Provanto insektpin

Virksomt stoff/organisme: Flupyradifuron: 18,8 g/kg 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Vannløselig tablett 
Reg.Nr: 2018.87 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOX 13,
9999 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: