. 01.03.2024 og tillatt brukt t.o.m. 01.03.2025
Etikett
Virksomt stoff
 • Deltametrin: 50.8 g/l
Godkjent til
15. aug. 2027
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
). Oppdatert med avdriftsreduksjon
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Ditianon: 125 g/L
 • Kaliumfosfonat (blanding av mono- og dikalium): 561 g/L
Godkjent til
31. aug. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert for avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Ditianon: 700 g/kg
Godkjent til
31. mai 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert for avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Trifloksystrobin: 150 g/l
 • Protiokonazol: 175 g/l
Godkjent til
15. aug. 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Diflufenikan: 515 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • imazalilsulfat: 133 g/l
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Beisemiddel sopp
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Difenokonazol: 25 g/L
 • Fludioksonil: 25 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Beisemiddel sopp
Merknad
Preparat med reg.nr 2018.15 kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.15.20 er godkjent
Etikett
Virksomt stoff
 • 2,4-D: 600 g/L
Godkjent til
31. des. 2031
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Jern(III)fosfat: 10 g/kg
Godkjent til
30. des. 2031
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Jern(III)fosfat: 30 g/kg
Godkjent til
30. des. 2031
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Vi venter på å motta etikett fra godkjenningsinnehaver.
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Alkoholetoksylat: 900 g/l
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Tilsetningsstoff
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • 2,4-D: 600 g/L
Godkjent til
31. des. 2031
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Godkjent til
15. aug. 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Het tidligere MCPA 750 Nufarm.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • mekoprop-P: 600 g/l
Godkjent til
15. mai 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Diklorprop-P: 310 g/l
 • MCPA: 160 g/l
 • mekoprop-P: 130 g/l
Godkjent til
25. mars 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Verticillum albo-atrum: 10.7 g/L
Godkjent til
30. apr. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Mikroorganisme
Etikett
Virksomt stoff
 • Kopolymer av glyserol/kokosfettsyre/ftalsyreanhydrid: 799.68 g/L
Godkjent til
14. okt. 2024
Preparat-type
Tilsetningsstoff
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Protiokonazol: 150 g/l
 • Benzovindiflupyr: 75 g/l
Godkjent til
15. aug. 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Etikett
Alternative handelsnavn:
Virksomt stoff
 • Benzovindiflupyr: 100 g/L
Godkjent til
2. mars 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • Pelargonsyre: 33 g/l
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Etylen: 1000 g/kg
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Mattilsynet har ikke mottatt endelig etikett med reg.nr.
Etikett
Virksomt stoff
 • tau-Fluvalinat: 240 g/l
Godkjent til
31. aug. 2025
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Parallell registrering for Mavrik (reg.nr. 2018.54). Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Tribenuron-metyl: 526 g/kg
Godkjent til
31. jan. 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett med reg.nr. 2010.30.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Metsulfuron-metyl: 111 g/kg
 • Tribenuron-metyl: 222 g/kg
Godkjent til
31. mars 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett med reg.nr. 2017.22.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent til
31. okt. 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Etikett
Alternative handelsnavn:
Virksomt stoff
 • Jern(III)fosfat: 9.9 g/kg
Godkjent til
31. des. 2031
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Jern(III)fosfat: 8.6 g/kg
Godkjent til
31. des. 2031
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Økologisk landbruk
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pelargonsyre: 186.7 g/l
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Hobbybruk
Konsentrat
Etikett
Virksomt stoff
 • Pelargonsyre: 186.7 g/l
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Hobbybruk
Konsentrat
Minor use
Etikett
Alternative handelsnavn:
Virksomt stoff
 • Pelargonsyre: 33 g/l
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Rapsolje: 31.8 g/l
 • Bifenazat: 247.5 g/l
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Godkjenningen gjelder bruk på prydplanter i veksthus. Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluroksypyr-meptyl: 288 g/L
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Sykloksydim: 100 g/l
Godkjent til
31. aug. 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • mepanipyrim: 440 g/kg
Godkjent til
20. nov. 2024
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Godkjenningen går ut i 2024, siden det aktive stoffet ikke lenger er godkjent. Siste dato for salg og import er 20. november 2024, siste dato for lagring og bruk er 20. mai 2025.
Etikett
Virksomt stoff
 • mepanipyrim: 440 g/kg
Godkjent til
20. nov. 2024
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Godkjenningen går ut i 2024, siden det aktive stoffet ikke lenger er godkjent. Siste dato for salg og import er 20. november 2024, siste dato for lagring og bruk er 20. mai 2025.
Etikett
Virksomt stoff
 • Imazalil: 100 g/l
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Imazalil: 25 g/l
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Beisemiddel sopp
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • COS-OGA: 12.5 g/l
Godkjent til
22. apr. 2031
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Etikett er ikke mottatt for tiildeling av reg.nr ennå. Omsetting av preparatet er ikke tillatt før reg.nr er tildelt.
Virksomt stoff
 • Isoksaben: 500 g/l
Godkjent til
31. mai 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 360 g/L
Godkjent til
31. juli 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 500 g/kg
Godkjent til
15. juni 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Gibberellinsyre GA3: 107.5 g/kg
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Gibberellin GA4: 7.2 g/L
 • Gibberellin GA7: 2.8 g/L
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Glyfosat: 360 g/L
Godkjent til
31. juli 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • metamitron: 710 g/kg
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2016.21 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2016.21.17 er godkjent.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • metamitron: 700 g/L
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • Amidosulfuron: 750 g/kg
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • tifensulfuron-metyl: 521 g/kg
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Regnr. 2008.42.14 kan selges og brukes så lenge 2008.42.18 er godkjent.
Etikett
Virksomt stoff
 • tifensulfuron-metyl: 333 g/kg
 • Tribenuron-metyl: 167 g/kg
Godkjent til
31. okt. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett med reg.nr 2014.11.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023
Etikett
Virksomt stoff
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 100 g/l
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 50 g/l
 • Mesosulfuron-metyl: 7.5 g/l
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Acetamiprid: 200 g/kg
Godkjent til
28. feb. 2034
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Godkjenningen gjelder også «etter utplanting» (utendørs bruk). Produkter med registreringsnummer 2019.21 kan importeres og selges fram til og med 29.07.2024 og videre lagres og brukes fram til og med 29.07.2025.
Biemerking
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyretriner: 4.59 g/l
 • Rapsolje: 825.3 g/l
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Parallell registrering for Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus (reg.nr. 2009.71.14).
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Konsentrat
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyretriner: 0.045 g/l
 • Rapsolje: 8.25 g/l
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyretriner: 0.045 g/l
 • Rapsolje: 8.25 g/l
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Parallell registrering for Spray mot skadeinsekter og bladlus (reg. nr. 2009.69.14).
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 50 g/l
Godkjent til
31. aug. 2027
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Kaprinsyre: 12 g/l
 • Kaprylsyre: 17.7 g/l
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent ( reg.num.2013.1.17)
Hobbybruk
Konsentrat
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluroksypyr-meptyl: 72 g/l
 • Klopyralid: 28 g/l
 • MCPA: 233 g/l
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Klormekvatklorid: 460 g/l
Godkjent til
30. nov. 2024
Preparat-type
Vekstregulator
Merknad
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyretriner: 4.59 g/l
 • Rapsolje: 825.3 g/l
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Biemerking
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Konsentrat
Etikett
Virksomt stoff
 • Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l
Godkjent til
31. aug. 2024
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Mattilsynet har ikke mottatt endelig etikett med reg.nr.
Økologisk landbruk
Hobbybruk
Konsentrat
Etikett
Virksomt stoff
 • Coniothyrium minitans
Godkjent til
31. juli 2033
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Preparatet er godkjent, men vi venter på å få tilsendt oppdatert etikett før vi kan tildele registreringsnummer slikat preparatet kan markedsføres.
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Virksomt stoff
  Godkjent til
  31. mars 2035
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Preparatet er godkjent, men vi venter på å få tilsendt oppdatert etikett før vi kan tildele registreringsnummer slikat preparatet kan markedsføres.
  Mikroorganisme
  Virksomt stoff
  • Florasulam: 150 g/kg
  • Aminopyralid: 300 g/kg
  Godkjent til
  31. des. 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Diflufenikan: 500 g/L
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Produkter merket med registreringsnummer 2019.31 er ikke tillatt å produsere, men kan selges fra distributør og brukes til lagerbeholdningen er tom, så lenge reg.nr 2019.31.24 er godkjent
  Vegetert buffersone
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pyridat: 450 g/kg
  Godkjent til
  31. des. 2031
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Avdriftsreduksjon
  Vegetert buffersone
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Fluopyram: 500 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2025
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Produkter med registreringsnummer 2015.51 er tillatt solgt til og med 03.03.2021 og brukt til og med 03.03.2022. Produkter med registreringsnummer 2015.51 kan ometikketeres med registreringsnummer 2015.51.20
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Cyantraniliprol: 400 g/kg
  Godkjent til
  14. sep. 2027
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l
  • Foramsulfuron: 300 g/l
  Godkjent til
  31. juli 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Off-label
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Klopyralid: 720 g/kg
  Godkjent til
  30. juni 2026
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Off-label
  Etikett
  Virksomt stoff
  • tau-Fluvalinat: 240 g/L
  Godkjent til
  31. aug. 2025
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Reg.nr 2017.5 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.54 er godkjent.
  Avdriftsreduksjon
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Fludioksonil: 100 g/l
  Godkjent til
  31. okt. 2024
  Preparat-type
  Beisemiddel sopp
  Merknad
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Fludioksonil: 125 g/l
  Godkjent til
  15. juni 2026
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Trineksapak-etyl: 75 g/kg
  • Proheksadion-kalsium: 50 g/kg
  Godkjent til
  15. des. 2024
  Preparat-type
  Vekstregulator
  Merknad
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • mekoprop-P: 600 g/l
  Godkjent til
  15. mai 2026
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Benzosyre: 90 g/L
  Godkjent til
  21. sep. 2026
  Preparat-type
  Andre
  Merknad
  Etikett er ikke mottatt for tiildeling av reg.nr ennå. Omsetting av preparatet er ikke tillatt før reg.nr er tildelt.
  Virksomt stoff
  • Rapsolje: 733 g/l
  Godkjent til
  31. mai 2026
  Preparat-type
  Tilsetningsstoff
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • MCPA: 750 g/l
  Godkjent til
  15. aug. 2026
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Het tidilgere MCPA 750 Flytende
  Off-label
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Milbemektin: 9.3 g/l
  Godkjent til
  15. feb. 2026
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020.
  Biemerking
  Avdriftsreduksjon
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Azoksystrobin
  Godkjent til
  31. des. 2025
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Parallell registrering for Amistar (reg.nr. 2008.57.14)
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Fluroksypyr-meptyl: 144 g/L
  • Florasulam: 2.5 g/L
  Godkjent til
  31. des. 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Dette er en parallellgodkjening av Cleave reg.nr. 2017.3.18
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Trineksapak-etyl: 250 g/l
  Godkjent til
  15. des. 2025
  Preparat-type
  Vekstregulator
  Merknad
  Etikett med reg.nr (2019.13) er tillatt solgt t.o.m 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 01.01.2024
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Trineksapak-etyl: 250 g/l
  Godkjent til
  15. des. 2025
  Preparat-type
  Vekstregulator
  Merknad
  Etikett med reg.nr (2017.1.18) er tillatt solgt t.o.m. 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m 01.01.2024.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Trineksapak-etyl: 250 g/l
  Godkjent til
  15. des. 2025
  Preparat-type
  Vekstregulator
  Merknad
  Etikett med reg.nr (2016.6) er tillatt solgt t.o.m. 01.01.2023 og tillatt brukt t.o.m 01.01.2024.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Acetamiprid: 200 g/kg
  Godkjent til
  28. feb. 2034
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Etikett med reg.nr 2021.11 er tillatt solgt t.o.m. 21.06.2024 og tillatt brukt t.o.m. 21.03.2025.
  Biemerking
  Vegetert buffersone
  Minor use
  Etikett
  Alternative handelsnavn:
  Virksomt stoff
  • Jern(III)fosfat: 8.6 g/kg
  Godkjent til
  31. des. 2031
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Jern(III)fosfat: 9.9 g/kg
  Godkjent til
  31. des. 2031
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16).
  Økologisk landbruk
  Hobbybruk
  Konsentrat
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Florasulam: 5 g/L
  • Aminopyralid: 10 g/L
  • 2,4-D: 180 g/L
  Godkjent til
  31. des. 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Oppdatert med avdriftsreduksjon.
  Avdriftsreduksjon
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pyretriner: 4.59 g/l
  • Rapsolje: 825.3 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Regnr.2012.12.14 kan selges og brukes så lenge 2012.12.17 er godkjent.
  Biemerking
  Økologisk landbruk
  Hobbybruk
  Konsentrat
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pyretriner: 0.045 g/l
  • Rapsolje: 8.25 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Biemerking
  Økologisk landbruk
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Kaprinsyre: 12 g/l
  • Kaprylsyre: 17.7 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • azadiraktin: 10 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2025
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Kun kulturer i veksthus.
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Jern(III)fosfat: 29.7 g/kg
  Godkjent til
  31. des. 2031
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Økologisk landbruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Kopper(I)oksid: 862 g/kg
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Preparater med tidl. reg.nr 2008.43.16 mangler setning med avstandskrav til vann på etiketten. Preparater på lager hos Nordox og distributører må ometiketteres til godkjent etikett med reg. nr. 2008.43.19 innen 1.3.20. Bruk av preparater med reg. nr. 2008.43.16 er tillatt så lenge preparater med reg. nr. 2008.43.19 er godkjent, så lenge sikkerhetssone til vann overholdes: Ikke nærmere enn 30 m i frukt og 10 m i bær.
  Økologisk landbruk
  Vegetert buffersone
  Off-label
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • mekoprop-P: 600 g/l
  Godkjent til
  15. mai 2026
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Trineksapak-etyl
  Godkjent til
  15. des. 2025
  Preparat-type
  Vekstregulator
  Merknad
  Ekstra handelsnavn til Trimaxx (regnr 2016.11.22 og 2016.3.22). Etikett med reg.nr 2020.1 er tillatt solgt t.o.m 05.01.2023 og tilltatt brukt 05.01.2024.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • alkylfenolalkoxylat: 100 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Tilsetningsstoff
  Merknad
  Klebemiddel. Godkjenningen gis frem til godkjenningsreglene er ferdig utarbeidet.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pyraklostrobin: 250 g/L
  • Boskalid: 150 g/L
  Godkjent til
  31. jan. 2025
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Reg. nr 2018.12 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.12.20 er godkjent. Oppdatert med avdriftsreduksjon
  Avdriftsreduksjon
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • pirimikarb: 500 g/kg
  Godkjent til
  15. mars 2026
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Endret bruk, produkter med reg.nr 2011.19.14 og reg.nr. 2011.19.18 er tilatt solgt tom 26.09.2019 og tilatt brukt tom 26.09.2020.
  Biemerking
  Off-label
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Fluroksypyr-meptyl: 424.7 g/L
  • Halauksifen-metyl: 13.4 g/L
  Godkjent til
  31. des. 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Oppdatert med avdrifstreduksjon.
  Avdriftsreduksjon
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Dikamba: 0.3 g/l
  • Diklorprop-P: 1.5 g/l
  • MCPA: 5.2 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.20 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.20.17 er godkjent.
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Dikamba: 4.8 g/l
  • Diklorprop-P: 22.5 g/l
  • MCPA: 78 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Nytt reg.nr. i 2017. Reg.nr. 2013.21 er ikke tillatt å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2013.21.17 er godkjent.
  Hobbybruk
  Konsentrat
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pythium oligandrum M1: 5000 oosporer/mg
  Godkjent til
  30. apr. 2025
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Mikroorganisme
  Økologisk landbruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg
  Godkjent til
  31. des. 2031
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Reg.nr. 2010.6 er tillat solgt tom 21.09.18, og tillat brukt tom 21.09.19.
  Mikroorganisme
  Økologisk landbruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Fosetyl: 310 g/l
  • propamokarb uten HCl: 530 g/l
  Godkjent til
  15. mars 2026
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Tribenuron-metyl: 750 g/kg
  Godkjent til
  31. des. 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Preparater med registreringsnummer 2019.12 er tillatt solgt tom 03.03.2022 og brukt tom 03.03.2023
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Trineksapak-etyl: 116.4 g/L
  Godkjent til
  15. des. 2025
  Preparat-type
  Vekstregulator
  Merknad
  Etikett med reg.nr (2019.11) er tillatt solgt t.o.m 01.01.2023 og tilltatt brukt t.o.m. 01.01.2024.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Florasulam: 50 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2031
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Florasulam: 250 g/kg
  Godkjent til
  31. des. 2031
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Florasulam: 5 g/l
  • Fluroksypyr: 100 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pyretriner: 4.59 g/l
  • Rapsolje: 825.3 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Ikke markedsført i Norge.
  Økologisk landbruk
  Etikett
  Alternative handelsnavn:
  Virksomt stoff
  • Protiokonazol: 259 g/l
  Godkjent til
  15. aug. 2026
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Etikett med reg.nr 2007.126.14 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
  Off-label
  Virksomt stoff
  • Protiokonazol: 125 g/L
  • Fluopyram: 125 g/L
  Godkjent til
  31. jan. 2025
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Etikett med reg.nr. 2018.31.19 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
  Avdriftsreduksjon
  Vegetert buffersone
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Flupyradifuron: 0.08 g/l
  Godkjent til
  9. des. 2026
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Flupyradifuron: 18.8 g/kg
  Godkjent til
  19. des. 2026
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Flupyradifuron: 0.08 g/l
  Godkjent til
  9. des. 2026
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  20.09.2019: Sanium AL endret navn til Provanto Spray, etiketter med Sanium AL er godkjent solgt og brukt så lenge reg.nr. 2018.18 er godkjent
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Propamokarb: 400 g/L
  • Cymoksanil: 50 g/L
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Vegetert buffersone
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • fenoksaprop-P-etyl: 69 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Off-label
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pyretriner: 1 g/L
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Biemerking
  Hobbybruk
  Etikett
  Alternative handelsnavn:
  Virksomt stoff
  • Cyazofamid: 160 g/l
  Godkjent til
  31. juli 2025
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Cyazofamid: 160 g/l
  Godkjent til
  31. juli 2025
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Parallellregistrering av Ranman Top (2015.14). Parallellregistreringen utløper 31.07.2025.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Rapsolje: 825.3 g/L
  • Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9.17 g/L
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Godkjent i økologisk landbruk. Oppdatert med avdriftsreduksjon.
  Biemerking
  Avdriftsreduksjon
  Økologisk landbruk
  Midlertidig tilatelse
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • tifensulfuron-metyl: 250 g/kg
  • Tribenuron-metyl: 250 g/kg
  Godkjent til
  31. okt. 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett med reg.nr. 2015.4.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Protiokonazol: 100 g/l
  Godkjent til
  15. aug. 2026
  Preparat-type
  Beisemiddel sopp
  Merknad
  Etikett med reg.nr 2009.79.14 er tillatt solgt t.o.m. 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m. 31.07.2024
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Proheksadion-kalsium: 100 g/kg
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Vekstregulator
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Penetreringsolje: 925 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Tilsetningsstoff
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Terpenoid blend QRD460: 135.5 g/L
  Godkjent til
  10. aug. 2026
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Mandipropamid: 250 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2026
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Off-label
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Difenokonazol: 250 g/L
  • Mandipropamid: 250 g/L
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Oppdatert med avdriftsreduksjon
  Avdriftsreduksjon
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Mefentriflukonazol: 75 g/L
  Godkjent til
  20. mars 2030
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Tolklofosmetyl: 500 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2025
  Preparat-type
  Beisemiddel sopp
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg
  Godkjent til
  30. apr. 2025
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Mattilsynet har ikke mottatt endelig etikett med reg.nr.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Glyfosat: 360 g/L
  Godkjent til
  31. juli 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Trukket av søker. Utfasing starter 31.07.2024. Produktet har endret navn fra Roundup Eco til Roundup. Produkter med navnet Roundup Eco som allerede er produsert er tillatt importert, distribuert, solgt og brukt, så lenge reg.nr. 2004.70.14 er godkjent.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Glyfosat: 480 g/l
  Godkjent til
  31. juli 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Trukket av søker. Utfasing starter 31.07.2024. Etikett med reg.nr 2015.2 er ikke tilatt å importere, men kan selges ut fra lager og brukes så lenge reg.nr. 2015.2.18 er godkjent
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Glyfosat: 360 g/L
  Godkjent til
  31. juli 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Trukket av søker. Utfasing starter 31.07.2024.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Glyfosat: 120 g/l
  Godkjent til
  31. juli 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Trukket av søker. Utfasing starter 31.07.2024.Nytt. Reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.61.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.61.18 er godkjent.
  Hobbybruk
  Konsentrat
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Glyfosat: 720 g/kg
  Godkjent til
  31. juli 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Diflufenikan: 500 g/l
  • Florasulam: 50 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Avdriftsreduksjon
  Vegetert buffersone
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pyrimetanil: 400 g/l
  Godkjent til
  15. mars 2026
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Off-label
  Virksomt stoff
  • Fludioksonil: 50 g/L
  • Tebukonazol: 10 g/L
  Godkjent til
  15. juni 2026
  Preparat-type
  Beisemiddel sopp
  Merknad
  Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 2018.17 er tillatt solgt tom 25.11.2019, og tilatt brukt tom 24.11.2020
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Amidosulfuron: 100 g/l
  • Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/L
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Kletodim: 240 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2027
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Off-label
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Kletodim: 240 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2027
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Kletodim: 120 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2027
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Metribuzin: 705 g/kg
  Godkjent til
  15. feb. 2026
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Off-label
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713: 1017.8 g/l
  Godkjent til
  30. apr. 2025
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Produkter med registreringsnummer 2017.14.20 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.14.22 er godkjent.
  Mikroorganisme
  Økologisk landbruk
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pyraklostrobin: 67 g/kg
  • Boskalid: 267 g/kg
  Godkjent til
  31. jan. 2025
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Oppdatert for avdriftsreduksjon
  Avdriftsreduksjon
  Off-label
  Minor use
  Virksomt stoff
  • Protiokonazol: 206.2 g/l
  • Biksafen: 63.2 g/l
  Godkjent til
  31. mai 2026
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Etikett med reg.nr 2017.23 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Jern(III)fosfat: 30 g/kg
  Godkjent til
  31. des. 2031
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Sluxx HP med etiketten med det gamle reg.num. 2009.33 fases ut. Sluxx HP med etiketten med reg.num.2009.33 var tillatt solgt fram til 30.06.2017 og brukt fram til 30.06.2018.
  Økologisk landbruk
  Midlertidig tilatelse
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Jern(III)fosfat: 10 g/kg
  Godkjent til
  30. des. 2031
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pelargonsyre: 43.1 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Eddiksyre: 60 g/L
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pelargonsyre: 565 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Hobbybruk
  Konsentrat
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pelargonsyre: 186.7 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Ekstra handelsnavn til Finalsan Konsentrat mot Ugress
  Hobbybruk
  Konsentrat
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pelargonsyre: 33 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Dette er et ekstra handelsnavn for Finalsan Spray mot Ugress
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Karfentrazon-etyl: 60 g/L
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Avdriftsreduksjon
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pyretriner: 0.045 g/l
  • Rapsolje: 8.25 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 0.36 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Produktet er ikke på markedet i Norge.
  Biemerking
  Hobbybruk
  Etikett
  Alternative handelsnavn:
  Virksomt stoff
  • Pyretriner: 0.045 g/l
  • Rapsolje: 8.25 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Biemerking
  Økologisk landbruk
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • klormekvatklorid: 750 g/l
  Godkjent til
  30. nov. 2024
  Preparat-type
  Vekstregulator
  Merknad
  Produkter med reg.nr. 2017.32 kan selges og brukes så lenge etiketten med reg.nr. 2017.32.22 er godkjent.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Fluroksypyr-meptyl: 333 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Florasulam: 2.5 g/L
  • Fluroksypyr: 100 g/L
  Godkjent til
  31. des. 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Fludioksonil: 250 g/kg
  • Cyprodinil: 375 g/kg
  Godkjent til
  15. mars 2026
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Oppdatert med avdriftsreduksjon
  Avdriftsreduksjon
  Off-label
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Dodin: 544 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2025
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Oppdatert med avdriftsreduksjon
  Avdriftsreduksjon
  Etikett
  Virksomt stoff
  • prokvinazid: 200 g/l
  Godkjent til
  15. mai 2027
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 201392.29.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.29.19 er godkjent. Oppdatert med avdriftsreduksjon.
  Avdriftsreduksjon
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Fenheksamid: 512.8 g/kg
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Off-label
  Virksomt stoff
  • Flonikamid: 500 g/kg
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Nytt reg. nr. 2014.3.24 pga bruksendringer i potet. Produkter med reg.nr. 2014. 3, 2014.3.18, 2014.10. og 2014.13 fases ut og kan ikke selges, lagres eller brukes etter 16. mai 2024. Ubrukt beholdning med gammelt reg.nr. kan få påført eller vedlagt ny etikett som festes til beholderen, med reg nr 2014.3.24 (ometikettering).
  Biemerking
  Off-label
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Svovel: 800 g/kg
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Sopp- /Skadedyrmiddel
  Merknad
  Økologisk landbruk
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Rimsulfuron: 250 g/kg
  Godkjent til
  15. aug. 2026
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett med reg.nr 2012.30.19 er tillatt solgt t.o.m. 03.07.2024 og tillatt brukt t.o.m. 03.07.2025. Mattilsynet har ikke mottatt ny etikett med reg.nr.
  Off-label
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Fluroksypyr: 200 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Regnr. 2016.4 kan selges og brukes så lenge 2016.4.17 er godkjent.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Fluroksypyr-meptyl: 200 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Florasulam: 25 g/kg
  • Aminopyralid: 50 g/kg
  • Pyrokssulam: 50 g/kg
  Godkjent til
  30. apr. 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Vegetert buffersone
  Etikett
  Virksomt stoff
  • penkonazol: 100 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Soppmiddel
  Merknad
  Oppdatert med avdriftsreduksjon
  Avdriftsreduksjon
  Off-label
  Midlertidig tilatelse
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Jern(II)sulfat: 109 g/kg
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Jern(II)sulfat: 180 g/kg
  • MCPA: 5 g/kg
  • mekoprop-P: 3 g/kg
  Godkjent til
  31. jan. 2025
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Reg.nr. 2006.17 har gammel faremerking og er ikke tillatt solgt eller brukt
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Trineksapak-etyl: 175 g/l
  Godkjent til
  15. des. 2025
  Preparat-type
  Vekstregulator
  Merknad
  Etikett med reg.nr 2016.3.19 er tillatt solgt t.o.m. 05.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 05.01.2024. Mattilsynet har ikke mottatt ny etikett med reg.nr.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Trineksapak-etyl
  Godkjent til
  15. des. 2025
  Preparat-type
  Vekstregulator
  Merknad
  Etikett med reg.nr 2016.11.19 er tillatt solgt t.o.m. 05.01.2023 og tillatt brukt t.o.m. 05.01.2024.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Tribenuron-metyl: 526 g/kg
  Godkjent til
  31. jan. 2026
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett med reg.nr 2016.34.18 er tillatt solgt t.o.m 09.05.2022 og tillatt brukt t.o.m 09.05.2023.
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Jern(III)fosfat: 10 g/kg
  Godkjent til
  31. des. 2031
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16)
  Økologisk landbruk
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Metsulfuron-metyl: 83.6 g/kg
  • Tribenuron-metyl: 83.6 g/kg
  • Florasulam: 104 g/kg
  Godkjent til
  31. aug. 2027
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Bacillus thuringiensis ssp. aizawai, stamme GC-91: 500 g/kg
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Skadedyrmiddel
  Merknad
  Biemerking
  Mikroorganisme
  Økologisk landbruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Dikamba: 4.8 g/l
  • Diklorprop-P: 22.5 g/l
  • MCPA: 78 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Hobbybruk
  Konsentrat
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Dikamba: 0.3 g/l
  • Diklorprop-P: 1.5 g/l
  • MCPA: 5.2 g/l
  Godkjent til
  31. des. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Eddiksyre: 60 g/L
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Eddiksyre: 120 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Kloneregistrering/ekstra handelsnavn av Biltema Ugressdreper (reg.nr 2016.41). Het tidligere Kraft Ugressdreper. Prepater med navnet Kraft ugressdreper og reg.nr. 2019.14 kan ikke lenger produseres, men kanlagres, selges og brukes så lenge UgressNIX Effekt med reg.nr. 2019.14 er godkjent.
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Eddiksyre: 60 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Kaprinsyre: 12 g/l
  • Kaprylsyre: 17.7 g/l
  Godkjent til
  31. aug. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Ekstra handelsnavn (klone) til praparatet Natria Ugressrent (reg.nr. 2013.1.17)
  Hobbybruk
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Propakvizafop: 100 g/l
  Godkjent til
  30. nov. 2024
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Parallell registrering for Agil 100 EC (reg.nr. 2016.5).
  Minor use
  Etikett
  Virksomt stoff
  • Florasulam: 5.15 g/L
  • Halauksifen-metyl: 6.72 g/L
  Godkjent til
  5. aug. 2026
  Preparat-type
  Ugrasmiddel
  Merknad
  Oppdatert med avdriftsreduksjon.
  Avdriftsreduksjon
  Minor use
  Etikett

  Antall: 239