Preparater og etiketter som er i en avviklingsperiode

Tabellen viser preparater og etiketter som for tiden er i en avviklingsperiode. Grunnen til at preparatet avvikles kan være fordi preparatet har mistet godkjenningen sin, eller fordi godkjenningen endres. Endringene kan være skjerpet helse- og/eller miljøfaremerking, redusert bruksområde, dosereduksjon eller forlenget behandlingsfrist. Endringene har ført til ny etikett og nytt registreringsnummer, og den gamle etiketten og registreringsnummeret avvikles.

Ved å klikke på preparatnavnet, kommer det opp en detaljside med mer informasjon om preparatet og importøren. Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.


Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Preparat Virksomt stoff/organisme Preparat type Importør Reg. Nr. Merknad Tillatt solgt fram til Tillatt brukt fram til
Ally Class 50 WG   Metsulfuron-metyl: 100 g/kg
Karfentrazon-etyl: 400 g/kg  
U   DP, NF   2007.9.18   Regnr: 2007.9 kan ikke lenger importeres, men kan selges og brukes så lenge 2007.9.18 er godkjent.   20.06.2023   20.06.2024  
Matrigon 600 SL   Klopyralid: 600 g/l   U     2021.14   Preparatet avvikles siden vi ikke har mottatt søknad om fornyet godkjenning.   30.10.2023   30.10.2024  
Polygandron STP   Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg   S     2021.6   Ikke søkt om fornyet godkjenning. Godkjenningen går dermed ut 30. april 2024, og preparatet kan verken selges, lagres eller brukes etter den datoen.   30.04.2024   30.04.2024  
Polygandron TTP   Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg   S     2021.5   Ikke søkt om fornyet godkjenning. Godkjenningen går dermed ut 30. april 2024, og preparatet kan verken selges, lagres eller brukes etter den datoen.   30.04.2024   20.04.2024  
Polygandron WP   Pythium oligandrum M1: 500 oosporer/mg   S     2021.4   Ikke søkt om fornyet godkjenning. Godkjenningen går dermed ut 30. april 2024, og preparatet kan verken selges, lagres eller brukes etter den datoen.   30.04.2024   30.04.2024  
Roundup Turbo   Glyfosat: 7,2 g/l
Pelargonsyre: 10,2 g/l  
U   MO   2004.60.18   Nytt reg. nr. i 2018. Reg.nr. 2004.60.14 kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2004.60.18 er godkjent.   27.08.2024   27.08.2025  
Teppeki   Flonikamid: 500 g/kg   SK     2014.10   Parallellregistrering av Teppeki (2014.3.18). Parallellregistreringen utløper 16.05.2024.   16.05.2024   16.05.2024  

Antall: 7