Preparater på off-label

En off label-bruksutvidelse gjør at du kan bruke et allerede godkjent plantevernmiddel på andre, «mindre» bruksområder. Et mindre bruksområde kan være planter som ikke dyrkes i stort omfang, eller som dyrkes i stort omfang, men hvor man skal oppfylle et særlig plantevernbehov.

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Sortér på:
Virksomt stoff
 • Propakvizafop: 100 g/l
Godkjent dato
12. des. 2016
Gyldig til
30. nov. 2024
Merknad
NLR. Mot kveke og annet grasugras i hageblåbær.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Godkjent dato
3. apr. 2017
Gyldig til
15. aug. 2027
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Godkjent dato
7. mars 2017
Gyldig til
15. aug. 2027
Merknad
Norsk Juletre. Mot ugras i mjølkefamilien og snellefamilien i juletre og pyntegrønt.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Azoksystrobin: 250 g/l
Godkjent dato
26. jan. 2017
Gyldig til
31. des. 2025
Merknad
Inderøykarve SA. Mot storkolla råtesopp i karve.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Azoksystrobin: 250 g/l
Godkjent dato
26. aug. 2013
Gyldig til
31. des. 2025
Merknad
NLR Viken, mot storknollet råtesopp i oljedodre
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Azoksystrobin: 250 g/l
Godkjent dato
11. mai 2015
Gyldig til
31. des. 2025
Merknad
NLR Viken. Mot bladflekksjukdommer i babyleaf, bladgrønnsaker og dill.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Azoksystrobin: 250 g/l
Godkjent dato
13. mai 2015
Gyldig til
31. des. 2025
Merknad
NLR Viken. Mot Purple Spot i asparges
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Azoksystrobin: 250 g/l
Godkjent dato
29. mai 2015
Gyldig til
31. des. 2025
Merknad
NLR Viken. Utvidelse av virkeområde mot mjøldogg, storknolla råtesopp og andre sjukdommer i tillegg til agurkbladflekk og agurkbladskimmel i gresskar.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Azoksystrobin: 250 g/l
Godkjent dato
24. juli 2009
Gyldig til
31. des. 2025
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot agurkbladflekk og agurkbladskimmel i gresskar.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pinoksaden: 50 g/l
Godkjent dato
8. mai 2013
Gyldig til
30. juni 2027
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot grasugras i bladfaks.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Bentazon: 870 g/kg
Godkjent dato
18. apr. 2007
Gyldig til
31. mai 2026
Merknad
Hedmark Forsøksring. Mot ugras i sjalottløk og kepaløk.
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Bentazon: 870 g/kg
Godkjent dato
19. mai 2010
Gyldig til
31. mai 2026
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot balderbrå og andre ugras i frøeng av kvitkløver.
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Prosulfokarb: 800 g/l
Godkjent dato
26. juni 2014
Gyldig til
31. okt. 2024
Merknad
GA-FA/ NLR Viken. Mot ugras i satt løk på friland og under plast, sådd løk, plantetpurre og purre under plast, gulrot på friland og under plast, knollselleri, plantet vårløk, sådd og plantet kålrot, nepe, brokkoli, hodekål og blomkål på friland og under duk.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Prosulfokarb: 800 g/l
Godkjent dato
8. mars 2016
Gyldig til
31. okt. 2024
Merknad
NLR Viken. Mot frøugras i asparges.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Prosulfokarb: 800 g/l
Godkjent dato
26. juni 2014
Gyldig til
31. okt. 2024
Merknad
NLR. Mot tunrapp og noen andre grasarter samt tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann m.fl. i jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia ved dyrking på friland og i plasttunnel.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Prosulfokarb: 800 g/l
Godkjent dato
26. okt. 2015
Gyldig til
31. okt. 2024
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot frøugras i engsvingel.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Prosulfokarb: 800 g/l
Godkjent dato
26. juni 2014
Gyldig til
31. okt. 2024
Merknad
Norsk Skogselskap. Mot ett- og tofrøblada ugras ved produksjon av gran i pottebrett.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Klomazon: 360 g/l
Godkjent dato
8. mars 2016
Gyldig til
15. juni 2026
Merknad
NLR Viken. Mot frøugras i asparges.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Klomazon: 360 g/l
Godkjent dato
20. nov. 2015
Gyldig til
15. juni 2026
Merknad
NLR Viken. Mot frøugras i gulrot frem til 4 varige blad.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Klomazon: 360 g/l
Godkjent dato
4. apr. 2013
Gyldig til
15. juni 2026
Merknad
Norsk Landbruksrådgivning Rogaland, Viken og SørØst. Mot frøugras under plast i plantet knollselleri og kålrot og mot frøugras på friland i sådd nepe og gulrot, plantet stangelleri, brokkoli, blomkål og kålrot.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Etefon: 480 g/l
Godkjent dato
8. sep. 2015
Gyldig til
15. nov. 2026
Merknad
NLR Viken. Mot legde og stråknekk i åkerbønner til modning til for.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Etefon: 480 g/l
Godkjent dato
17. juli 2012
Gyldig til
15. nov. 2026
Merknad
Norsk Gartnerforbund. Til vekstregulering av løkblomster i potte i veksthus.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Etefon: 480 g/l
Godkjent dato
8. sep. 2015
Gyldig til
15. nov. 2026
Merknad
Norsk Juletre. Til toppskuddsregulering i juletre.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • spinosad: 120 g/l
Godkjent dato
7. mai 2012
Gyldig til
15. mars 2026
Merknad
Hedmark Landbruksrådgiving. Mot liten og stor kålflue i kålrot og nepe.
Biemerking
Økologisk landbruk
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • spinosad: 120 g/l
Godkjent dato
9. sep. 2013
Gyldig til
15. mars 2026
Merknad
NLR Agder og NLR Rogaland Mot minerflue og trips i div. grønnsaker. Fra 25. september 2023: dosene i spinat, salat, mangold og betesalat er satt ned.
Biemerking
Økologisk landbruk
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • spinosad: 120 g/l
Godkjent dato
9. mai 2014
Gyldig til
15. mars 2026
Merknad
NLR Viken. Mot kålmøll i div.grønnsaker
Biemerking
Økologisk landbruk
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • spinosad: 120 g/l
Godkjent dato
5. apr. 2016
Gyldig til
15. mars 2026
Merknad
NLR Viken. Utvidelse av tidligere innvilget Off- label (09.09.2013): grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker (pak choi, tatsoi, ruccola, spinat, feltsalat, mangold, bladsennep, bete salat og mizuna på friland, samt skadegjøreren sommerfugllarver. Fra 25. sept 2023: dosene i spinat, salat, mangold og betesalat på friland er satt ned.
Biemerking
Økologisk landbruk
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • spinosad: 120 g/l
Godkjent dato
6. aug. 2014
Gyldig til
15. mars 2026
Merknad
NLR. I bringebær og bjørnebær i veksthus.
Biemerking
Økologisk landbruk
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • spinosad: 120 g/l
Godkjent dato
7. mai 2012
Gyldig til
15. mars 2026
Merknad
NLR. Mot trips, purremøll og løkflue i kepaløk, sjalottløk og vårløk.
Biemerking
Økologisk landbruk
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • spinosad: 120 g/l
Godkjent dato
16. juli 2015
Gyldig til
15. mars 2026
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. Mot trips, purremøll og løkflue i purre.
Biemerking
Økologisk landbruk
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • spinosad: 120 g/l
Godkjent dato
8. mai 2012
Gyldig til
15. mars 2026
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot stor og liten kålflue i kinakål, hodekål, savoykål, blomkål og brokkoli.
Biemerking
Økologisk landbruk
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Fenpyroksimat: 51.2 g/l
Godkjent dato
24. apr. 2017
Gyldig til
15. juni 2027
Merknad
NLR. Mot frukttremidd, veksthusspinnmidd og bladmidd i bringebær og søtkirsebær i plasttunnel.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Ditianon: 700 g/kg
Godkjent dato
26. feb. 2014
Gyldig til
31. mai 2025
Merknad
Norsk landbruksrådgiving v/Sigrid Mogan. Mot soppsjukdommer i plomme og solbær.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Trifloksystrobin: 150 g/l
 • Protiokonazol: 175 g/l
Godkjent dato
27. feb. 2014
Gyldig til
15. aug. 2026
Merknad
Det Norske Skogselskap søker mot G.abietis og furuskyttesopper
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Trifloksystrobin: 150 g/l
 • Protiokonazol: 175 g/l
Godkjent dato
29. feb. 2016
Gyldig til
15. aug. 2026
Merknad
Norsk Frøavlerlag. I gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel, og ulike arter fjellfrø mot rust og brunflekk om høsten, samt mot overvintringssoppene rosa snømugg, rød- og hvit grastrådkølle ved frøavl av de samme artene.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Godkjent dato
3. apr. 2017
Gyldig til
15. aug. 2027
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Godkjent dato
7. mars 2017
Gyldig til
15. aug. 2027
Merknad
Norsk Juletre. Mot ugras i mjølkefamilien og snellefamilien i juletre og pyntegrønt.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent dato
19. des. 2013
Gyldig til
31. okt. 2027
Merknad
GA-FA. Mot frøugras i kepaløk, inkl.sådd løk og sjalottløk, purre
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent dato
9. mars 2016
Gyldig til
31. okt. 2027
Merknad
Inerdøykarve SA. Mot frøugras i karve.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent dato
19. mai 2008
Gyldig til
31. okt. 2027
Merknad
Jæren Forsøksring. Mot frøugras i knollselleri.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent dato
13. des. 2013
Gyldig til
31. okt. 2027
Merknad
NLR Rogaland og Viken mot frøugras i stangselleri og knollselleri
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent dato
19. mars 2014
Gyldig til
31. okt. 2027
Merknad
NLR Viken mot frøugras i bønner.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent dato
13. des. 2013
Gyldig til
31. okt. 2027
Merknad
NLR Viken og Rogaland sådd og plantet vårløk
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent dato
19. des. 2013
Gyldig til
31. okt. 2027
Merknad
NLR Viken og Rogaland. Mot frøugras i gulrot, endringer i bruksbetingelser.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent dato
14. mars 2016
Gyldig til
31. okt. 2027
Merknad
NLR Viken. Mot frøugras i asparges.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent dato
9. apr. 2014
Gyldig til
31. okt. 2027
Merknad
NLR Viken. Mot frøugras i åkerbønner.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent dato
13. mai 2015
Gyldig til
31. okt. 2027
Merknad
NLR. Bruk av delt dose i knoll- og stangselleri for eksisterende off- label godkjenning.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent dato
25. juni 2012
Gyldig til
31. okt. 2027
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving Viken. Mot ugras i satt kepaløk (endring i bruksbetingelser) og sjalottløk og i planteløk (kepa- og sjalottløk).
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent dato
27. mars 2009
Gyldig til
31. okt. 2027
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot frøugras i knoll- og stangselleri. Gjelder også under solfangere.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent dato
12. des. 2013
Gyldig til
31. okt. 2027
Merknad
NRL SørØst. Off-label mot frøugras i rotpersille og pastinakk
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent dato
19. mai 2008
Gyldig til
31. okt. 2027
Merknad
Vestfold forsøksring. Mot frøugras i åkerbønne.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • metamitron: 710 g/kg
Godkjent dato
13. feb. 2013
Gyldig til
30. nov. 2027
Merknad
Norsk landbruksrådgivning Viken. Mot ugras i satt, sådd og planta løk, inkl sjalottløk, og i purre og vårløk
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Amidosulfuron: 750 g/kg
Godkjent dato
23. jan. 2014
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
Norsk Juletre.Mot einstape i juletreproduksjon.
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 100 g/l
Godkjent dato
2. sep. 2014
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot grasugras i frøeng av timotei og engkvein og i gjenlegg og frøeng av engrapp,rødsvingel, sauesvingel og bladkas.
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 100 g/l
Godkjent dato
7. mai 2007
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot grasugras i frøeng av timotei og i gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel og bladfaks.
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 100 g/l
Godkjent dato
13. apr. 2007
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
Norsk Gartnerforbund. Mot ugras i ferdigplenproduksjon.
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 50 g/l
Godkjent dato
22. mars 2012
Gyldig til
31. aug. 2027
Merknad
Kjetil Sola. Mot jordbærvikler i plasttunnel
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 50 g/l
Godkjent dato
2. juli 2013
Gyldig til
31. aug. 2027
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving Viken. Mot insekter i fennikel, babyleaf og andre bladgrønnsaker
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 50 g/l
Godkjent dato
18. juni 2015
Gyldig til
31. aug. 2027
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving Viken. Mot jordfly, midd, trips i gresskar.
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 50 g/l
Godkjent dato
29. apr. 2013
Gyldig til
31. aug. 2027
Merknad
Norsk landbruksrådgivning: Mot jordbærvikler i plasttunnel
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l
 • Foramsulfuron: 300 g/l
Godkjent dato
7. mars 2014
Gyldig til
31. juli 2025
Merknad
NLR. I tankblanding med Mero mot ugras i eple, pære, plomme, kirsebær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia.
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Klopyralid: 720 g/kg
Godkjent dato
9. mars 2015
Gyldig til
30. juni 2026
Merknad
Det Norske Skogselskap. Mot åkersvineblom ved produksjon av gran i pottebrett.
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Klopyralid: 720 g/kg
Godkjent dato
27. apr. 2016
Gyldig til
30. juni 2026
Merknad
NLR. Mot tistler og dikesvineblom i grasmark.
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Klopyralid: 720 g/kg
Godkjent dato
30. apr. 2015
Gyldig til
30. juni 2026
Merknad
NLR. Mot ugras i jordbær, solbær, rips og stikkelsbær.
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Klopyralid: 720 g/kg
Godkjent dato
23. apr. 2015
Gyldig til
30. juni 2026
Merknad
NLR. Mot ugras i kepaløk.
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Klopyralid: 720 g/kg
Godkjent dato
11. mars 2015
Gyldig til
30. juni 2026
Merknad
Norsk Juletre. Mot tistler og burot i juletreproduksjon.
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Godkjent dato
3. apr. 2017
Gyldig til
15. aug. 2026
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • MCPA: 750 g/l
Godkjent dato
7. mars 2017
Gyldig til
15. aug. 2026
Merknad
Norsk Juletre. Mot ugras i mjølkefamilien og snellefamilien i juletre og pyntegrønt.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Kopper(I)oksid: 862 g/kg
Godkjent dato
23. sep. 2011
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
Solør- Odal Landbruksrådgivning. Mot tørråte i settepotet.
Økologisk landbruk
Vegetert buffersone
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • pirimikarb: 500 g/kg
Godkjent dato
12. mars 2013
Gyldig til
15. mars 2026
Merknad
NLR: søtkirsebær i plasttunnel, bringebær og bjørnebær i veksthus
Biemerking
Off-label
Etikett
Alternative handelsnavn:
Virksomt stoff
 • Protiokonazol: 259 g/l
Godkjent dato
26. aug. 2013
Gyldig til
15. aug. 2026
Merknad
NLR Viken, mot storknollet råtesopp i oljedodre
Off-label
Alternative handelsnavn:
Virksomt stoff
 • Protiokonazol: 259 g/l
Godkjent dato
27. jan. 2016
Gyldig til
15. aug. 2026
Merknad
Norsk Frøavlerlag. I grasfrøeng mot brunflekk, mjøldogg, rust og andre soppsykdommer.
Off-label
Virksomt stoff
 • fenoksaprop-P-etyl: 69 g/l
Godkjent dato
26. nov. 2015
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot floghavre i gjenlegg av kløverfrøeng med bygg eller vårhvete som dekkvekst.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • fenoksaprop-P-etyl: 69 g/l
Godkjent dato
9. des. 2015
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Mandipropamid: 250 g/l
Godkjent dato
13. mai 2013
Gyldig til
31. des. 2026
Merknad
NLR Viken, mot spinatskimmel i spinat
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyrimetanil: 400 g/l
Godkjent dato
21. sep. 2012
Gyldig til
15. mars 2026
Merknad
Norsk gartnerforbund, mot gråskimmel og skurv i prydplanter på friland
Off-label
Virksomt stoff
 • Kletodim: 240 g/l
Godkjent dato
16. mars 2015
Gyldig til
31. aug. 2027
Merknad
NLR Oppland. Mot tunrapp og andre ettårige ugras i stangselleri, knollselleri, asparges, persillerot, rødbete, pastinakk og bønner med belg.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Kletodim: 240 g/l
Godkjent dato
25. nov. 2014
Gyldig til
31. aug. 2027
Merknad
NLR Oppland. Mot tunrapp og andre ugras i hodekål og kålrot.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Kletodim: 240 g/l
Godkjent dato
21. mars 2016
Gyldig til
31. aug. 2027
Merknad
NLR. Mot ettårige ugras i vårløk.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Kletodim: 240 g/l
Godkjent dato
2. mars 2015
Gyldig til
31. aug. 2027
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot tunrapp og andre ettårige ugras i kløver til frø i gjenleggsåret.
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Metribuzin: 705 g/kg
Godkjent dato
24. mars 2011
Gyldig til
15. feb. 2026
Merknad
GA-FA og NLR Rogaland. Mot frøugras i gulrot (endring i bruksbetingelsene).
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Metribuzin: 705 g/kg
Godkjent dato
9. mars 2016
Gyldig til
15. feb. 2026
Merknad
Inderøykarve SA. Mot frøugras i karve.
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 67 g/kg
 • Boskalid: 267 g/kg
Godkjent dato
11. mai 2010
Gyldig til
31. jan. 2025
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot soppsjukdommer i bringebær i plasttunnel.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 67 g/kg
 • Boskalid: 267 g/kg
Godkjent dato
29. nov. 2012
Gyldig til
31. jan. 2025
Merknad
NLR SørØst. Mot sykdommer i purre forårsaket av Alternaria, Sclerotinia og Botrytis
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 67 g/kg
 • Boskalid: 267 g/kg
Godkjent dato
10. juli 2015
Gyldig til
31. jan. 2025
Merknad
NLR Viken. Mot bladflekksjukdommer, gråskimmel og storknolla råtesopp i babyleaf, bladgrønnsaker og bladpersille.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 67 g/kg
 • Boskalid: 267 g/kg
Godkjent dato
22. nov. 2016
Gyldig til
31. jan. 2025
Merknad
NLR. Mot gråskimmel, greindød og antracnose i hageblåbær og mot gråskimmel, bringebærskuddsjuke, flekkskurv og mjøldogg i bjørnebær i tunnel.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 67 g/kg
 • Boskalid: 267 g/kg
Godkjent dato
5. mai 2009
Gyldig til
31. jan. 2025
Merknad
NLR. Mot gul- og grå monilia, bitterråte og heggeflekk i søtkirsebær i plasttunnel.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 67 g/kg
 • Boskalid: 267 g/kg
Godkjent dato
25. mai 2012
Gyldig til
31. jan. 2025
Merknad
NLR. Mot mjøldogg og andre soppsykdommer i jordbær i plasttunnel.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 67 g/kg
 • Boskalid: 267 g/kg
Godkjent dato
10. sep. 2012
Gyldig til
31. jan. 2025
Merknad
Norsk gartnerforbund, mot div. soppsykdommer i prydplanter på friland
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 67 g/kg
 • Boskalid: 267 g/kg
Godkjent dato
7. mai 2009
Gyldig til
31. jan. 2025
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving, Rogaland. Mot bladflekksjukdommer i dill.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 67 g/kg
 • Boskalid: 267 g/kg
Godkjent dato
22. aug. 2011
Gyldig til
31. jan. 2025
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot soppsjukdommer i stikkelsbær.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 67 g/kg
 • Boskalid: 267 g/kg
Godkjent dato
10. okt. 2012
Gyldig til
31. jan. 2025
Merknad
Norsk landbruksrådgivning Rogaland. Mot selleribladflekk i knollselleri.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 250 g/kg
 • Cyprodinil: 375 g/kg
Godkjent dato
17. mars 2008
Gyldig til
15. mars 2026
Merknad
Hedmark Forsøksring. Mot løkbladgråskimmel i stikkløkproduksjon.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 250 g/kg
 • Cyprodinil: 375 g/kg
Godkjent dato
14. juli 2015
Gyldig til
15. mars 2026
Merknad
NLR Oppland. Mot løkbladgråskimmel i stikkløkproduksjon (sådd løk til setteløk) og matløk (kepaløk, sjalottløk, vårløk m.fl.)
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 250 g/kg
 • Cyprodinil: 375 g/kg
Godkjent dato
30. mars 2016
Gyldig til
15. mars 2026
Merknad
NLR Viken. Mot gråskimmel, storknolla råtesopp og Alternaria spp. i dill, og mot Fusarium, Rhizoctonia, Stemphyllium botryosum i asparges.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Fenheksamid: 512.8 g/kg
Godkjent dato
18. apr. 2008
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
Landbruksets Fagsenter Østlandet. Mot gråskimmel i bringebær i plasttunnel.
Off-label
Virksomt stoff
 • Fenheksamid: 512.8 g/kg
Godkjent dato
12. aug. 2014
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
NLR. I bringebær og bjørnebær i veksthus.
Off-label
Virksomt stoff
 • Fenheksamid: 512.8 g/kg
Godkjent dato
22. nov. 2016
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
NLR. Søkt mot gråskimmel i bjørnebær i plasttunnel og på friland.
Off-label
Virksomt stoff
 • Fenheksamid: 512.8 g/kg
Godkjent dato
19. mai 2009
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving, Foss gård. Mot gråskimmel og gul- og grå monilia i søtkirsebær i plasttunnel.
Off-label
Virksomt stoff
 • Fenheksamid: 512.8 g/kg
Godkjent dato
12. juni 2007
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
Sognabær DA. Mot skuddsjuke og gråskimmel i bringebær i tunnel
Off-label
Virksomt stoff
 • Flonikamid: 500 g/kg
Godkjent dato
3. sep. 2014
Gyldig til
30. nov. 2027
Merknad
NLR. Mot bladlus i søtkirsebær i tunnel, på friland og under plasttak, surkirsebær og plomme.
Biemerking
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Rimsulfuron: 250 g/kg
Godkjent dato
16. apr. 2013
Gyldig til
15. aug. 2026
Merknad
NLR SørØst: mot hønsehirse i sukkermais
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Rimsulfuron: 250 g/kg
Godkjent dato
4. feb. 2014
Gyldig til
15. aug. 2026
Merknad
Norsk Juletre. Mot ugras i juletre og pyntegrønt.
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • penkonazol: 100 g/l
Godkjent dato
8. aug. 2008
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
Jæren forsøksring. Mot mjøldogg i kålrot.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Midlertidig tilatelse
Etikett
Virksomt stoff
 • penkonazol: 100 g/l
Godkjent dato
9. juli 2014
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
NLR og NLR Rogaland. Kålrot, gresskar og squash.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Midlertidig tilatelse
Etikett
Virksomt stoff
 • penkonazol: 100 g/l
Godkjent dato
28. apr. 2010
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot mjøldogg og jordbærøyeflekk i jordbær i plasttunnel.
Avdriftsreduksjon
Off-label
Midlertidig tilatelse
Etikett
Virksomt stoff
 • penkonazol: 100 g/l
Godkjent dato
8. mai 2013
Gyldig til
31. des. 2024
Merknad
Norsk Landbruksrådgivning, Viken: mot soppsjukdommer i gresskar og squash
Avdriftsreduksjon
Off-label
Midlertidig tilatelse
Etikett

Antall: 107