Mot Snegler F

Virksomt stoff/organisme: Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg 
Avgiftsklasse: 16 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Klart-til-bruk agn (granulat) 
Reg.Nr: 2018.1 
Merknad: Parallell registrering for Ferramol mot snegler (reg.nr. 2017.16). 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOX 13,
9999 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: