Speed AC

Virksomt stoff/organisme: Eddiksyre: 60 g/L 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Andre vŠsker til ufortynnet bruk 
Reg.Nr: 2022.12 
Merknad:  
  Se pň etiketten til preparatet  
Import°r:  
Adresse: FRANZ-BRÍTZNER-STRASS 11-13
A-5071 WALS-SIEZENHEIM
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: