ANDERcontrol

Virksomt stoff/organisme: Amblyseius andersoni 
Avgiftsklasse:  
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Rovmidd 
Reg.Nr: 2024.2 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: BJØREKEVEIEN 4B
4340 BRYNE
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: