Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

Godkjenningsperioden til et preparat tilsvarer som regel utløpsdatoen til preparatets aktive stoff + 1 år. Dersom et aktivt stoff får forlenget godkjenning i EU, får preparatet som regel også forlenget godkjenning i Norge. Når et preparat er under revurdering, forlenger vi godkjenningen fram til vi forventer å være ferdige med vurderingen. Utløpsdatoene til aktive stoffer finner du i EUs pesticiddatabase.

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat-type
Særskilte krav
Sortér på:
Virksomt stoff
 • Azoksystrobin: 250 g/l
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 100 g/l
 • Mefentriflukonazol: 100 g/l
Godkjent til
15. sep. 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • Prosulfokarb: 800 g/l
Godkjent til
31. okt. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett med reg.nr 2013.29.17 er tillatt solgt t.o.m. 17.10.2023 og tillatt brukt t.o.m. 17.10.2024
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 200 g/l
Godkjent til
15. sep. 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert for avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Fenpyroksimat: 51.2 g/l
Godkjent til
15. juni 2027
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Etikett
Virksomt stoff
 • Deltametrin: 50.8 g/l
Godkjent til
15. aug. 2027
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
). Oppdatert med avdriftsreduksjon
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Ditianon: 125 g/L
 • Kaliumfosfonat (blanding av mono- og dikalium): 561 g/L
Godkjent til
31. aug. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert for avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Ditianon: 700 g/kg
Godkjent til
31. mai 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert for avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Trifloksystrobin: 150 g/l
 • Protiokonazol: 175 g/l
Godkjent til
15. aug. 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Diflufenikan: 515 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Protiokonazol: 150 g/l
 • Benzovindiflupyr: 75 g/l
Godkjent til
15. aug. 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Etikett
Alternative handelsnavn:
Virksomt stoff
 • Benzovindiflupyr: 100 g/L
Godkjent til
2. mars 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • tau-Fluvalinat: 240 g/l
Godkjent til
31. aug. 2025
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Parallell registrering for Mavrik (reg.nr. 2018.54). Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Aklonifen: 600 g/l
Godkjent til
31. okt. 2027
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Økologisk landbruk
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluroksypyr-meptyl: 288 g/L
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 500 g/kg
Godkjent til
15. juni 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Lambda-cyhalotrin: 50 g/l
Godkjent til
31. aug. 2027
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyridat: 450 g/kg
Godkjent til
31. des. 2031
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • tau-Fluvalinat: 240 g/L
Godkjent til
31. aug. 2025
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Reg.nr 2017.5 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge reg.nr 2018.54 er godkjent.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Milbemektin: 9.3 g/l
Godkjent til
15. feb. 2026
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020.
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Florasulam: 5 g/L
 • Aminopyralid: 10 g/L
 • 2,4-D: 180 g/L
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 250 g/L
 • Boskalid: 150 g/L
Godkjent til
31. jan. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Reg. nr 2018.12 kan selges og brukes så lenge reg. nr. 2018.12.20 er godkjent. Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Fluroksypyr-meptyl: 424.7 g/L
 • Halauksifen-metyl: 13.4 g/L
Godkjent til
31. des. 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Oppdatert med avdrifstreduksjon.
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Protiokonazol: 125 g/L
 • Fluopyram: 125 g/L
Godkjent til
31. jan. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Etikett med reg.nr. 2018.31.19 er tillatt solgt t.o.m 31.07.2023 og tillatt brukt t.o.m 31.07.2024
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Etikett
Virksomt stoff
 • Rapsolje: 825.3 g/L
 • Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9.17 g/L
Godkjent til
15. des. 2025
Preparat-type
Skadedyrmiddel
Merknad
Godkjent i økologisk landbruk. Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Økologisk landbruk
Midlertidig tilatelse
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Difenokonazol: 250 g/L
 • Mandipropamid: 250 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • Diflufenikan: 500 g/l
 • Florasulam: 50 g/l
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Avdriftsreduksjon
Vegetert buffersone
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Pyraklostrobin: 67 g/kg
 • Boskalid: 267 g/kg
Godkjent til
31. jan. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert for avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Virksomt stoff
 • Karfentrazon-etyl: 60 g/L
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Fludioksonil: 250 g/kg
 • Cyprodinil: 375 g/kg
Godkjent til
15. mars 2026
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • Dodin: 544 g/l
Godkjent til
31. aug. 2025
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Etikett
Virksomt stoff
 • prokvinazid: 200 g/l
Godkjent til
15. mai 2027
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Nytt reg.nr. i 2019. Reg.nr. 201392.29.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.29.19 er godkjent. Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett
Virksomt stoff
 • penkonazol: 100 g/l
Godkjent til
31. des. 2024
Preparat-type
Soppmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon
Off-label
Midlertidig tilatelse
Etikett
Virksomt stoff
 • Florasulam: 5.15 g/L
 • Halauksifen-metyl: 6.72 g/L
Godkjent til
5. aug. 2026
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Avdriftsreduksjon
Minor use
Etikett

Antall: 35