Utgåtte dispensasjoner

Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virksomt stoff/organisme Importør Reg. Nr. Merknad Utgått dato
Axial   Pinoksaden: 50 g/l   SY   Dispensasjon til bruk mot hønsehirse i såkorn (høstet korn kan ikke brukes til matkorn og fôrkorn).   28.10.2023  
Beloukha   Pelargonsyre: 680 g/l   NF   NLR. Til nedsviing av rødkløverfrøeng i tidsrommet 02.08.2023-30.11.2023.   30.11.2023  
Beloukha   Pelargonsyre: 680 g/l   NF   NLR. Til nedsviing av jordbærutløpere i tidsrommet 01.april - 30. juli 2023.   30.07.2023  
Conserve   spinosad: 120 g/l   DOW, NF   NLR. Mot bringebærbille i konvensjonell dyrking av bringebær i tunnel i perioden 26.05.2023- 23.09.2023.   23.09.2023  
Conserve   spinosad: 120 g/l   DOW, NF   NLR. Mot trips i konvensjonell dyrking av bringe- og bjørnebær på friland i perioden 26.05.2023- 23.09.2023.   23.09.2023  
Decis Mega EW 50   Deltametrin: 50,8 g/l   BCA     18.11.2023  
Gozai   Pyraflufen-etyl: 26,5 g/l   FKA, NF   NLR. Nedsviing av potetris og utløpere i jordbær. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 11.juni 2023 - 09.oktober 2023.   09.10.2023  
Isomate CLS Plus   Feromon: 0,308 g/stk   NG, VM   NLR. Mot viklere i konvensjonell og økologisk produksjon av eple og pære. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 15.04.2023 til 13.08.2023.   13.08.2023  
Isomate OFM   Feromon   NG, VM   NLR, mot plommevikler (Grapholita funegrana) i plommer.Tillatelsen gjelder bruk i perioden 15.04.2023 til 13.08.2023.   13.08.2023  
Luna Sensation   Trifloksystrobin: 250 g/L
Fluopyram: 250 g/L  
BCA   Mot gråskimmel i jordbær. Godkjent i perioden 16.04.2023-14.08.2023   14.08.2023  
Madex Top   cydia pomonella granulosis virus: 10 g/kg   NG, VM, LOG   Mot eplevikler i eple og pære i konvensjonell og økologisk produksjon. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 1. mai til 28. august 2023   28.08.2023  
MIZUKI   Pyraflufen-etyl: 10,6 g/l   NF   NLR. Nedsviing av potetris. Tillatelsen gjelder i perioden 11. juni 2023 - 09. oktober 2023.   09.10.2023  
MIZUKI   Pyraflufen-etyl: 10,6 g/l   NF   NLR. Nedsviing av utløpere i jordbær på friland og i tunnel. Tillatelsen gjelder i perioden 11. juni 2023 - 09. oktober 2023.   09.10.2023  
Proxanil   Propamokarb: 400 g/L
Cymoksanil: 50 g/L  
NF   Mot løkbladskimmel i vårløk Godkjenningen gjelder i perioden 17.08.23 - 05.10.23.   05.10.2023  
Roundup   Glyfosat: 360 g/L   BCH, BCA   NLR. Mot ugras og/ eller etterrenninger i korn til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 24.08.2023 - 22.12.2023.   22.12.2023  
Roundup   Glyfosat: 360 g/L   BCH, BCA   Mot ugras og nedvisning av rybs og raps til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 01.09.2023 - 31.10.2023.   31.10.2023  
Roundup   Glyfosat: 360 g/L   BCH, BCA   Mot ugras og nedvisning av erter til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 01.09.2023 - 31.10.2023.   31.10.2023  
Roundup   Glyfosat: 360 g/L   BCH, BCA   Mot ugras og nedvisning av åkerbønne til fôr. Tillatelsen gjelder for preparatene Roundup, Roundup Flick, Gallup Super, Glypper, Roundup Flex, Credit Xtreme og Roundup PowerMax i perioden 25.08.2023 - 31.10.2023.   31.10.2023  
Topas 100 EC   penkonazol: 100 g/l   SY   NLR. Mot bringebærrust på bringebær i tunnel og på friland. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 10.05.2023 - 07.09.2023.   07.09.2023  
Turex 50 WG   Bacillus thuringiensis ssp. aizawai, stamme GC-91: 500 g/kg   NF   NLR. Mot sommerfuglarver i konvensjonell og økologisk produksjon av kjerne- og steinfrukt.Tillatelsen gjelder bruk i perioden 15.04.2023 til 13.08.2023.   13.08.2023  
Zorvec Endavia   Bentiavalikarb-isopropyl: 70 g/l
Oksatiapiprolin: 30 g/l  
NF   NLR, bruk av drone for å sprøyte mot tørråte i potet i perioden 15.08.2023- 01.09.2023   01.09.2023  

Antall: 21