Insektkonsentrat P

Virksomt stoff/organisme: Pyretriner: 4,59 g/l; Rapsolje: 825,3 g/l 
Avgiftsklasse:  
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Emulsjonskonsentrat 
Reg.Nr: 2018.10 
Merknad: Parallell registrering for Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus (reg.nr. 2009.71.14). 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: HENSMOVEIEN 30
3516 HØNEFOSS
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: