Provanto Spray

Virksomt stoff/organisme: Flupyradifuron: 0,08 g/l 
Avgiftsklasse: 17 
Type: Skadedyrmiddel 
Formulering: Bruksferdig løsning 
Reg.Nr: 2018.18 
Merknad: 20.09.2019: Sanium AL endret navn til Provanto Spray, etiketter med Sanium AL er godkjent solgt og brukt så lenge reg.nr. 2018.18 er godkjent 
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOX 13,
9999 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: