UgressNIX Effekt

Virksomt stoff/organisme: Eddiksyre: 120 g/l 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Oppløsning 
Reg.Nr: 2019.14 
Merknad: Kloneregistrering/ekstra handelsnavn av Biltema Ugressdreper (reg.nr 2016.41). Het tidligere Kraft Ugressdreper. Prepater med navnet Kraft ugressdreper og reg.nr. 2019.14 kan ikke lenger produseres, men kanlagres, selges og brukes så lenge UgressNIX Effek 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOKS 7360
5020 BERGEN
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: