Generelle dispensasjoner

Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virksomt stoff/organisme Importør Reg. Nr. Merknad Gyldig til
Bariton Super   Fludioksonil
Tebukonazol
Protiokonazol  
BCA   Godkjent for bruk i perioden 01.01.24 - 30.04.24, mot nakensot i såkorn av bygg og havre   30.04.2024  
Beloukha   Pelargonsyre: 680 g/l   NF   Midlertidig godkjenning til nedsviing av jordbærutløpere i tidsrommet 01.april - 30. juli 2024, samt å lagre preparatet i 12 måneder etter godkjenningsperioden er utløpt.   30.07.2024  
Isomate CLS Plus   Feromon: 0,308 g/stk   NG, VM   NLR. Mot viklere i konvensjonell og økologisk produksjon av eple og pære. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 15.04.2024 til 13.08.2024.   13.08.2024  
Isomate OFM   Feromon   NG, VM   NLR, mot plommevikler (Grapholita funegrana) i konvensjonell og økologisk produksjon av plommer.Tillatelsen gjelder bruk i perioden 15.04.2024 til 13.08.2024.   13.08.2024  
Kinto Plus   Fludioksonil
Tritikonazol
fluksapyroksad  
    Godkjent for bruk i perioden 01.01.24 - 30.04.24, mot nakensot i såkorn av bygg og havre   30.04.2024  
Luna Sensation   Trifloksystrobin: 250 g/L
Fluopyram: 250 g/L  
BCA   Midlertiding godkjenning mot gråskimmel i jordbær i perioden 16.04.2024-13.08.2024, samt å lagre preparatet i 12 måneder etter godkjenningsperioden er utløpt.   13.08.2024  
Madex Top   cydia pomonella granulosis virus: 10 g/kg   NG, VM, LOG   Mot eplevikler i eple og pære i konvensjonell og økologisk produksjon. Tillatelsen gjelder bruk i perioden 1. mai til 28. august 2024   28.08.2024  
MIZUKI   Pyraflufen-etyl: 10,6 g/l   NF   NLR. Nedsviing av potetris og utløpere i jordbær på friland og tunnel. Tillatelsen gjelder i perioden 11. juni 2024 - 09. oktober 2024.   09.10.2024  
Sluxx HP   Jern(III)fosfat: 30 g/kg   NF, FKA   Mot brunskogsnegle på kulturlandskap, gras og veikanter på Utsira. Tillatelsen gjelder i periodene oktober 2023, og mai, juni og juli 2024   31.07.2024  

Antall: 9