Preparater på off-label

Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.

Listen er sortert alfabetisk innenfor grupperingene skadedyr, sopp, ugras og vekstregulator.


Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virksomt stoff Reg.nr
originalprep
Godkjent dato Gyldig til Søker
Virkeområde og bruksområde
 
Skadedyrmiddel
Conserve spinosad 2023.19 07.05.2012 30.04.2024 NLR. Mot trips, purremøll og løkflue i kepaløk, sjalottløk og vårløk.
Conserve spinosad 2023.19 07.05.2012 30.04.2024 Hedmark Landbruksrådgiving. Mot liten og stor kålflue i kålrot og nepe.
Conserve spinosad 2023.19 08.05.2012 30.04.2024 Norsk Landbruksrådgiving. Mot stor og liten kålflue i kinakål, hodekål, savoykål, blomkål og brokkoli.
Conserve spinosad 2023.19 09.09.2013 30.04.2024 NLR Agder og NLR Rogaland Mot minerflue og trips i div. grønnsaker. Fra 25. september 2023: dosene i spinat, salat, mangold og betesalat er satt ned.
Conserve spinosad 2023.19 06.08.2014 30.04.2024 NLR. I bringebær og bjørnebær i veksthus.
Conserve spinosad 2023.19 09.05.2014 30.04.2024 NLR Viken. Mot kålmøll i div.grønnsaker
Conserve spinosad 2023.19 16.07.2015 30.04.2024 Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. Mot trips, purremøll og løkflue i purre.
Conserve spinosad 2023.19 05.04.2016 30.04.2024 NLR Viken. Utvidelse av tidligere innvilget Off- label (09.09.2013): grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker (pak choi, tatsoi, ruccola, spinat, feltsalat, mangold, bladsennep, bete salat og mizuna på friland, samt skadegjøreren sommerfugllarver. Fra 25. sept 2023: dosene i spinat, salat, mangold og betesalat på friland er satt ned.
Danitron 5 SC Fenpyroksimat 2016.9.20 24.04.2017 30.04.2024 NLR. Mot frukttremidd, veksthusspinnmidd og bladmidd i bringebær og søtkirsebær i plasttunnel.
Karate 5 CS Lambda-cyhalotrin 2011.20.14 18.06.2015 31.08.2027 Norsk Landbruksrådgiving Viken. Mot jordfly, midd, trips i gresskar.
Karate 5 CS Lambda-cyhalotrin 2011.20.14 29.04.2013 31.08.2027 Norsk landbruksrådgivning: Mot jordbærvikler i plasttunnel
Karate 5 CS Lambda-cyhalotrin 2011.20.14 22.03.2012 31.08.2027 Kjetil Sola. Mot jordbærvikler i plasttunnel
Karate 5 CS Lambda-cyhalotrin 2011.20.14 02.07.2013 31.08.2027 Norsk Landbruksrådgiving Viken. Mot insekter i fennikel, babyleaf og andre bladgrønnsaker
Movento 100 SC Spirotetramat 2013.25 26.08.2016 30.04.2024 Norsk Landbruksrådgiving. Mot solbærgallmidd i solbær. Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025.
Movento 100 SC Spirotetramat 2013.25 12.06.2014 30.04.2024 Mot bladlus, mellus, trips, sjoldlus/ullus og spinnmidd i prydplanter i veksthus Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025.
Movento 100 SC Spirotetramat 2013.25 14.04.2015 30.04.2024 NLR. Mot bladlus, rotlus og trips i babyleaf, bladgrønnsaker, kruspersille, bladpersille og dill. Godkjenningen avvikles etter 30. april 2024: Siste dato tillatt salg 30. oktober 2024, siste dato tillatt lagring og bruk 30. oktober 2025.
Pirimor pirimikarb 2011.19.19 12.03.2013 30.04.2024 NLR: søtkirsebær i plasttunnel, bringebær og bjørnebær i veksthus
Teppeki Flonikamid 2014.3.18 03.09.2014 31.08.2024 NLR. Mot bladlus i søtkirsebær i tunnel, på friland og under plasttak, surkirsebær og plomme.
 
Soppmiddel
Amistar Azoksystrobin 2008.57.14 26.01.2017 31.12.2025 Inderøykarve SA. Mot storkolla råtesopp i karve.
Amistar Azoksystrobin 2008.57.14 13.05.2015 31.12.2025 NLR Viken. Mot Purple Spot i asparges
Amistar Azoksystrobin 2008.57.14 11.05.2015 31.12.2025 NLR Viken. Mot bladflekksjukdommer i babyleaf, bladgrønnsaker og dill.
Amistar Azoksystrobin 2008.57.14 26.08.2013 31.12.2025 NLR Viken, mot storknollet råtesopp i oljedodre
Amistar Azoksystrobin 2008.57.14 29.05.2015 31.12.2025 NLR Viken. Utvidelse av virkeområde mot mjøldogg, storknolla råtesopp og andre sjukdommer i tillegg til agurkbladflekk og agurkbladskimmel i gresskar.
Amistar Azoksystrobin 2008.57.14 24.07.2009 31.12.2025 Norsk Landbruksrådgiving. Mot agurkbladflekk og agurkbladskimmel i gresskar.
Delan WG Ditianon 2008.11.14 26.02.2014 31.05.2025 Norsk landbruksrådgiving v/Sigrid Mogan. Mot soppsjukdommer i plomme og solbær.
Delaro SC 325 Trifloksystrobin, Protiokonazol 2009.3.14 27.02.2014 15.08.2026 Det Norske Skogselskap søker mot G.abietis og furuskyttesopper
Delaro SC 325 Trifloksystrobin, Protiokonazol 2009.3.14 29.02.2016 15.08.2026 Norsk Frøavlerlag. I gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel, og ulike arter fjellfrø mot rust og brunflekk om høsten, samt mot overvintringssoppene rosa snømugg, rød- og hvit grastrådkølle ved frøavl av de samme artene.
Nordox 75 WG Kopper(I)oksid 2008.43.19 23.09.2011 31.07.2024 Solør- Odal Landbruksrådgivning. Mot tørråte i settepotet.
Proline EC 250 Protiokonazol 2007.126.14 26.08.2013 15.08.2026 NLR Viken, mot storknollet råtesopp i oljedodre
Proline EC 250 Protiokonazol 2007.126.14 27.01.2016 15.08.2026 Norsk Frøavlerlag. I grasfrøeng mot brunflekk, mjøldogg, rust og andre soppsykdommer.
Revus Mandipropamid 2009.75.14 13.05.2013 31.07.2024 NLR Viken, mot spinatskimmel i spinat
Scala Pyrimetanil 2007.115.14 21.09.2012 30.04.2024 Norsk gartnerforbund, mot gråskimmel og skurv i prydplanter på friland
Signum Pyraklostrobin, Boskalid 2007.133.14 10.10.2012 31.01.2025 Norsk landbruksrådgivning Rogaland. Mot selleribladflekk i knollselleri.
Signum Pyraklostrobin, Boskalid 2007.133.09 11.05.2010 31.01.2025 Norsk Landbruksrådgiving. Mot soppsjukdommer i bringebær i plasttunnel.
Signum Pyraklostrobin, Boskalid 2007.133.14 07.05.2009 31.01.2025 Norsk Landbruksrådgiving, Rogaland. Mot bladflekksjukdommer i dill.
Signum Pyraklostrobin, Boskalid 2007.133.14 22.11.2016 31.01.2025 NLR. Mot gråskimmel, greindød og antracnose i hageblåbær og mot gråskimmel, bringebærskuddsjuke, flekkskurv og mjøldogg i bjørnebær i tunnel.
Signum Pyraklostrobin, Boskalid 2007.133.14 05.05.2009 31.01.2025 NLR. Mot gul- og grå monilia, bitterråte og heggeflekk i søtkirsebær i plasttunnel.
Signum Pyraklostrobin, Boskalid 2007.133.14 10.07.2015 31.01.2025 NLR Viken. Mot bladflekksjukdommer, gråskimmel og storknolla råtesopp i babyleaf, bladgrønnsaker og bladpersille.
Signum Pyraklostrobin, Boskalid 2007.133.14 22.08.2011 31.01.2025 Norsk Landbruksrådgiving. Mot soppsjukdommer i stikkelsbær.
Signum Pyraklostrobin, Boskalid 2007.133.14 29.11.2012 31.01.2025 NLR SørØst. Mot sykdommer i purre forårsaket av Alternaria, Sclerotinia og Botrytis
Signum Pyraklostrobin, Boskalid 2007.133.14 10.09.2012 31.01.2025 Norsk gartnerforbund, mot div. soppsykdommer i prydplanter på friland
Signum Pyraklostrobin, Boskalid 2007.133.14 25.05.2012 31.01.2025 NLR. Mot mjøldogg og andre soppsykdommer i jordbær i plasttunnel.
Switch 62,5 WG Fludioksonil, Cyprodinil 2008.56.15 30.03.2016 15.03.2026 NLR Viken. Mot gråskimmel, storknolla råtesopp og Alternaria spp. i dill, og mot Fusarium, Rhizoctonia, Stemphyllium botryosum i asparges.
Switch 62,5 WG Fludioksonil, Cyprodinil 2008.56.15 17.03.2008 15.03.2026 Hedmark Forsøksring. Mot løkbladgråskimmel i stikkløkproduksjon.
Switch 62,5 WG Fludioksonil, Cyprodinil 2008.56.15 14.07.2015 15.03.2026 NLR Oppland. Mot løkbladgråskimmel i stikkløkproduksjon (sådd løk til setteløk) og matløk (kepaløk, sjalottløk, vårløk m.fl.)
Teldor WG Fenheksamid 2007.130.14 22.11.2016 31.12.2024 NLR. Søkt mot gråskimmel i bjørnebær i plasttunnel og på friland.
Teldor WG Fenheksamid 2007.130.14 12.06.2007 31.12.2024 Sognabær DA. Mot skuddsjuke og gråskimmel i bringebær i tunnel
Teldor WG Fenheksamid 2007.130.14 18.04.2008 31.12.2024 Landbruksets Fagsenter Østlandet. Mot gråskimmel i bringebær i plasttunnel.
Teldor WG Fenheksamid 2007.130.14 19.05.2009 31.12.2024 Norsk Landbruksrådgiving, Foss gård. Mot gråskimmel og gul- og grå monilia i søtkirsebær i plasttunnel.
Teldor WG Fenheksamid 2007.130.14 12.08.2014 31.12.2024 NLR. I bringebær og bjørnebær i veksthus.
Topas 100 EC penkonazol 2008.9.15 28.04.2010 31.12.2024 Norsk Landbruksrådgiving. Mot mjøldogg og jordbærøyeflekk i jordbær i plasttunnel.
Topas 100 EC penkonazol 2008.9.15 09.07.2014 31.12.2024 NLR og NLR Rogaland. Kålrot, gresskar og squash.
Topas 100 EC penkonazol 2008.9.15 08.05.2013 31.12.2024 Norsk Landbruksrådgivning, Viken: mot soppsjukdommer i gresskar og squash
Topas 100 EC penkonazol 2008.9.15 08.08.2008 31.12.2024 Jæren forsøksring. Mot mjøldogg i kålrot.
 
Ugrasmiddel
Agil 100 EC Propakvizafop 2016.5 12.12.2016 30.11.2024 NLR. Mot kveke og annet grasugras i hageblåbær.
Agroxone MCPA 2016.31.21 03.04.2017 15.08.2027 Norsk Frøavlerlag. Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng.
Agroxone MCPA 2016.31.21 07.03.2017 15.08.2027 Norsk Juletre. Mot ugras i mjølkefamilien og snellefamilien i juletre og pyntegrønt.
Axial Pinoksaden 2010.29.20 08.05.2013 30.06.2027 Norsk Frøavlerlag. Mot grasugras i bladfaks.
Basagran SG Bentazon 2006.23.14 18.04.2007 31.05.2026 Hedmark Forsøksring. Mot ugras i sjalottløk og kepaløk.
Basagran SG Bentazon 2006.23.14 19.05.2010 31.05.2026 Norsk Frøavlerlag. Mot balderbrå og andre ugras i frøeng av kvitkløver.
Boxer Prosulfokarb 2013.29.17 26.06.2014 31.10.2024 NLR. Mot tunrapp og noen andre grasarter samt tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann m.fl. i jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia ved dyrking på friland og i plasttunnel.
Boxer Prosulfokarb 2013.29.17 26.06.2014 31.10.2024 Norsk Skogselskap. Mot ett- og tofrøblada ugras ved produksjon av gran i pottebrett.
Boxer Prosulfokarb 2013.29.17 08.03.2016 31.10.2024 NLR Viken. Mot frøugras i asparges.
Boxer Prosulfokarb 2013.29.17 26.06.2014 31.10.2024 GA-FA/ NLR Viken. Mot ugras i satt løk på friland og under plast, sådd løk, plantetpurre og purre under plast, gulrot på friland og under plast, knollselleri, plantet vårløk, sådd og plantet kålrot, nepe, brokkoli, hodekål og blomkål på friland og under duk.
Boxer Prosulfokarb 2013.29.17 26.10.2015 31.10.2024 Norsk Frøavlerlag. Mot frøugras i engsvingel.
Centium 36 CS Klomazon 2013.13.19 20.11.2015 15.06.2026 NLR Viken. Mot frøugras i gulrot frem til 4 varige blad.
Centium 36 CS Klomazon 2013.13.19 08.03.2016 15.06.2026 NLR Viken. Mot frøugras i asparges.
Centium 36 CS Klomazon 2013.13.19 04.04.2013 15.06.2026 Norsk Landbruksrådgivning Rogaland, Viken og SørØst. Mot frøugras under plast i plantet knollselleri og kålrot og mot frøugras på friland i sådd nepe og gulrot, plantet stangelleri, brokkoli, blomkål og kålrot.
Duplosan Max MCPA 2016.32.21 03.04.2017 15.08.2027 Norsk Frøavlerlag. Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng.
Duplosan Max MCPA 2016.32.31 07.03.2017 15.08.2027 Norsk Juletre. Mot ugras i mjølkefamilien og snellefamilien i juletre og pyntegrønt.
Fenix Aklonifen 2013.19 09.04.2014 31.10.2027 NLR Viken. Mot frøugras i åkerbønner.
Fenix Aklonifen 2013.19 19.05.2008 31.10.2027 Vestfold forsøksring. Mot frøugras i åkerbønne.
Fenix Aklonifen 2013.19 19.12.2013 31.10.2027 GA-FA. Mot frøugras i kepaløk, inkl.sådd løk og sjalottløk, purre
Fenix Aklonifen 2013.19 13.12.2013 31.10.2027 NLR Rogaland og Viken mot frøugras i stangselleri og knollselleri
Fenix Aklonifen 2013.19 19.12.2013 31.10.2027 NLR Viken og Rogaland. Mot frøugras i gulrot, endringer i bruksbetingelser.
Fenix Aklonifen 2013.19 13.12.2013 31.10.2027 NLR Viken og Rogaland sådd og plantet vårløk
Fenix Aklonifen 2013.19 19.03.2014 31.10.2027 NLR Viken mot frøugras i bønner.
Fenix Aklonifen 2013.19 12.12.2013 31.10.2027 NRL SørØst. Off-label mot frøugras i rotpersille og pastinakk
Fenix Aklonifen 2013.19 27.03.2009 31.10.2027 Norsk Landbruksrådgiving. Mot frøugras i knoll- og stangselleri. Gjelder også under solfangere.
Fenix Aklonifen 2013.19 25.06.2012 31.10.2027 Norsk Landbruksrådgiving Viken. Mot ugras i satt kepaløk (endring i bruksbetingelser) og sjalottløk og i planteløk (kepa- og sjalottløk).
Fenix Aklonifen 2013.19 14.03.2016 31.10.2027 NLR Viken. Mot frøugras i asparges.
Fenix Aklonifen 2013.19 09.03.2016 31.10.2027 Inerdøykarve SA. Mot frøugras i karve.
Fenix Aklonifen 2013.19 13.05.2015 31.10.2027 NLR. Bruk av delt dose i knoll- og stangselleri for eksisterende off- label godkjenning.
Fenix Aklonifen 2013.19 19.05.2008 31.10.2027 Jæren Forsøksring. Mot frøugras i knollselleri.
Goltix metamitron 2016.21.17 13.02.2013 31.08.2024 Norsk landbruksrådgivning Viken. Mot ugras i satt, sådd og planta løk, inkl sjalottløk, og i purre og vårløk
Gratil 75 WG Amidosulfuron 2014.2 23.01.2014 31.12.2024 Norsk Juletre.Mot einstape i juletreproduksjon.
Hussar OD Jodsulfuron-metyl natrium 2006.51.14 02.09.2014 31.12.2024 Norsk Frøavlerlag. Mot grasugras i frøeng av timotei og engkvein og i gjenlegg og frøeng av engrapp,rødsvingel, sauesvingel og bladkas.
Hussar OD Jodsulfuron-metyl natrium 2006.51.14 07.05.2007 31.12.2024 Norsk Frøavlerlag. Mot grasugras i frøeng av timotei og i gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel og bladfaks.
Hussar OD Jodsulfuron-metyl natrium 2006.51.14 13.04.2007 31.12.2024 Norsk Gartnerforbund. Mot ugras i ferdigplenproduksjon.
MaisTer Jodsulfuron-metyl natrium, Foramsulfuron 2013.27 07.03.2014 31.07.2025 NLR. I tankblanding med Mero mot ugras i eple, pære, plomme, kirsebær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia.
Matrigon 72 SG Klopyralid 2014.46.17 23.04.2015 30.06.2024 NLR. Mot ugras i kepaløk.
Matrigon 72 SG Klopyralid 2014.46.17 27.04.2016 30.06.2024 NLR. Mot tistler og dikesvineblom i grasmark.
Matrigon 72 SG Klopyralid 2014.46.17 11.03.2015 30.06.2024 Norsk Juletre. Mot tistler og burot i juletreproduksjon.
Matrigon 72 SG Klopyralid 2014.46.17 09.03.2015 30.06.2024 Det Norske Skogselskap. Mot åkersvineblom ved produksjon av gran i pottebrett.
Matrigon 72 SG Klopyralid 2014.46.17 30.04.2015 30.06.2024 NLR. Mot ugras i jordbær, solbær, rips og stikkelsbær.
Metaxon MCPA 2016.29.21 07.03.2017 15.08.2026 Norsk Juletre. Mot ugras i mjølkefamilien og snellefamilien i juletre og pyntegrønt.
Metaxon MCPA 2016.29.21 03.04.2017 15.08.2026 Norsk Frøavlerlag. Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng.
Puma Extra fenoksaprop-P-etyl 2014.8 09.12.2015 31.12.2024 Norsk Frøavlerlag. Mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
Puma Extra fenoksaprop-P-etyl 2014.8 26.11.2015 31.12.2024 Norsk Frøavlerlag. Mot floghavre i gjenlegg av kløverfrøeng med bygg eller vårhvete som dekkvekst.
Select Kletodim 2014.33.17 21.03.2016 31.05.2024 NLR. Mot ettårige ugras i vårløk.
Select Kletodim 2014.33.17 02.03.2015 31.05.2024 Norsk Frøavlerlag. Mot tunrapp og andre ettårige ugras i kløver til frø i gjenleggsåret.
Select Kletodim 2014.33.17 25.11.2014 31.05.2024 NLR Oppland. Mot tunrapp og andre ugras i hodekål og kålrot.
Select Kletodim 2014.33.17 16.03.2015 31.05.2024 NLR Oppland. Mot tunrapp og andre ettårige ugras i stangselleri, knollselleri, asparges, persillerot, rødbete, pastinakk og bønner med belg.
Sencor WG 70 Metribuzin 2006.27.14 09.03.2016 15.02.2026 Inderøykarve SA. Mot frøugras i karve.
Sencor WG 70 Metribuzin 2006.27.14 24.03.2011 15.02.2026 GA-FA og NLR Rogaland. Mot frøugras i gulrot (endring i bruksbetingelsene).
Titus Rimsulfuron 2012.30.19 04.02.2014 30.04.2024 Norsk Juletre. Mot ugras i juletre og pyntegrønt.
Titus Rimsulfuron 2012.30.19 16.04.2013 30.04.2024 NLR SørØst: mot hønsehirse i sukkermais
 
Vekstregulator
Cerone Etefon 2012.16.14 08.09.2015 15.11.2026 NLR Viken. Mot legde og stråknekk i åkerbønner til modning til for.
Cerone Etefon 2012.16.14 17.07.2012 15.11.2026 Norsk Gartnerforbund. Til vekstregulering av løkblomster i potte i veksthus.
Cerone Etefon 2012.16.14 08.09.2015 15.11.2026 Norsk Juletre. Til toppskuddsregulering i juletre.

Antall: 110