Speed PA Spray

Virksomt stoff/organisme: Pelargonsyre: 33 g/l 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Bruksferdig løsning 
Reg.Nr: 2020.4 
Merknad: Dette er et ekstra handelsnavn for Finalsan Spray mot Ugress 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: HENSMOVEIEN 30
3516 HØNEFOSS
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: