Godkjente nytteorganismer

Listen er identisk med liste over nytteorganismer som er godkjent til biologisk bekjempelse i økologisk landbruk (Liste 2, B1). Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten hentes fram ved å klikke på denne.


Les mer om plantevernmidler på plantevernguiden.no

Organisme Preparat Reg. Nr. Importør Godkjent til Merknad
    Mitefood   2020.13   NG   31.12.2027    
    Nemasys feltiae   2022.18     31.12.2032    
Amblydromalus limonicus   LIMONICA   2021.9   LOG   11.03.2036    
Amblyseius andersoni   ANDERcontrol   2024.2   Bombus   14.09.2038    
Amblyseius andersoni   Amblyseius andersoni   2023.25     14.09.2038    
Amblyseius cucumeris   AMBLYcontrol   2018.45   Bombus   31.12.2032    
Amblyseius cucumeris   Neoseiulus cucumeris   2022.21     31.12.2032    
Amblyseius cucumeris: 100 %   Amblyseius-System   2018.70   NG   31.12.2032    
Amblyseius cucumeris: 100 %   Tripsrovmidd   2018.38   VM   31.12.2032    
Amblyseius cucumeris: 100 %   Thripex, Thripex-V, Thripex-Plus   2021.12   LOG   31.12.2032   Endret navn fra Tripex, Tripex  
Amblyseius cucumeris: 100 %   Amblyseius cucumeris     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Amblyseius cucumeris: 100 %   Amblyline   2018.71   NG   31.12.2032    
Amblyseius montdorensis   MONcontrol   2018.8   Bombus   31.12.2027    
Amblyseius montdorensis   Montdorensis-System   2022.25   VM   31.12.2027    
Amblyseius montdorensis: 1   MONTDO-MITE, MONTDO-MITE PLUS   2023.8   LOG   31.12.2027    
Amblyseius montdorensis: 100   MONbio/MONcontrol     LOG   31.12.2032    
Amblyseius montdorensis: 100 %   Montyline am   2017.10   NG   31.12.2027    
Amblyseius swirskii   Swirskii-system   2018.67   VM   31.12.2032    
Amblyseius swirskii   SWIRScontrol   2018.86   Bombus   31.12.2032    
Amblyseius swirskii   Starkii   2021.10   NG   31.12.2032   Endret navn fra Swirskiiline  
Amblyseius swirskii   Amblyseius swirski   2022.22     31.12.2032    
Amblyseius swirskii: 100 %   SWIRSKI-MITE, SWIRSKI-MITE PLUS   2024.1   LOG   31.12.2032   nytt navn Swirski-Mite, Swirski-Mite Plus, Ulti-Mite Swirski.  
Amblyseius swirskii: 100 %   Swirski Mite Plus, Swirski Mite   2018.66   VM   31.12.2032    
Amblyseius swirskii: 100 %   Swirskii-System   2018.78   NG   31.12.2032    
Aphidius colemani   Biomani     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Aphidius colemani   APHIcontrol   2018.46   Bombus   31.12.2032    
Aphidius colemani   Aphidius colemani   2022.15     31.12.2032    
Aphidius colemani: 100   Aphidius-System   2018.89   NG   31.12.2032    
Aphidius colemani: 100 %   Aphipar     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Aphidius colemani: 100 %   Aphidius-System Colemanisnylteveps   2018.39   VM   31.12.2032    
Aphidius colemani: 100 %   Aphiline   2018.90   NG   31.12.2032    
Aphidius colemani: 50 %
Aphidius ervi: 50 %  
Aphiline Mix   2019.7   NG   31.12.2032    
Aphidius colemani: 70 %
Aphidius ervi: 30 %  
Aphidius Mix-System   2019.3   NG, GS   31.12.2032    
Aphidius colemani: 70
Aphidius ervi: 30  
Aphidius-Mix-System   2008.94.09   NG   31.12.2032    
Aphidius ervi   ERVIcontrol   2018.44   Bombus   31.12.2032    
Aphidius ervi   Ervi-M-System   2018.61   VM   31.12.2032    
Aphidius ervi   Aphidius ervi   2022.16     31.12.2032    
Aphidius ervi: 100 %   Ervipar     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Aphidius ervi: 100 %   Erviline   2019.2   NG   31.12.2032    
Aphidius ervi: 100 %   Ervi-System   2018.91   NG   31.12.2032    
Aphidius ervi: 100 %   Bioervi     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Aphidoletes aphidimyza   APHIDOcontrol   2018.22   Bombus   31.12.2032    
Aphidoletes aphidimyza   Aphidoletes aphidimyza   2022.17     31.12.2032    
Aphidoletes aphidimyza: 100 %   Aphidend     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Aphidoletes aphidimyza: 100 %   Aphidoletes-System Bladlusgallmygg   2020.18   VM   31.12.2032    
Aphidoletes aphidimyza: 100 %   Aphidoline   2018.20   NG   31.12.2032    
Aphidoletes aphidimyza: 100 %   Aphidoletes-System   2018.27   NG   31.12.2032    
Aphidoletes aphidimyza: 100 %   Biomyza     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Artemia spp.: 100 %   Artefeed   2020.7   LOG   05.05.2035    
Atheta coriaria   Atheta- System   2021.8   NG   15.01.2036    
Chrysoperla carnea   Gulløyelarver 1000 stk i granulat   2015.6   VM   31.12.2024    
Chrysoperla carnea   CHRYSOcontrol   2018.36   Bombus   31.12.2024    
Chrysoperla carnea   Chrysoperla carnea   2022.19     31.12.2024    
Chrysoperla carnea: 1   Chrysoline   2018.3   NG   31.12.2024    
Chrysoperla carnea: 100 %   CHRYSOPA   2015.48   LOG   31.12.2024    
Chrysoperla carnea: 100 %   Gulløyelarver 10 000 egg   2015.5   VM   31.12.2024    
Chrysoperla carnea: 100 %   Gulløyelarver MC 500   2015.7   VM   31.12.2024    
Chrysoperla carnea: 100 %   Chrysopa-MC-system   2015.45   NG   31.12.2024    
Chrysoperla carnea: 100 %   Chrysopa-system   2015.46   NG   31.12.2024    
Cryptolaemus montrouzieri   Cryptolaemus montrouzieri, larver     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Cryptolaemus montrouzieri   Cryptoline   2018.34   NG   31.12.2032    
Cryptolaemus montrouzieri: 100 %   Cryptolaemus-System   2018.32   NG   31.12.2032    
Cryptolaemus montrouzieri: 100 %   Cryptobug     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Cryptolaemus montrouzieri: 100 %   Ullusmarihøne   2018.47   VM   31.12.2032    
Cryptolaemus montrouzieri: 100 %   Cryptolaemus montrouzieri, marihøne     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Dacnusa sibirica: 100 %   Minusa     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Dacnusa sibirica: 100 %   Dacnusa-System   2018.33   NG   31.12.2032    
Dacnusa sibirica: 100 %   Dacnusa-System Minerfluesnylteveps   2018.52   VM   31.12.2032    
Diglyphus isaea: 100 %   Diglyphus-System   2018.85   NG   31.12.2032    
Diglyphus isaea: 100 %   Diglyphus-System Minerfluesnylteveps   2018.48   VM   31.12.2032    
Diglyphus isaea: 100 %   Miglyphus     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Diglyphus isaea: 100 %   Digline   2018.35   NG   31.12.2032    
Diglyphus isaea: 100 %   Diglyphus Minerfluesnylteveps   2018.49   VM   31.12.2032    
Encarsia formosa   Encarsia formosa   2023.1     31.12.2032    
Encarsia formosa: 100 %   Encarsia-System   2018.73   NG   31.12.2032    
Encarsia formosa: 100 %   En-Strip     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Encarsia formosa: 100 %   Encarline f   2018.72   NG   31.12.2032    
Encarsia formosa: 100 %   Biocarsia     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Encarsia formosa: 100 %   ENCARcontrol   2018.7   Bombus   31.12.2032    
Encarsia formosa: 50 %
Eretmocerus eremicus: 50 %  
Enermix     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Encarsia formosa: 50 %
Eretmocerus eremicus: 50 %  
Encarline Mix   2018.81   NG   31.12.2032    
Ephestia kuehniella   EPHEScontrol   2018.30   Bombus   31.12.2032    
Ephestia kuehniella: 100 %   Nutrimac   2018.79   NG   31.12.2032    
Ephestia kuehniella: 100 %   Entofood     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Ephestia kuehniella: 100 %   BiofeedMacro     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Ephestia sp.: 100 %   Steriliserte sommerfuglegg av melmøll   2018.69   VM   31.12.2032    
Eretmocerus eremicus   EREMIcontrol   2018.37   Bombus   31.12.2032    
Eretmocerus eremicus: 100 %   Eretmocerus-System   2018.83   NG   31.12.2032    
Eretmocerus eremicus: 100 %   Ercal     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Eretmocerus eremicus: 100 %   Eretline e   2018.84   NG   31.12.2032    
Eretmocerus eremicus: 100 %   Bioeremicus     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Feltiella acarisuga: 100 %   Feltiella-System   2018.56   NG   31.12.2032    
Feltiella acarisuga: 100 %   Spidend     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Feltiella acarisuga: 100 %   Felti-line a   2018.55   NG   31.12.2032    
Heterorhabditis bacteriophora   Exhibitline Hb   2019.27   NG   31.12.2024    
Heterorhabditis bacteriophora: 100   Larvanem   2015.44   LOG   31.12.2024    
Heterorhabditis bacteriophora: 100 %   Nematop   2018.53   VM   31.12.2024    
Heterorhabditis bacteriophora: 100 %   Nemasys G   2014.38   BA   31.12.2024    
Heterorhabditis bacteriophora: 100 %   Nemasys H   2014.39   BA   31.12.2024    
Hypoaspis miles   HYPOcontrol   2018.24   Bombus   31.12.2032    
Hypoaspis miles   Stratiolaelaps scimitus   2022.23     31.12.2032    
Hypoaspis miles: 100 %   Entomite-M     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Hypoaspis miles: 100 %   Jordrovmidd   2018.50   VM   31.12.2032    
Hypoaspis miles: 100 %   Hypoaspis miles     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Hypoaspis miles: 100 %   Hypoline   2018.75   NG   31.12.2032    
Hypoaspis miles: 100 %   Hypoaspis System   2018.76   NG   31.12.2032    
Macrolophus pygmaeus   Macro-line p   2015.26   NG   31.12.2024    
Macrolophus pygmaeus   MACROcontrol   2018.6   Bombus   31.12.2024    
Macrolophus pygmaeus   Macrolophus pygmaeus   2023.4     31.12.2024    
Macrolophus pygmaeus: 100 %   Macrolophus-N-System   2020.15   NG   31.12.2024    
Macrolophus pygmaeus: 100 %   Macrolophus-System   2020.14   NG   31.12.2024    
Macrolophus pygmaeus: 100 %   Mirical   2015.41   LOG   31.12.2024    
Macrolophus pygmaeus: 100 %   Macrolophus pygmaeus   2015.42   LOG   31.12.2024    
Macrolophus pygmaeus: 100 %   Macrolophus-System Mellusrovtege   2020.17   VM   31.12.2024    
Macrolophus pygmaeus: 100 %   Macrolophus Mellusrovtege   2017.29   VM   31.12.2024    
Orius majusculus   MAJUScontrol   2018.23   Bombus   31.12.2032    
Orius majusculus   Orius   2019.6   NG   31.12.2032    
Orius majusculus   Orius Majusculus   2022.14     31.12.2032    
Orius majusculus: 100 %   Orius-System Oriusrovtege   2018.41   VM   31.12.2032    
Orius majusculus: 100 %   Ori-line m   2018.26   NG   31.12.2032    
Orius majusculus: 100 %   Oriusrovtege   2018.40   VM   31.12.2032    
Orius majusculus: 100 %   Majusculus-System   2018.25   NG   31.12.2032    
Orius majusculus: 100 %   Biomaju     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Phasmarhabditis hermaphrodita   Nemaslug   2018.57   VM   31.12.2032    
Phasmarhabditis hermaphrodita   Nemaslug   2020.8   LOG   31.12.2032    
Phasmarhabditis hermaphrodita   Phasmarhabditis System   2020.9   LOG   31.12.2032    
Phasmarhabditis hermaphrodita: 100 %   Nemaslug   2018.63   BA   31.12.2032    
Phytoseiulus persimilis   PHYTOcontrol   2018.21   Bombus   31.12.2032    
Phytoseiulus persimilis   Spidex Vital   2021.17   LOG   31.12.2032    
Phytoseiulus persimilis   Phytoseiulus persimilis   2022.20     31.12.2032    
Phytoseiulus persimilis: 100 %   Spidex   2021.16   LOG   31.12.2032    
Phytoseiulus persimilis: 100 %   Spinnrovmidd   2018.43   VM   31.12.2032    
Phytoseiulus persimilis: 100 %   Phytoseiulus persimilis     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Phytoseiulus persimilis: 100 %   Phytoline   2018.28   NG   31.12.2032    
Phytoseiulus persimilis: 100 %   Phytoseiulus-System   2018.29   NG   31.12.2032    
Rhopalosiphum padi: 100 %   Bankerplanter-colemani   2018.58   VM   31.12.2032    
Rhopalosiphum padi: 100 %   Bankerplante Rhopalosiphum padi     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Sitobion avenae: 100 %   Bankerplanter-ervi   2018.59   VM   31.12.2032    
Sitobion avenae: 100 %   Ervibank     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Sitobion avenae: 100 %   Sitobion- System   2019.8   NG   31.12.2032    
Sitobion avenae: 100 %   Bankerplante Sitobion avenae     LOG   31.12.2032   Etiketten gjøres tilgjengelig så snart den er tilsendt fra importør.  
Steinernema carpocapsae   Nemasys C   2017.38   BA   31.12.2027    
Steinernema feltiae   Nemasys   2018.74   BA   31.12.2032    
Steinernema feltiae   NemaBlom   2021.20     31.12.2032    
Steinernema feltiae: 100 %   Entonem   2023.7   LOG   31.12.2032    
Steinernema feltiae: 100 %   NemaFelt   2018.60   VM   31.12.2032    
Steinernema kraussei: 100 %   Nemasys L   2018.62   BA, NG   31.12.2032    

Antall: 147