Nemaslug

Virksomt stoff/organisme: Phasmarhabditis hermaphrodita 
Avgiftsklasse:  
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Nematode 
Reg.Nr: 2018.57 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: KVÅLKROKEN 4
4323 SANDNES
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: