Minor use-utvidelser

En minor use-bruksutvidelse gjør at du kan bruke et allerede godkjent plantevernmiddel på andre, «mindre» bruksområder. Et mindre bruksområde kan være planter som ikke dyrkes i stort omfang, eller som dyrkes i stort omfang, men hvor man skal oppfylle et særlig plantevernbehov.

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Sortér på:
Virksomt stoff
 • Propakvizafop: 100 g/l
Godkjent dato
21. juni 2021
Godkjent til
30. nov. 2024
Merknad
NLR. Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter i soyabønner og linser på friland.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Propakvizafop: 100 g/l
Godkjent dato
5. apr. 2022
Godkjent til
30. nov. 2024
Merknad
NLR. Mot ugras i frøavl av sauesvingel, blomster, rotvekster, engrapp, rødsvingel, hvitkløver, strandsvingel, engsvingel, raisvingel, strandrør, honningurt, oljereddik og flerårig raigras.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Propakvizafop: 100 g/l
Godkjent dato
12. juni 2024
Godkjent til
30. nov. 2024
Merknad
NLR. Mot kveke og annet grasugras i pastinakk og knollselleri.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Godkjent dato
24. aug. 2022
Godkjent til
15. aug. 2027
Merknad
Viken fylkeskommune. Mot rotugras i felt med busker, stauder og trær i grøntanlegg.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Fosetyl aluminium: 800 g/kg
Godkjent dato
13. mai 2024
Godkjent til
15. mars 2026
Merknad
NLR. Mot bladskimmel på humle.
Minor use
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Azoksystrobin: 250 g/l
Godkjent dato
26. juni 2017
Godkjent til
31. des. 2025
Merknad
Norwegian Golf Federation. Bruk mot rotdreper på golfgreener
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Azoksystrobin: 250 g/l
Godkjent dato
17. des. 2018
Godkjent til
31. des. 2025
Merknad
Mot underjordiske soppsykdommer som svartskurv, svartprikk, blæreskurv og sølvskurv i settepotetproduksjon.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Pinoksaden: 50 g/l
Godkjent dato
13. feb. 2023
Godkjent til
30. juni 2027
Merknad
Norsk landbruksrådgiving. Mot markrapp, floghavre, hirser og andre grasugras i gjenlegg og frøeng av bladfaks, og i gjenlegg av kløverfrøeng.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Beauveria bassiana-familien GHA TGAI: 220 g/kg
Godkjent dato
6. mai 2021
Godkjent til
31. okt. 2026
Merknad
Mycotech Europe Ltd. Mot mellus og trips i jordbær i tunnel, vindruer, bjørnebær og bringebær i veksthus, oppal og frøproduksjon av prydplanter, grønnsaker, frukt og krydderurter i veksthus, blomsterdyrking i veksthus og roser i veksthus.
Biemerking
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Prosulfokarb: 800 g/l
Godkjent dato
16. mai 2019
Godkjent til
31. okt. 2024
Merknad
Mot ugras i pastinakk og rotpersille
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Prosulfokarb: 800 g/l
Godkjent dato
6. apr. 2021
Godkjent til
31. okt. 2024
Merknad
NLR. Mot tofrøbladete ugras og tunrapp i erter og bønner.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Dimetomorf: 72 g/L
 • Pyraklostrobin: 40 g/L
Godkjent dato
19. nov. 2021
Godkjent til
20. nov. 2024
Merknad
NLR. Mot soppsykdommer på purre, vårløk, ruccola og babyleaf. Godkjenningen går ut i 2024, siden det aktive stoffet ikke lenger er godkjent. Siste dato for salg og import er 20. november 2024, siste dato for lagring og bruk er 20. mai 2025.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Difenokonazol: 25 g/l
 • Fludioksonil: 25 g/l
Godkjent dato
17. feb. 2020
Godkjent til
31. okt. 2024
Merknad
Det Norske Skogfrøverk. Til beising av skogsfrø som sås innendørs for oppal av skogsplanter.
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Klomazon: 360 g/l
Godkjent dato
13. mars 2020
Godkjent til
15. juni 2026
Merknad
Mot frøugras i gulrot og nepe.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Klomazon: 360 g/l
Godkjent dato
24. apr. 2020
Godkjent til
15. juni 2026
Merknad
Mot frøugras i kålrot (plantet og sådd) under dekke på friland og åkerbønner på friland
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Klomazon: 360 g/l
Godkjent dato
25. apr. 2023
Godkjent til
15. juni 2026
Merknad
NLR. Gulrot og pastinakk med og uten dekke, og rødbete på friland. Påføres med sprøyterobot.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Klomazon: 360 g/l
Godkjent dato
11. des. 2023
Godkjent til
15. juni 2026
Merknad
NLR. Mot frøugras i knollselleri, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, dill, blad- og kruspersille på friland og under dekke, samt rødbete, forbete, bønner, fennikel og rabarbra på friland.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Etefon: 480 g/l
Godkjent dato
12. apr. 2023
Godkjent til
15. nov. 2026
Merknad
NLR. Mot legde i grasfrøeng.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • spinosad: 120 g/l
Godkjent dato
21. apr. 2021
Godkjent til
15. mars 2026
Merknad
NLR. Mot liten og stor kålflue i oppal av rosenkål og knutekål i veksthus.
Biemerking
Økologisk landbruk
Off-label
Midlertidig tilatelse
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • S-Abscisinsyre: 104 g/l
Godkjent dato
19. mai 2022
Godkjent til
30. sep. 2025
Merknad
Norsk Juletre. Vekstregulering av fjelledelgran.
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Ditianon: 700 g/kg
Godkjent dato
11. jan. 2024
Godkjent til
31. mai 2025
Merknad
NLR. Mot bitterråte og heggeflekk på kirsebær i tunnel. Noe effekt på grå monilia.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Trifloksystrobin: 150 g/l
 • Protiokonazol: 175 g/l
Godkjent dato
9. des. 2022
Godkjent til
15. aug. 2026
Merknad
NLR. Mot kløverskålsopp, kløverbrann, kløverrust og andre bladsykdommer i frøeng av rødkløver.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Diflufenikan: 515 g/L
Godkjent dato
24. feb. 2021
Godkjent til
31. des. 2024
Merknad
NLR. Mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast), rotpersille og pastinakk.
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Diflufenikan: 515 g/L
Godkjent dato
4. okt. 2021
Godkjent til
31. des. 2024
Merknad
NLR. Mot frøugras i gjenlegg til grasfrøeng med eller uten korn som dekkvekst, samt i grasfrøeng i engåret.
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Godkjent dato
24. aug. 2022
Godkjent til
15. aug. 2027
Merknad
Viken fylkeskommune. Mot rotugras i felt med busker, stauder og trær i grøntanlegg.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • tau-Fluvalinat: 240 g/l
Godkjent dato
19. apr. 2021
Godkjent til
31. des. 2025
Merknad
NLR. Mot bitende og sugende insekter på jordbær (friland).
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • tau-Fluvalinat: 240 g/l
Godkjent dato
3. jan. 2023
Godkjent til
31. aug. 2025
Merknad
NLR. Mot kløvergnager, kløversnutebiller og andre skadeinsekter i kløver- og blomsterfrøeng.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Tribenuron-metyl: 526 g/kg
Godkjent dato
25. mars 2022
Godkjent til
31. jan. 2026
Merknad
NLR. Mot tofrøblada frøugras i gjenlegg til kløverfrøeng med eller uten dekkvekst av korn.
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L
Godkjent dato
12. sep. 2022
Godkjent til
31. des. 2024
Merknad
NLR. Mot egg og unge frittlevende stadier av insekter og midd på eple, pære, plomme, kirsebær og bær i tunnel og på friland.
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Økologisk landbruk
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Pelargonsyre: 186.7 g/l
Godkjent dato
23. apr. 2021
Godkjent til
31. aug. 2024
Merknad
NLR. Mot diverse ugress i grønnsaker på friland. Påføres med sprøyterobot.
Hobbybruk
Konsentrat
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • metamitron: 710 g/kg
Godkjent dato
16. des. 2019
Godkjent til
31. aug. 2024
Merknad
NLR. Mot ugras i kepaløk og sjalottløk.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • metamitron: 710 g/kg
Godkjent dato
8. mars 2022
Godkjent til
31. aug. 2024
Merknad
NLR. Mot ett- og tofrøblada ugras i gulrot, rotpersille og pastinakk før oppspiring.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 50 g/l
 • Mesosulfuron-metyl: 7.5 g/l
Godkjent dato
28. jan. 2021
Godkjent til
31. des. 2024
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot ugras i frøeng og gjenlegg til frøeng i frøavl av ulike gras.
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 50 g/l
Godkjent dato
28. mai 2021
Godkjent til
31. aug. 2027
Merknad
NLR. Mot bitende og sugende insekter i karve.
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 50 g/l
Godkjent dato
30. jan. 2024
Godkjent til
31. aug. 2027
Merknad
NLR. Mot bitende og sugende insekter på jordbær, bringebær og bjørnebær i tunnel.
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Diflufenikan: 500 g/L
Godkjent dato
24. feb. 2021
Godkjent til
31. des. 2024
Merknad
NLR. Mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast), rotpersille og pastinakk.
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Pyridat: 450 g/kg
Godkjent dato
8. juni 2022
Godkjent til
31. des. 2031
Merknad
NLR. Mot ugras i karve etableringsåret, gulrot, rotpersille, pastinakk, knollselleri, kålrot, jordskokk, pepperrot og beter på friland med og uten dekke.
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Pyridat: 450 g/kg
Godkjent dato
18. apr. 2024
Godkjent til
31. des. 2031
Merknad
NLR. Mot ugras i kepa- og sjalottløk.
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Pyridat: 450 g/kg
Godkjent dato
13. mars 2024
Godkjent til
31. des. 2031
Merknad
NLR. Mot frøugras i dill på friland.
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Fluopyram: 500 g/l
Godkjent dato
26. apr. 2017
Godkjent til
31. des. 2025
Merknad
Minor use mot sopp i granplanter i skogplanteskoler
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Fluopyram: 500 g/l
Godkjent dato
15. nov. 2019
Godkjent til
31. des. 2025
Merknad
Mot ulike soppsykdommer i kinakål, kepaløk, gulrot, kålrot, knollselleri, squash, gresskar, bønner og sukkerert.
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • tau-Fluvalinat: 240 g/L
Godkjent dato
19. apr. 2021
Godkjent til
31. des. 2025
Merknad
NLR. Mot bitende og sugende insekter på jordbær (friland).
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • tau-Fluvalinat: 240 g/L
Godkjent dato
3. jan. 2023
Godkjent til
31. aug. 2025
Merknad
NLR. Mot kløvergnager, kløversnutebiller og andre skadeinsekter i kløver- og blomsterfrøeng.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • tau-Fluvalinat: 240 g/L
Godkjent dato
10. jan. 2024
Godkjent til
31. aug. 2025
Merknad
Det norske skogselskap. Mot håret engtege og andre skadeinsekter på småplanter av gran og furu i skogplanteskoler.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 100 g/l
Godkjent dato
29. mars 2022
Godkjent til
31. okt. 2024
Merknad
NLR. Beising av setteløk (kepaløk) i utendørs beisebad.
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Trineksapak-etyl: 75 g/kg
 • Proheksadion-kalsium: 50 g/kg
Godkjent dato
17. feb. 2023
Godkjent til
15. des. 2024
Merknad
NLR. Vekstregulator i grasfrøeng.
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Godkjent dato
24. aug. 2022
Godkjent til
15. aug. 2026
Merknad
Viken fylkeskommune. Mot rotugras i felt med busker, stauder og trær i grøntanlegg.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Milbemektin: 9.3 g/l
Godkjent dato
12. jan. 2023
Godkjent til
15. feb. 2026
Merknad
Belchim Crop Protection. Mot spinnmidd og Aculops spp. på tomat i veksthus og på agurk i veksthus og friland.
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Acetamiprid: 200 g/kg
Godkjent dato
12. apr. 2021
Godkjent til
28. feb. 2034
Merknad
Nordisk Alkali AB. I jordbær (friland, veksthus og i plasttunnel) mot bladlus og mellus.
Biemerking
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Acetamiprid: 200 g/kg
Godkjent dato
23. okt. 2023
Godkjent til
28. feb. 2034
Merknad
NLR. Mot bladlus på kirsebær i tunnel, og mot bladlus, trips og mellus på urter og spiselige blomster i veksthus.
Biemerking
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Florasulam: 5 g/L
 • Aminopyralid: 10 g/L
 • 2,4-D: 180 g/L
Godkjent dato
28. juni 2023
Godkjent til
31. des. 2025
Merknad
NLR. Mot ugras i grasfrøeng og gjenlegg
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • azadiraktin: 10 g/l
Godkjent dato
22. sep. 2023
Godkjent til
31. aug. 2025
Merknad
NLR. Mot insekter og midd på salat, urter og spiselige blomster i veksthus.
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Kopper(I)oksid: 862 g/kg
Godkjent dato
8. apr. 2020
Godkjent til
31. aug. 2024
Merknad
Sagaplant AS. Mot svart rotråte i kjerne- og eliteplanter av bringebær, bjørnebær og jordbær i veksthus.
Økologisk landbruk
Vegetert buffersone
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 250 g/L
 • Boskalid: 150 g/L
Godkjent dato
27. apr. 2018
Godkjent til
31. jan. 2025
Merknad
BASF AS. Mot storknollet råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum), stor skulpesopp (Alternaria spp.), kålrotsopp (Plenodomus spp.) og bladskimmel (Hyaloperonospora parasitica) i rybsfrø, sennepsfrø, linfrø, valmuefrø og reddikfrø på friland, samt mot en rekke soppsykdommer på erter til modning og bønner til modning på friland.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Propamokarb: 400 g/L
 • Cymoksanil: 50 g/L
Godkjent dato
28. mai 2024
Godkjent til
31. aug. 2024
Merknad
NLR. Mot løkbladskimmel på vårløk.
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • fenoksaprop-P-etyl: 69 g/l
Godkjent dato
7. des. 2022
Godkjent til
31. des. 2024
Merknad
NLR. Mot ugras i gjenlegg av kløverfrøeng med bygg eller vårhvete som dekkvekst og i gjenlegg og frøeng av engsvingel, strandsvingel, hundegras, hybridraigras og flerårig raigras.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Alternative handelsnavn:
Virksomt stoff
 • Cyazofamid: 160 g/l
Godkjent dato
6. juli 2017
Godkjent til
31. juli 2025
Merknad
NLR Øst. Mot agurkbladskimmel i frilandsagurk
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Rapsolje: 825.3 g/L
 • Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9.17 g/L
Godkjent dato
13. apr. 2018
Godkjent til
31. aug. 2024
Merknad
NLR: Mot bladlus, spinnmidd og insektlarver i bringebær på friland.
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Økologisk landbruk
Midlertidig tilatelse
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Diflufenikan: 500 g/l
 • Florasulam: 50 g/l
Godkjent dato
27. okt. 2021
Godkjent til
31. des. 2024
Merknad
NLR. Mot frøugras i grasfrøgjenlegg med eller uten bygg eller hvete som dekkvekst.
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Kletodim: 240 g/l
Godkjent dato
13. des. 2019
Godkjent til
31. aug. 2027
Merknad
NLR. Mot ugras i purreløk
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Kletodim: 240 g/l
Godkjent dato
20. nov. 2019
Godkjent til
31. aug. 2027
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot tunrapp i gjenlegg og frøeng av sauesvingel og rødsvingel uten dekkvekst, og i gjenlegg kløverfrøeng.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Kletodim: 240 g/l
Godkjent dato
17. mars 2021
Godkjent til
31. aug. 2027
Merknad
NLR. Mot tunrapp og andre grasugras i knollselleri, pastinakk, persillerot, kålrot og nepe.
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713: 1017.8 g/l
Godkjent dato
15. mars 2017
Godkjent til
30. apr. 2025
Merknad
Bayer A/S. Mot mjøldogg i jordbær, bringebær, solbær, og planteskoleplanter på friland, i plasttunnel og i veksthus
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713: 1017.8 g/l
Godkjent dato
31. jan. 2018
Godkjent til
30. apr. 2025
Merknad
NLR. Mot gropflekk (Pythium spp.) i gulrot på friland med og uten dekke
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713: 1017.8 g/l
Godkjent dato
15. mai 2024
Godkjent til
30. apr. 2025
Merknad
NLR. Mot sopp på haskap, rips, stikkelsbær, drue, bjørnebær og kirsebær på friland og tunnel, samt plomme, eple og pære på friland. Mot sopp i purre, vårløk, hvitløk, stangselleri, knollselleri, rotpersille, pepperrot, søtpotet, pastinakk, reddik, rødbete, kålrot, nepe, kinakål, hodekål, blomkål, brokkoli, rosenkål, savoykål, grønnkål, knutekål, spinat, urter, bønner med belg, squash, gresskar, frilandsagurk, og pryplanter i veksthus.
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 67 g/kg
 • Boskalid: 267 g/kg
Godkjent dato
5. aug. 2020
Godkjent til
31. jan. 2025
Merknad
NLR. Mot diverse soppsykdommer på squash og kinakål på friland.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 67 g/kg
 • Boskalid: 267 g/kg
Godkjent dato
24. juni 2021
Godkjent til
31. jan. 2025
Merknad
Norsk juletre. Mot sykdommer forårsaket av edelgranskuddsyke og Sclerophoma- skade på juletrær.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 67 g/kg
 • Boskalid: 267 g/kg
Godkjent dato
10. nov. 2021
Godkjent til
31. jan. 2025
Merknad
NLR. Beising av kepaløk i utendørs beisebad.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Karfentrazon-etyl: 60 g/L
Godkjent dato
14. des. 2022
Godkjent til
31. des. 2024
Merknad
FMC. Mot ugras i asparges, bjørnebær, loganbær, bringebær, blåbær, solbær, tranebær, Rubus Hybrid, stikkelsbær og jordbær.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 250 g/kg
 • Cyprodinil: 375 g/kg
Godkjent dato
5. apr. 2018
Godkjent til
15. mars 2026
Merknad
NLR. Mot soppsykdomer i agurk, squash,hodedannende salater og andre salatplanter, inkl. til babyleaf, krydderurter (inkl dill og bladpersille) og frø produksjon ( ikke til konsum) på friland
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 250 g/kg
 • Cyprodinil: 375 g/kg
Godkjent dato
9. aug. 2019
Godkjent til
15. mars 2026
Merknad
NLR. Mot soppsykdomer i gulrot, persillerot, pastinakk, bete, pepperrot, knollselleri, kepaløk, hvitløk og sjalottløk.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 250 g/kg
 • Cyprodinil: 375 g/kg
Godkjent dato
19. aug. 2022
Godkjent til
15. mars 2026
Merknad
NLR. Mot soppsykdommer (selleribladflekk, storknolla råtesopp, bladflekker og gråskimmel) på stangselleri og fennikel på friland, og mot grå monilia, gråskimmel, bitterråte og penicillium i kirsebær i tunnel.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • prokvinazid: 200 g/l
Godkjent dato
15. des. 2021
Godkjent til
15. mai 2027
Merknad
NLR. Mot mjøldogg på eple, pære, jordbær (inkl tunnel), drue, agurk og squash på friland, samt på tomat og agurk i veksthus.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • prokvinazid: 200 g/l
Godkjent dato
10. mai 2022
Godkjent til
15. mai 2027
Merknad
NLR. Mot mjøldogg på rips-, sol- og stikkelsbær i tunnel og på friland.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Flonikamid: 500 g/kg
Godkjent dato
20. des. 2018
Godkjent til
31. aug. 2024
Merknad
NLR. Mot mellus og bladlus i plomme, hodekål, rosenkål, konservesert og prydplanter friland. Mot bladlus i agurk, tomat, aubergine og prydplanter i veksthus.
Biemerking
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Flonikamid: 500 g/kg
Godkjent dato
26. apr. 2022
Godkjent til
31. aug. 2024
Merknad
NLR. Mot lus/ bladlus og mellus på bringe- og bjørnebær på friland og i tunnel, bønner med belg, sukkererter, krydderurter og spiselige blomster på friland, samt paprika og chili i veksthus.
Biemerking
Off-label
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Svovel: 800 g/kg
Godkjent dato
16. apr. 2019
Godkjent til
31. des. 2024
Merknad
NLR: Mot meldugg, bladmidd og gallmidd i rips og stikkelsbær på friland, i tunnel og veksthus, samt solbær i tunnel.
Økologisk landbruk
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Svovel: 800 g/kg
Godkjent dato
15. mai 2023
Godkjent til
31. des. 2024
Merknad
NLR. Mot mjøldogg i drue på friland, tunnel og veksthus, bjørnebær i tunnel, kirsebær i tunnel og haskap på friland.
Økologisk landbruk
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Propakvizafop: 100 g/l
Godkjent dato
21. juni 2021
Godkjent til
30. nov. 2024
Merknad
NLR. Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter i soyabønner og linser på friland.
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Propakvizafop: 100 g/l
Godkjent dato
5. apr. 2022
Godkjent til
30. nov. 2024
Merknad
NLR. Mot frøugras i frøavl av sauesvingel, blomster, rotvekster, rødsvingel, hvitkløver, strandsvingel, engsvingel, raisvingel og flerårig raigras.
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett
Virksomt stoff
 • Florasulam: 5.15 g/L
 • Halauksifen-metyl: 6.72 g/L
Godkjent dato
29. apr. 2021
Godkjent til
5. aug. 2026
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot ugras i gjenlegg til grasfrøeng med og uten dekkvekst.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Tilleggsetikett

Antall: 81