Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

Godkjenningsperioden til et preparat tilsvarer som regel utløpsdatoen til preparatets aktive stoff + 1 år. Dersom et aktivt stoff får forlenget godkjenning i EU, får preparatet som regel også forlenget godkjenning i Norge. Når et preparat er under revurdering, forlenger vi godkjenningen fram til vi forventer å være ferdige med vurderingen. Utløpsdatoene til aktive stoffer finner du i EUs pesticiddatabase.

Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Sortér på:
Virksomt stoff
  • Isoksaben: 500 g/l
Godkjent til
31. mai 2025
Preparat-type
Ugrasmiddel
Merknad
Etikett

Antall: 1