Trim Mosefjerner

Virksomt stoff/organisme: Jern(II)sulfat: 109 g/kg 
Avgiftsklasse: 16 
Type: Ugrasmiddel 
Formulering: Granulat 
Reg.Nr: 2013.17.17 
Merknad:  
  Se på etiketten til preparatet  
Importør:  
Adresse: POSTBOX 13,
9999 
Telefon:  
Telefaks:  
E-post:  
Internett: